Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя
Виступи студентів в аудиторії зі своїми розповідями, запис їх на відеоплівку Головна мета роботи — аналіз ефективності використання виражальних засобів мовлення для активізації уяви, образної та асоціа­тивної пам'яті слухачів, їхніх почуттів і переживань

Заняття доцільно побудувати за такою схемою

1 Розкриття студентами своїх творчих задумів, техніки роботи над
посиленням виразності розповіді, захист своєї педагогічної думки, моти­
вація доцільності власних дій

2 Моделювання ситуацій розповіді вчителя

3 Самоаналіз розповіді в аудитора, аналіз власних почуттів, резуль
татів самоспостереження, самоконтролю Виявлення розбіжностей між
задумом і реальним виконанням розповіді, осмислення їх причин і шляхів
запобігання їм

4 Обговорення у групі виступів студентів (аналіз доцільності вико­
ристання засобів виразного мовлення, культури мови, педагогічної до­
цільності невербальної поведінки)

5 Визначення шляхів організації самостійної роботи з удосконален
ня виразності мовлення

ДИКЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Мета:розвиток у студентів артикуляційного апарату відпрацювання дикції, оволодіння прийомами емоційного завершення розповіді

Обладнання:записи скоромовок на магнітній плівці тексти зразків завер шального етапу розповіді таблиці дзеркальцяОпорні поняття:дикція артикуляція, артикуляційна зарядка орфоепія емоцій на завершеність розповіді


Завдання для студентів

1. Підготуватися до обговорення теоретичних положень
1 1 Дикція Значення її в педагогічній діяльності

1 2 Будова мовного апарату Органи артикуляції

1 3 Основні недоліки в дикції педагога та шляхи їх усунення

1 4 Прийоми емоційної завершеності розповіді вчителя

2. Виконати (усно) вправу 8

3. Дібрати крилатий вислів (девіз) для виголошення його напам'ять в ауди­
торії

4. Обдумати зміст і прийоми емоційного завершення розповіді, зафіксувати
найважливіші тези в зошиті, підготуватися до проведення його в аудиторії

Список рекомендованої літератури

1 Бабич Н Д Основи культури мовлення — Л , 1990 — С 173—181

2 Буяльський Б А Поезія усного слова — К , 1969 — С 26 — 27,33 — 36

3 Вербовая Н П Искусство речи — М , 1977 — С 5 — 63

4 Чихачев В П Культура й техника речи учителя // Учителю о педагоги-
ческой технике — М , 1987 — С 84 — 87

5 Педагогічна майстерність Тексти — Полтава, 2001 — Модуль І — Ч 2 —
С 101-126

6 Педагогічна майстерність Тести Комплект завдань для контролю знань —
Київ, Полтава, 1996 - С 27-29


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты