Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕЛЕМЕНТИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета:спираючись на загальні уявлення про специфіку творення та впливу через сприймання різних видів мистецтва, враховуючи роль у цьому процесі ху­дожнього образу та його впливові на естетичні чинники, ознайомитися зі специфі­кою театрального мистецтва, найближчого за своєю структурою, змістом, впливові­стю до мистецтва педагогічного За допомогою вправ із попередніх занять і поданих у цьому занятті спробувати розвивати власні педагогічні вміння естетичного впливу на учнів для підвищення ефективності уроку, а отже, для залучення до педагогічної дії психологічних чинників учня — уваги, мислення, волі, уяви, інтуїції, підсвідо­мості тощо Навчитися знаходити спільне й відмінне в театральній і шкільній педа­гогіці для формування складників особистісного педагогічного мистецтва

Обладнання:кінострічка, слайди з мікрофільмів про систему К Станіслав-ського, уривки з його творів «Моє життя в мистецтві», «Робота актора над собою», «Робота актора над роллю», уривки з творів К Ушинського, А Макаренка, В Су-хомлинського, В Шаталова, Ш АмонашвіліОпорні поняття:сценічна дія, педагогічна дія, педагогічний талант, педагогічна сумісність, педагогічна інтуїція, несвідоме, естетичні почуття, мистецький (художній) образ, надзавдання, психофізичний тренінг


Завдання для студентів

1. Підготуватися до співбесіди, опрацювавши рекомендовану літературу

1 1 Педагогічна цілеспрямованість мистецтва в контексті його головних функцій Особливості мистецтва театру

1 2 Спільне й відмінне у театральному та педагогічному мистецтві

1 3 Використання системи К Станіславського для підготовки педагога

2. Виконати вправи «Виправдай дію» та № 4 — 8

3. Підготуватися до моделювання ситуації розповідь учителя з елементами
логічної і мистецької побудови педагогічної дії на уроці Виберіть, яка вам до впо­
доби і на підставі якої можна побудувати навчально-виховний урок Доречно об­
рати тему зі шкільної програми, однак можливі й інші варіанти Не заглиблюючись
у розробку режисури уроку, його впливових акцентів, спробуйте виявити себе
При можливості запишіть власну педагогічну дію на відеоплівку або зафіксуйте
протокольне для порівняльного аналізу при й повторному виконанні після опану
вання курсу «Педагогічна майстерність» Якщо з технічних причин неможливо
повністю подати матеріал уроку, виберіть один або два фрагменти

Список рекомендованої літератури

1 Гиппиус С В Гимнастика чувств — М , Л , 1974

2 КнебельМ О Поэзия педагогики - М , 1976 -С 17-18,41,47,116-117

3 Макаренко А С Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори
В 7т - К, 1954 - Т 5 - С 214-230

4 Рубинштейн С Л Эмоции и деятельность // Психология эмоций Текс
ты - М , 1984 - С 155-156

5 Станиславский К С Работа над собой в творческом процессе переживання
//Собр соч В 8т -М.1954 -Т 2 -С 5-8,23-25,38,48,58,60,62,68,
73, 94-95, 356-359, 363, 372-375

6 Чехов М Об искусстве актера // Литературное наследие В 2 т — М ,
1986 - Т 1


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты