Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
Як було зазначено, цей етап роботи може бути об'єднаний з попе­реднім. У такому разі обговорення теоретичних положень курсу бу­дується як створення умов для перевірки не лише засвоєння теорії, а й вміння організувати взаємодію з аудиторією. Вибирають 5 проблем для обговорення (четверте питання охоплює дві проблеми).

Вправа 1.Моделювання взаємодії (завдання для п'яти студентів).

Виберіть одне з питань теорії і підготуйтеся до роботи над ним з аудиторією, маючи на увазі не монологічне повідомлення, а діалогічну взаємодію (це може бути розповідь із приверненням уваги, активної мис-леннєвої діяльності студентів або бесіда з групою). Обдумайте, як ви починатимете розмову, як здійсните комунікативну атаку, виділите го­ловні думки, завершите взаємодію, переконавшись, що питання з'ясовано.

Вправа 2.Аналіз взаємодії (завдання для решти студентів).

Виберіть картку із завданням для аналізу, на підставі спостережень за спілкуванням колег висловте свої враження й побажання. Завдання для аналізу:

1. Які функції виконував учитель, спілкуючись із аудиторією (лише
подавав інформацію або обмінювався нею, обмінювався ставленням, спри­
ймав і розумів аудиторію, надавав можливість належно сприйняти себе,
організовував взаємодію)?

2. Чи було спілкування діалогічним? Яким критеріям діалогічного
спілкування воно відповідало (кожен критерій можна подати на ок­
ремій картці)?

3. Як можна схарактеризувати це спілкування — як формально-
рольове чи особистісно орієнтоване?

4. Який стиль спілкування демонстрував студент? Довести свою думку,
аналізуючи техніку.

5. Який стиль керівництва було обрано? Підтвердити аналізом тех­
ніки організації діяльності.

6. Які етапи професійного педагогічного спілкування продемонстру­
вав студент? Доведіть його ефективність.

Виконання вправ 1 і 2 завершується аналізом засвоєння теоретич­них проблем студентом-ведучим і групою в цілому та визначенням ак­туальних проблем спілкування для групи, окремих студентів, роз'яснен­ням суті комунікативних норм у конкретній ситуації спілкування; на­вчанням прийомів здійснення комунікативної атаки, реалізації критеріїв діалогічності (установка на відповідь, персоніфікація, тощо).

Вправа 3.«Відкрита долоня». Запропонувати групі подати зворот­ний сигнал ведучому про неформальну залученість до взаємодії, щоб він пересвідчився, що одногрупники відчувають увагу до себе з його боку, бажання залучити кожного до роботи. Для цього кожний із при-


сутніх на занятті невербально — відкритою долонею — сигналізує про особисту готовність, зацікавленість запропонованим обговоренням. Якщо такі сигнали виконуються неформально, вони стають відповідним ко­рективом у професійній позиції студента в ролі педагога.

Вправа 4.Аналіз фрагмента фільму «Учитель, на якого чекають».

Подивіться епізод із фільму (студент-практикант Андрій Остапенко розповідає про створення пам'ятника випускникам школи). У цьому фрагменті діти лише слухають, розмову веде сам учитель. Придивіться до його поведінки, його мовлення й висловте власну думку з таких питань:

1. Чи можна за цим епізодом визначити спілкування студента, який
лише починає свою професійну діяльність, як професіональне? Обґрун­
туйте відповідь, враховуючи функції та спрямованість майбутнього вчи­
теля.

2. За реакцією учнів визначте, чи вдалося педагогові залучити старшо­
класників до співроздумів і співпереживання.

3. Яким критеріям діалогічного спілкування відповідає розповідь
учителя?

4. Який стиль спілкування демонструє цей педагог-початківець?

Вправа 5.Початок спілкування на уроці. Ознайомтеся з фрагмен­тами початку уроків різних учителів. З'ясуйте, на яку взаємодію на­лаштовує вчитель учнів із перших хвилин уроку: особистісно зорієнто­вану чи формально зорієнтовану.

Урок А. (5 клас, українська література) Приготуйтеся до уроку. Стоп! Пережуйте, поковтайте. Так... Добрий день! Кого сьогодні немає? (Чути вигуки.) Не всі. Хтось один підніміть руку й скажіть. Віто, ска­жи ти (слухає). Так, двох немає. Ми побудуємо наш урок так: спочат­ку поговоримо про п'єсу-казку «Котигорошко», а потім цілий урок чита­тимемо цю казку в особах. В кінці напишемо твір, а якщо не встигнемо, попрацюєте вдома.

Урок Б. {5 клас, зарубіжна література) Добрий день! Сідайте. Діти, останнім часом ви мені не подобаєтеся. Ваша поведінка на перерві незадовільна. Клас перед уроком не провітрюється, з класу не виходите, дошку не витираєте. Чому? Більше зауважень я не робитиму. Сподіва­юся, що ви виправитесь. А тепер відкрийте зошити й підручники і запишіть тему сьогоднішнього уроку.

Урок В. (5 клас, українська мова) Доброго дня! Рада бачити вас знову. Хочу привітати вас із початком другої чверті. Усі здорові? Бабусь відвідали? Хто відсутній? А чи знаєте ви, яке у нас сьогодні, 9 листопада, свято? Пише на дошці: «9 листопада — День української писемності та мови».

Урок Г. (10 клас, зарубіжна література) Доброго дня, діти! Рада нашій зустрічі. Бачу вашу готовність до праці. Сподіваюся, ми гарно попрацюємо. Усі присутні? Черговий... Сьогодні у нас дуже цікава тема:


ми говоритимемо про красу Чи замислювалися ви, що таке краса? її оспівують, зображають на полотні, описують у художніх творах Через неї пролито багато сліз, пережито багато горя То що це? (Вислуховує учнів ) Цікаві міркування Звернімося до роману В Гюго «Собор Па­ризької Богоматері»

Урок Д (7 клас, геометрія) Добрий день! Усі готові думати? Ну що ж — розпочнімо Коли я готувалася до цього уроку, я замислилася над запитанням, чи зможете ви самостійно схарактеризувати поняття «фігура» Ми всі неодноразово натрапляли на нього А чи є якийсь зв'язок між тими фігурами, які виконують пілоти в небі, спортсмени у фігурному катанні, фігурами в шахах? А крім них, є ще й геометричні, що й становитимуть тему нашого уроку

Проаналізуйте подані фрагменти за такою схемою

Зробіть висновок стосовно характеру спілкування вчителів і спрогно-зуйте його результат

Запропонуйте можливі корективи поведінки вчителя для набли­ження його спілкування до особистісно зорієнтованого

Вправа 6.Ситуація — одна, стилі різні. Ця вправа поєднує вміння аналізувати стиль спілкування, демонструвати техніку його виконання й усвідомлювати наслідки та доцільність використання за певних умов

Для виконання вправи групу поділяють на п'ять підгруп, кожна з яких дістає завдання діяти в заданій ситуації визначеним стилем Ситуація для всіх підгруп одна «Під час вашої розповіді на уроці учень відволі­кається і пропускає важливу інформацію Ваші дії?» Кожній підгрупі дають завдання діяти за певним стилем спілкування (залякування, за­гравання, дистанція, дружба, захоплення спільною творчою діяльністю) Після невеликої підготовки підгрупа демонструє ситуацію і дає пояснення, на яку реакцію можна очікувати від учня, а також, в яких випадках реакція у такому стилі можлива й доцільна (варіанти рішення робить зауваження із погрозою, пропонує потерпіти до кінця уроку, холодно повертає учня до роботи, м'яко пропонує включитися в урок, звертається з питанням щодо теми розмови, залучаючи до спільного пошуку)

В аналізі слід підкреслити можливість епізодичного використання всіх стилів й усвідомлення сутності домінантного стилю в педагогічній

діяльностіПоделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты