Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Теоретико-методичні завдання Вид роботи Максимальна кількість балів Отримані студентом бали
МОДУЛЬ 1
Гузик М. Христос – Ідеал учителя // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. - № 6. – С. 58 – 70. Ознайомтеся зі статтею автора, висловіть свою думку з цього питання.     Твір-роздум      
Іванілова Н.Ю. Професійна компетентність майбутніх педагогів // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». – 2010. – Т. 6. – С. 49 – 53.     Конспект статті    
Лемонджава Х.Г. Культура мовлення як один із головних чинників формування особистості майбутнього вчителя початкових класів // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». – 2010. – Т. 6. – С. 80 – 84.     Конспект статті      
МОДУЛЬ 2
Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб. пособие / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс; Мн.: ТетраСистемс, 2004. – С. 143 – 153.   Конспект    
Шупта І. Мобінг як стратегія поведінки в конфлікті, що виникає в управлінській діяльності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. - № 6. – С. 40 – 46. Ознайомтеся зі статтею автора, підготуйте рекомендації педагогу-початківцю щодо запобігання виникненню мобінгу в учнівському колективі.   Підготовка рекомендацій    
Галяпа М. Організація педагогічної взаємодії: крок за кроком // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. - № 1. – С. 30 – 42. Ознайомтеся зі статтею автора, законспектуйте основні положення.   Конспект      
Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб. пособие / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс; Мн.: ТетраСистемс, 2004. – С. 213 – 216.     Конспект      
Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. – К. Вища шк., 1997. – С. 111 – 138. Законспектуйте основні положення. Складіть порівняльну таблицю «Спільне й відмінне у театральному та педагогічному мистецтві».   Порівняльна таблиця    
За результатами тестів, проведених на практичних заняттях, складіть власну програму вдосконалення. Програма самовдоско-налення педагога    

Загальна кількість балів _______________________

Оцінка ______________________________________

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЙ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя

 

План

 1. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
 2. Суспільне значення професії вчителя, його функції.
 3. Поняття педагогічної майстерності, її компоненти.

 

Ключові поняття: педагогічна діяльність, педагогічна майстерність, гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічна техніка, педагогічні здібності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ПЕДАГОГІКА розглядається у двох ракурсах  
Як наука Як мистецтво
   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічна діяльність _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Мета _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Мотиви_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб’єкт_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Функції педагогічної діяльності
Конструктивна _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Організаторська _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Комунікативна _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Гностична _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Засоби:

 • матеріальні______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • нематеріальні____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Першим ввів поняття «майстерність вихователя» А.С.Макаренко у своїй статті «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду»: «Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом… але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчати музиканта».

Педагогічна майстерність – це______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Компоненти педагогічної майстерності:

1. Гуманістична спрямованість ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Професійна компетентність _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Педагогічні здібності ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· комунікативні ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· перцептивні_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· динамічні___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· емоційна стабільність ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· оптимістичне прогнозування __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· креативність ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Педагогічна техніка ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критеріями майстерності педагогаможна вважати:

· доцільність _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· продуктивність _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· діалогічність ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· оптимальність ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· творчість ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівні оволодіння майстерністю
Елементарний рівень ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Базовий рівень ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Досконалий рівень ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Творчий рівень ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття педагогічної діяльності?
 2. Наведіть приклад ситуації, де б учень виступав суб’єктом педагогічної діяльності.
 3. Назвіть основні функції педагогічної діяльності вчителя.
 4. Що таке педагогічна майстерність?
 5. Назвіть основні компоненти педагогічної майстерності.
 6. Дайте визначення поняттю гуманістичної спрямованості?
 7. Роль професійної компетентності у майстерності вчителя.
 8. Схарактеризуйте основні педагогічні здібності вчителя.
 9. У чому полягає значення педагогічної техніки для вчителя?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты