Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне формування актів переоцінки
  3. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  4. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
  5. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  8. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  9. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  10. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі

Як було зазначено, цей етап роботи може бути об'єднаний з попе­реднім. У такому разі обговорення теоретичних положень курсу бу­дується як створення умов для перевірки не лише засвоєння теорії, а й вміння організувати взаємодію з аудиторією. Вибирають 5 проблем для обговорення (четверте питання охоплює дві проблеми).

Вправа 1.Моделювання взаємодії (завдання для п'яти студентів).

Виберіть одне з питань теорії і підготуйтеся до роботи над ним з аудиторією, маючи на увазі не монологічне повідомлення, а діалогічну взаємодію (це може бути розповідь із приверненням уваги, активної мис-леннєвої діяльності студентів або бесіда з групою). Обдумайте, як ви починатимете розмову, як здійсните комунікативну атаку, виділите го­ловні думки, завершите взаємодію, переконавшись, що питання з'ясовано.

Вправа 2.Аналіз взаємодії (завдання для решти студентів).

Виберіть картку із завданням для аналізу, на підставі спостережень за спілкуванням колег висловте свої враження й побажання. Завдання для аналізу:

1. Які функції виконував учитель, спілкуючись із аудиторією (лише
подавав інформацію або обмінювався нею, обмінювався ставленням, спри­
ймав і розумів аудиторію, надавав можливість належно сприйняти себе,
організовував взаємодію)?

2. Чи було спілкування діалогічним? Яким критеріям діалогічного
спілкування воно відповідало (кожен критерій можна подати на ок­
ремій картці)?

3. Як можна схарактеризувати це спілкування — як формально-
рольове чи особистісно орієнтоване?

4. Який стиль спілкування демонстрував студент? Довести свою думку,
аналізуючи техніку.

5. Який стиль керівництва було обрано? Підтвердити аналізом тех­
ніки організації діяльності.

6. Які етапи професійного педагогічного спілкування продемонстру­
вав студент? Доведіть його ефективність.

Виконання вправ 1 і 2 завершується аналізом засвоєння теоретич­них проблем студентом-ведучим і групою в цілому та визначенням ак­туальних проблем спілкування для групи, окремих студентів, роз'яснен­ням суті комунікативних норм у конкретній ситуації спілкування; на­вчанням прийомів здійснення комунікативної атаки, реалізації критеріїв діалогічності (установка на відповідь, персоніфікація, тощо).

Вправа 3.«Відкрита долоня». Запропонувати групі подати зворот­ний сигнал ведучому про неформальну залученість до взаємодії, щоб він пересвідчився, що одногрупники відчувають увагу до себе з його боку, бажання залучити кожного до роботи. Для цього кожний із при-
сутніх на занятті невербально — відкритою долонею — сигналізує про особисту готовність, зацікавленість запропонованим обговоренням. Якщо такі сигнали виконуються неформально, вони стають відповідним ко­рективом у професійній позиції студента в ролі педагога.

Вправа 4.Аналіз фрагмента фільму «Учитель, на якого чекають».

Подивіться епізод із фільму (студент-практикант Андрій Остапенко розповідає про створення пам'ятника випускникам школи). У цьому фрагменті діти лише слухають, розмову веде сам учитель. Придивіться до його поведінки, його мовлення й висловте власну думку з таких питань:

1. Чи можна за цим епізодом визначити спілкування студента, який
лише починає свою професійну діяльність, як професіональне? Обґрун­
туйте відповідь, враховуючи функції та спрямованість майбутнього вчи­
теля.

2. За реакцією учнів визначте, чи вдалося педагогові залучити старшо­
класників до співроздумів і співпереживання.3. Яким критеріям діалогічного спілкування відповідає розповідь
учителя?

4. Який стиль спілкування демонструє цей педагог-початківець?

Вправа 5.Початок спілкування на уроці. Ознайомтеся з фрагмен­тами початку уроків різних учителів. З'ясуйте, на яку взаємодію на­лаштовує вчитель учнів із перших хвилин уроку: особистісно зорієнто­вану чи формально зорієнтовану.

Урок А. (5 клас, українська література) Приготуйтеся до уроку. Стоп! Пережуйте, поковтайте. Так... Добрий день! Кого сьогодні немає? (Чути вигуки.) Не всі. Хтось один підніміть руку й скажіть. Віто, ска­жи ти (слухає). Так, двох немає. Ми побудуємо наш урок так: спочат­ку поговоримо про п'єсу-казку «Котигорошко», а потім цілий урок чита­тимемо цю казку в особах. В кінці напишемо твір, а якщо не встигнемо, попрацюєте вдома.

Урок Б. {5 клас, зарубіжна література) Добрий день! Сідайте. Діти, останнім часом ви мені не подобаєтеся. Ваша поведінка на перерві незадовільна. Клас перед уроком не провітрюється, з класу не виходите, дошку не витираєте. Чому? Більше зауважень я не робитиму. Сподіва­юся, що ви виправитесь. А тепер відкрийте зошити й підручники і запишіть тему сьогоднішнього уроку.

Урок В. (5 клас, українська мова) Доброго дня! Рада бачити вас знову. Хочу привітати вас із початком другої чверті. Усі здорові? Бабусь відвідали? Хто відсутній? А чи знаєте ви, яке у нас сьогодні, 9 листопада, свято? Пише на дошці: «9 листопада — День української писемності та мови».

Урок Г. (10 клас, зарубіжна література) Доброго дня, діти! Рада нашій зустрічі. Бачу вашу готовність до праці. Сподіваюся, ми гарно попрацюємо. Усі присутні? Черговий... Сьогодні у нас дуже цікава тема:
ми говоритимемо про красу Чи замислювалися ви, що таке краса? її оспівують, зображають на полотні, описують у художніх творах Через неї пролито багато сліз, пережито багато горя То що це? (Вислуховує учнів ) Цікаві міркування Звернімося до роману В Гюго «Собор Па­ризької Богоматері»

Урок Д (7 клас, геометрія) Добрий день! Усі готові думати? Ну що ж — розпочнімо Коли я готувалася до цього уроку, я замислилася над запитанням, чи зможете ви самостійно схарактеризувати поняття «фігура» Ми всі неодноразово натрапляли на нього А чи є якийсь зв'язок між тими фігурами, які виконують пілоти в небі, спортсмени у фігурному катанні, фігурами в шахах? А крім них, є ще й геометричні, що й становитимуть тему нашого уроку

Проаналізуйте подані фрагменти за такою схемою

Зробіть висновок стосовно характеру спілкування вчителів і спрогно-зуйте його результат

Запропонуйте можливі корективи поведінки вчителя для набли­ження його спілкування до особистісно зорієнтованого

Вправа 6.Ситуація — одна, стилі різні. Ця вправа поєднує вміння аналізувати стиль спілкування, демонструвати техніку його виконання й усвідомлювати наслідки та доцільність використання за певних умов

Для виконання вправи групу поділяють на п'ять підгруп, кожна з яких дістає завдання діяти в заданій ситуації визначеним стилем Ситуація для всіх підгруп одна «Під час вашої розповіді на уроці учень відволі­кається і пропускає важливу інформацію Ваші дії?» Кожній підгрупі дають завдання діяти за певним стилем спілкування (залякування, за­гравання, дистанція, дружба, захоплення спільною творчою діяльністю) Після невеликої підготовки підгрупа демонструє ситуацію і дає пояснення, на яку реакцію можна очікувати від учня, а також, в яких випадках реакція у такому стилі можлива й доцільна (варіанти рішення робить зауваження із погрозою, пропонує потерпіти до кінця уроку, холодно повертає учня до роботи, м'яко пропонує включитися в урок, звертається з питанням щодо теми розмови, залучаючи до спільного пошуку)

В аналізі слід підкреслити можливість епізодичного використання всіх стилів й усвідомлення сутності домінантного стилю в педагогічній

діяльності


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты