Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БЕСІДИ
Мета:ознайомлення студентів із теоретичними аспектами організації комуні­кативної діяльності педагога під час індивідуальної бесіди; удосконалення вміння моделювати, проводити й аналізувати індивідуальну бесіду.Обладнання:схема «Етапи контактної взаємодії», магнітні й відеозаписи бесід учителя зі школярами, тексти зі зразками індивідуальних бесід Опорні поняття:контакт, бесіда, етапи спілкування у процесі бесіди, методика контактної взаємодії

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до обговорення го­
ловних теоретичних положень

1 1 Індивідуальна педагогічна бесіда, п завдання, умови ефективності 12 Контакт під час бесіди Методика контактної взаємодії 1 3 Чинники, що сприяють або протидіють оптимальній взаємодії в бесіді 1 4 Шляхи поліпшення спілкування вчителя з учнями

2. Виконати усно вправи 1—4 Підготуватися до виконання вправ на оптиміза-
цію техніки спілкування під час бесіди

3. Розробити модель індивідуальної бесіди в річищі методики контактної взає­
модії Стисло описати мету кожного етапу, прийоми впливу, очікувані наслідки

Список рекомендованої літератури

& 1 Аникеева Н П Учителю о психологическом климате в коллективе — М , 1983 - С 86-93

2 Гаврилова Т П Учитель и семья школьника — М , 1988 — С 6 — 35

3 Добрович А Б Общение наука и искусство — М , 1980 — С 52 — 59

4 Леви В Искусство быть собой - М , 1977 -С 127-130,161-165

5 Леви В Искусство быть другим — М , 1980 — С 135—138

6 КорнелиусХ , Фейр Ш Выиграть может каждый — М , 1992 — С 45 — 82

7 Скоттп Дж Г Конфликты Пути их преодоления — С 95—115

8 Филонов Л Б Психологический контакт педагога и учащегося как условие
успешной профилактики отклонений в поведений школьников // Психо-
логическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся —
К , 1989 - С 238-251


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 250; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты