Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мікровикладання. Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу педагогічної розповіді
Студенти демонструють початок розповіді (етап мотивації), намагаю­чись збудити увагу слухачів до теми, залучити їх до взаємодії Доціль­но, щоб студенти продемонстрували різні прийоми виходу на контакт з учнями звернення, опертя на досвід учнів, апеляцію до власного досві­ду, запрошення до роздумів, постановку запитання, опис цікавого факту, наведення парадоксу, повідомлення плану розповіді При цьому по­трібно домогтися, щоб студент почував себе вільно, був звернений до аудитори, говорив лише на видиху, добирав відповідно до ситуації силу, висоту, тембр голосу

КОМУНІКАТИВНІ ЯКОСТІ

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ:

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Мета: закріплення знань про роль і засоби виразності мовлення вчителя, ово­лодіння технікою створення словесних картин під час розповіді, формування уста­новки на самостійну роботу з удосконалення вмінь виразного мовлення

Обладнання: записи мовлення вчителя на уроках, роздатковий дидактичний матеріал, таблиця «Засоби й умови виразності мовлення вчителя»

Опорні поняття: виразність мовлення, партитура тексту, словесні картини (образи), словесна дія

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Поняття виразності мовлення Виразність як елемент словесної дії вчителя 1 2 Засоби створення словесних картин, техніка інтонаційної виразності роз­повіді

1 3 Напрями самостійної роботи майбутнього вчителя з удосконалення вираз­ності мовлення

2. Виконати вправи 3 — 5

3. Підготуватися до моделювання ситуації розповідь учителя з елементами
опису Розробити партитуру тексту, техніку створення словесних картин, відпра­
цювати інтонаційні фігури розділових знаків


Список рекомендованої літератури

&Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — К , 1987 — С 37-61

2 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 85-92, 107-133

3 Основи педагогического мастерства Метод рекомендации к практическим
занятиям для студентов второго курса — Полтава, 1992 — С 57—63

4 Бабич Н Д Практична стилістика і культура української мови — Л ,
2003 - С 241-376

5 Головин Б Н Основи культури речи — М , 1988 — С 41 — 122, 164 — 226

6 Ладыженская Т А Живое слово Устная речь как средство й предмет обуче-
ния - М , 1986 - С 6-52, 96-108


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты