Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на розвиток умінь
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  6. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  7. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  8. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток філософського знання
  9. В чому полягає внесок філософії Середньовіччя в духовний розвиток суспільства
  10. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни

Виконання цих вправ доцільно розпочати з формування елементар­них навичок колективної творчої праці.

Вправа 1.<<Привітання вчителя». Педагог заходить в аудиторію. Студенти вітають його вставанням. Зазвичай це відбувається неоргані­зоване, галасливо. Слід повторювати привітання доти, доки виробиться одностайність, безшумність, м'якість і елегантність у виконанні цієї дії.

Вправа 2.«Зміна обстановки». Безшумно перейдіть з місця на місце, швидко переставте меблі, сядьте півколом чи у два ряди, поміняйтеся місцями разом зі своїми стільцями, те саме зробіть із заплющеними очима.

Вправу слід поступово ускладнювати: встановити певний порядок здійснення дії; усі студенти мають одночасно встати, підняти стільці, поставити їх у правильне коло, одночасно сісти. Спочатку це роблять після умовної команди, потім — мовчки. Те саме повторюють у різному темпі, ритмі, в музичному супроводі із заданим характером руху.

Вправа 3.«Друкарська машинка». За кожним студентом закріплю­ють певну літеру, цифру, розділовий знак, які мають позначатися оплес-ком чи іншим умовним сигналом під час читання тексту:

а) під час виконання вправи змінюється ритм чи кожна п'ята або
сьома літера вимовляється;

б) студенти сідають у коло і по черзі вимовляють цифру в певному
ритмі. Деякі цифри чи їх комбінації оголошуються забороненими і
замінюються умовним знаком. Хто помилково назве таку цифру — ви­
буває з гри.

Вправа 4.«Недоспівана пісня». Кожному учасникові пропонують подумки співати улюблену пісню. За певним сигналом пісня співаєть­ся вголос, за іншим — подумки. Намагайтеся не відійти від мелодії своєї пісні, коли співаєте вголос.

Варіант: одну й ту саму пісню виконують хором. За певним сигна­лом продовжують виконання подумки, за іншим уголос співають окремі виконавці.

Можна запропонувати багато інших вправ, подібних за характером до дитячих ігор: «піжмурки», «кліпалки», «третій зайвий», «тихіше їдеш — далі будеш», «море хвилюється» тощо. Ці вправи розвивають увагу, кміт­ливість, винахідливість, відчуття партнера і т. ін. Водночас вони сприяють подоланню гальмівних чинників (збентеження, надмірної соромливості, скутості, напруження) і виробляють у кожного студента швидкість реак­ції, внутрішню готовність до виконання дії, включення в загальний процес.
Сприймання об'єктів зовнішнього світу за допомогою зору, слуху, нюху, тактильних відчуттів — необхідна ознака будь-якої органічної дії. Стосується це і дії педагогічної, зумовленої психофізіологією людини.

Вправа 5.Тренування зору. Назвіть найближчий і найвіддаленіший об'єкт у полі зору. Перелічіть усі предмети певного кольору й відтінку, розміщені в кімнаті, чи предмети на одну й ту саму літеру. Відтворіть позу і рухи колег. Подивіться в очі колег і розкажіть про їх форму, колір, вираз. Перевірте свої спостереження, виявіть неточності, знайдіть нові відтінки, тонкощі, не помічені з першого погляду.

Вправа 6.Тренування слуху. Прислухайтеся до звуків вулиці, виділіть з них шум автомобілів, людські голоси, спів птахів. Який автомобіль проїхав вулицею (вантажний, легковий, в якому напрямку)? Перенесіть увагу з вулиці на помешкання. Що чується в аудиторії, в коридорах, на поверсі, що там відбувається? Назвіть звук найнижчий і найвищий, най-гучніший і найтихіший. Послухавши колегу, відтворіть його інтонації, вимову, зауважте недоліки дикції.

Корисно організувати систематичне прослуховування музичних творів, щоб відповісти на запитання, які образи і відчуття навіює музи­ка, якими засобами цього досяг композитор (мелодія, ритм, динаміка, тональність тощо), з яких частин складається твір, як розвивається го­ловна тема; спробувати голосом відтворити мелодію.Вправа7. Тренування тактильних відчуттів. Визначте на дотик матеріал, форму, розмір якогось предмета, вартість різних грошових знаків. Упізнайте колегу за рукою чи одягом, визначте температуру води, по­вітря в кімнаті тощо.

Вправа 8.«Пізнай інших». За зовнішніми ознаками поведінки лю­дини на вулиці, в автобусі, метро, театрі, кафе визначте її внутрішній стан, професію, соціальний статус, обставини, які зумовлюють поведінку на момент спостереження (людина розв'язує важливе для себе питання, когось очікує, кого саме, кудись поспішає тощо). Проведіть спостере­ження й оцініть взаємини людей за їхньою поведінкою. Яка, наприклад, логіка взаємодії недавніх знайомих, давніх приятелів, закоханих (стадія розвитку стосунків), керівника й підлеглого, вчителя й учня, людей, во­рожих одне одному тощо? Важливо вказати на спільність органічного процесу, властиву всім людям, а також на індивідуальне, неповторне у поведінці різних людей.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты