Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БЕСІДИ
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді
  4. Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості
  5. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди
  6. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  7. ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
  8. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  9. ГАЛУЗЕВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  10. ГЛОБАЛЬНО-УНІВЕРСАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета:ознайомлення студентів із теоретичними аспектами організації комуні­кативної діяльності педагога під час індивідуальної бесіди; удосконалення вміння моделювати, проводити й аналізувати індивідуальну бесіду.Обладнання:схема «Етапи контактної взаємодії», магнітні й відеозаписи бесід учителя зі школярами, тексти зі зразками індивідуальних бесід Опорні поняття:контакт, бесіда, етапи спілкування у процесі бесіди, методика контактної взаємодії

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до обговорення го­
ловних теоретичних положень

1 1 Індивідуальна педагогічна бесіда, п завдання, умови ефективності 12 Контакт під час бесіди Методика контактної взаємодії 1 3 Чинники, що сприяють або протидіють оптимальній взаємодії в бесіді 1 4 Шляхи поліпшення спілкування вчителя з учнями

2. Виконати усно вправи 1—4 Підготуватися до виконання вправ на оптиміза-
цію техніки спілкування під час бесіди

3. Розробити модель індивідуальної бесіди в річищі методики контактної взає­
модії Стисло описати мету кожного етапу, прийоми впливу, очікувані наслідки

Список рекомендованої літератури

& 1 Аникеева Н П Учителю о психологическом климате в коллективе — М , 1983 - С 86-93

2 Гаврилова Т П Учитель и семья школьника — М , 1988 — С 6 — 35

3 Добрович А Б Общение наука и искусство — М , 1980 — С 52 — 59

4 Леви В Искусство быть собой - М , 1977 -С 127-130,161-165

5 Леви В Искусство быть другим — М , 1980 — С 135—138

6 КорнелиусХ , Фейр Ш Выиграть может каждый — М , 1992 — С 45 — 82

7 Скоттп Дж Г Конфликты Пути их преодоления — С 95—115

8 Филонов Л Б Психологический контакт педагога и учащегося как условие
успешной профилактики отклонений в поведений школьников // Психо-
логическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся —
К , 1989 - С 238-251


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты