Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕЛЕМЕНТИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Анотування в інформаційній діяльності
  4. Безпека підприємницької діяльності.
  5. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств
  6. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  7. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  8. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  9. ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
  10. Гетьман І. Мазепа: оцінки діяльності. Конституція П. Орлика та її історичне значення.

Мета:спираючись на загальні уявлення про специфіку творення та впливу через сприймання різних видів мистецтва, враховуючи роль у цьому процесі ху­дожнього образу та його впливові на естетичні чинники, ознайомитися зі специфі­кою театрального мистецтва, найближчого за своєю структурою, змістом, впливові­стю до мистецтва педагогічного За допомогою вправ із попередніх занять і поданих у цьому занятті спробувати розвивати власні педагогічні вміння естетичного впливу на учнів для підвищення ефективності уроку, а отже, для залучення до педагогічної дії психологічних чинників учня — уваги, мислення, волі, уяви, інтуїції, підсвідо­мості тощо Навчитися знаходити спільне й відмінне в театральній і шкільній педа­гогіці для формування складників особистісного педагогічного мистецтва

Обладнання:кінострічка, слайди з мікрофільмів про систему К Станіслав-ського, уривки з його творів «Моє життя в мистецтві», «Робота актора над собою», «Робота актора над роллю», уривки з творів К Ушинського, А Макаренка, В Су-хомлинського, В Шаталова, Ш АмонашвіліОпорні поняття:сценічна дія, педагогічна дія, педагогічний талант, педагогічна сумісність, педагогічна інтуїція, несвідоме, естетичні почуття, мистецький (художній) образ, надзавдання, психофізичний тренінг


Завдання для студентів

1. Підготуватися до співбесіди, опрацювавши рекомендовану літературу

1 1 Педагогічна цілеспрямованість мистецтва в контексті його головних функцій Особливості мистецтва театру

1 2 Спільне й відмінне у театральному та педагогічному мистецтві

1 3 Використання системи К Станіславського для підготовки педагога

2. Виконати вправи «Виправдай дію» та № 4 — 8

3. Підготуватися до моделювання ситуації розповідь учителя з елементами
логічної і мистецької побудови педагогічної дії на уроці Виберіть, яка вам до впо­
доби і на підставі якої можна побудувати навчально-виховний урок Доречно об­
рати тему зі шкільної програми, однак можливі й інші варіанти Не заглиблюючись
у розробку режисури уроку, його впливових акцентів, спробуйте виявити себе
При можливості запишіть власну педагогічну дію на відеоплівку або зафіксуйте
протокольне для порівняльного аналізу при й повторному виконанні після опану
вання курсу «Педагогічна майстерність» Якщо з технічних причин неможливо
повністю подати матеріал уроку, виберіть один або два фрагментиСписок рекомендованої літератури

1 Гиппиус С В Гимнастика чувств — М , Л , 1974

2 КнебельМ О Поэзия педагогики - М , 1976 -С 17-18,41,47,116-117

3 Макаренко А С Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори
В 7т - К, 1954 - Т 5 - С 214-230

4 Рубинштейн С Л Эмоции и деятельность // Психология эмоций Текс
ты - М , 1984 - С 155-156

5 Станиславский К С Работа над собой в творческом процессе переживання
//Собр соч В 8т -М.1954 -Т 2 -С 5-8,23-25,38,48,58,60,62,68,
73, 94-95, 356-359, 363, 372-375

6 Чехов М Об искусстве актера // Литературное наследие В 2 т — М ,
1986 - Т 1


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты