Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОПЧНЕ СПІЛКУВАННЯ, ЙОГО СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
Мета: усвідомлення специфіки педагогічного спілкування як діалогічної взаємо­дії; формування установки на особистісно орієнтовану позицію в роботі з аудито­рією; розвиток уміння аналізувати педагогічну діяльність.

Обладнання:фрагменти фільму «Учитель, на якого чекають», схема «Порівняль­на характеристика стилів спілкування вчителя», картки із завданнями для аналізу різних аспектів професійно-педагогічного спілкування.Опорні поняття:педагогічне спілкування; діалогічне педагогічне спілкування; суб'єкт-суб'єктний характер педагогічного спілкування; поліфонія у спілкуванні; модальність у спілкуванні; персоніфікація тексту повідомлення; установка на відповідь; стиль керівництва авторитарний, демократичний, ліберальний; моделю­вання у спілкуванні; комунікативна атака; формально-рольове й особистісно орієн­товане спілкування; комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони спілку­вання.


Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до співбесіди
з наведених питань.

1.1. Специфіка педагогічного спілкування, його особливості й функції.

1.2. Діалогічне педагогічне спілкування, його критерії.
1 3. Структура педагогічного спілкування.

1.4. Стилі педагогічного керівництва і стилі спілкування.

Підготуватися до керівництва обговоренням одного питання плану (вправа 1).

2. Виконати вправи 5 (письмово) і 6 (усно).

3. Вибрати педагогічну ситуацію, що потребує індивідуальної педагогічної бесі­
ди, записати зміст ситуації; визначити доцільну позицію — формально-рольову
чи особистісно орієнтовану, а також доцільний стиль спілкування.

Список рекомендованої літератури

1. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А. Зязюна. — К., 1997. —
С. 199-208, 215-220.

2. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М., 1979. — С. 3—17.

3. Кан КаликВ. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. — С. 9 — 21,
26-33,97-101.

4. Петровская Л. А. Воспитатель — подросток: пути развития диалога //
Учителям и родителям о психологии подростка. — М., 1990. — С. 130—144.

 

5. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. — К., 1987. — С. 138 —
146.

6. Щуркова Н. Е. Практикум по педагогической технологии. — М., 1998. —
С. 49-54, 58-63, 98-99.

7. Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. — Казань, 1991. — С. 6 — 10.

8. Словник термінології з педагогічної майстерності. — Полтава, 1995. — 64с.

9. Основи педагогічної майстерності. Тести. — К., 1997. — С. 36 —38.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты