Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на розвиток умінь
Виконання цих вправ доцільно розпочати з формування елементар­них навичок колективної творчої праці.

Вправа 1.<<Привітання вчителя». Педагог заходить в аудиторію. Студенти вітають його вставанням. Зазвичай це відбувається неоргані­зоване, галасливо. Слід повторювати привітання доти, доки виробиться одностайність, безшумність, м'якість і елегантність у виконанні цієї дії.

Вправа 2.«Зміна обстановки». Безшумно перейдіть з місця на місце, швидко переставте меблі, сядьте півколом чи у два ряди, поміняйтеся місцями разом зі своїми стільцями, те саме зробіть із заплющеними очима.

Вправу слід поступово ускладнювати: встановити певний порядок здійснення дії; усі студенти мають одночасно встати, підняти стільці, поставити їх у правильне коло, одночасно сісти. Спочатку це роблять після умовної команди, потім — мовчки. Те саме повторюють у різному темпі, ритмі, в музичному супроводі із заданим характером руху.

Вправа 3.«Друкарська машинка». За кожним студентом закріплю­ють певну літеру, цифру, розділовий знак, які мають позначатися оплес-ком чи іншим умовним сигналом під час читання тексту:

а) під час виконання вправи змінюється ритм чи кожна п'ята або
сьома літера вимовляється;

б) студенти сідають у коло і по черзі вимовляють цифру в певному
ритмі. Деякі цифри чи їх комбінації оголошуються забороненими і
замінюються умовним знаком. Хто помилково назве таку цифру — ви­
буває з гри.

Вправа 4.«Недоспівана пісня». Кожному учасникові пропонують подумки співати улюблену пісню. За певним сигналом пісня співаєть­ся вголос, за іншим — подумки. Намагайтеся не відійти від мелодії своєї пісні, коли співаєте вголос.

Варіант: одну й ту саму пісню виконують хором. За певним сигна­лом продовжують виконання подумки, за іншим уголос співають окремі виконавці.

Можна запропонувати багато інших вправ, подібних за характером до дитячих ігор: «піжмурки», «кліпалки», «третій зайвий», «тихіше їдеш — далі будеш», «море хвилюється» тощо. Ці вправи розвивають увагу, кміт­ливість, винахідливість, відчуття партнера і т. ін. Водночас вони сприяють подоланню гальмівних чинників (збентеження, надмірної соромливості, скутості, напруження) і виробляють у кожного студента швидкість реак­ції, внутрішню готовність до виконання дії, включення в загальний процес.


Сприймання об'єктів зовнішнього світу за допомогою зору, слуху, нюху, тактильних відчуттів — необхідна ознака будь-якої органічної дії. Стосується це і дії педагогічної, зумовленої психофізіологією людини.

Вправа 5.Тренування зору. Назвіть найближчий і найвіддаленіший об'єкт у полі зору. Перелічіть усі предмети певного кольору й відтінку, розміщені в кімнаті, чи предмети на одну й ту саму літеру. Відтворіть позу і рухи колег. Подивіться в очі колег і розкажіть про їх форму, колір, вираз. Перевірте свої спостереження, виявіть неточності, знайдіть нові відтінки, тонкощі, не помічені з першого погляду.

Вправа 6.Тренування слуху. Прислухайтеся до звуків вулиці, виділіть з них шум автомобілів, людські голоси, спів птахів. Який автомобіль проїхав вулицею (вантажний, легковий, в якому напрямку)? Перенесіть увагу з вулиці на помешкання. Що чується в аудиторії, в коридорах, на поверсі, що там відбувається? Назвіть звук найнижчий і найвищий, най-гучніший і найтихіший. Послухавши колегу, відтворіть його інтонації, вимову, зауважте недоліки дикції.

Корисно організувати систематичне прослуховування музичних творів, щоб відповісти на запитання, які образи і відчуття навіює музи­ка, якими засобами цього досяг композитор (мелодія, ритм, динаміка, тональність тощо), з яких частин складається твір, як розвивається го­ловна тема; спробувати голосом відтворити мелодію.

Вправа7. Тренування тактильних відчуттів. Визначте на дотик матеріал, форму, розмір якогось предмета, вартість різних грошових знаків. Упізнайте колегу за рукою чи одягом, визначте температуру води, по­вітря в кімнаті тощо.

Вправа 8.«Пізнай інших». За зовнішніми ознаками поведінки лю­дини на вулиці, в автобусі, метро, театрі, кафе визначте її внутрішній стан, професію, соціальний статус, обставини, які зумовлюють поведінку на момент спостереження (людина розв'язує важливе для себе питання, когось очікує, кого саме, кудись поспішає тощо). Проведіть спостере­ження й оцініть взаємини людей за їхньою поведінкою. Яка, наприклад, логіка взаємодії недавніх знайомих, давніх приятелів, закоханих (стадія розвитку стосунків), керівника й підлеглого, вчителя й учня, людей, во­рожих одне одному тощо? Важливо вказати на спільність органічного процесу, властиву всім людям, а також на індивідуальне, неповторне у поведінці різних людей.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты