Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Педагогічна ситуація та педагогічна задача
План

 1. Поняття педагогічної ситуації та педагогічної задачі.
 2. Рівні педагогічних задач.
 3. Основні етапи розв’язання педагогічних задач.
 4. Самовиховання вчителя.

 

Ключові поняття: педагогічна ситуація, педагогічна задача, стратегічна задача, тактична задача, оперативна задача

Педагогічна ситуація – _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кожного разу, коли виникають ситуації, вчитель може піти двома шляхами:

1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Майстерність вчителя виявляється в __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ + МЕТА = ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА

Педагогічна задача– ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рівні педагогічних задач
Стратегічні задачі Тактичні задачі Оперативні (ситуативні) задачі
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________  

 

Усвідомлюючи одну й ту саму педагогічну ситуацію, вчитель може сформулювати для себе задачі трьох рівнів. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • оперативною задачею буде ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • тактичною задачею буде ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • стратегічною задачею буде ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні етапи вирішення педагогічних задач
Назва етапу Сутність етапу
Аналіз ситуації ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Усвідомлення проблеми і формулювання задачі ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Розробка проекту рішення ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Практична реалізація запланованого рішення ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Аналіз результату ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порівняльна характеристика діяльності педагогів при розв’язанні педагогічних задач
Педагог-майстер Педагог-початківець
     
     
     
     
     
     
     
     

Педагогічні ситуації можуть створювати як учні, так і вчителі; вони бувають як спонтанними, так і заздалегідь спланованими. З’ясуємо ознаки майстерності розв’язання педагогічної задачі в ситуації розповіді вчителя, яку він заздалегідь планує для формування у дітей ціннісних орієнтацій. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Показники майстерності розповіді вчителя на етапі її практичної реалізації:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися їй можна. ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самовиховання – це _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З чого починається самовиховання вчителя? З усвідомлення різниці між уявленням про себе як майбутнього професіонала і реальними можливостями. _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопізнання – це _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Людина пізнає себе через самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, самопрогнозування.

Самоаналіз – це ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самооцінка – це ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопрогнозування – це ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття «педагогічна ситуація»?
 2. Що має зробити вчитель для того, щоб педагогічна ситуація перетворилася на педагогічну задачу? Чи є у цьому необхідність?
 3. Вирішення якої задачі (оперативної, тактичної чи стратегічної) є найважчим? Обґрунтуйте відповідь.
 4. Назвіть етапи вирішення педагогічних задач. Який з них є найбільш значущим?
 5. Які якості педагога є вкрай важливими для успішного розв’язання педагогічних задач?

 

Тема 3. Педагогічна техніка вчителя

 

План

 1. Поняття педагогічної техніки.
 2. Внутрішня техніка.
 3. Зовнішня техніка, її елементи.
 4. Соціально-перцептивна техніка (увага та уява).

 

Ключові поняття: внутрішня техніка, психологічне налаштування, емоційна саморегуляція, зовнішня техніка, пантоміміка, міміка, візуальний контакт, міжособистісний простір, соціально-перцептивна техніка

Педагогічна техніка– це ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
Внутрішня Зовнішня Соціально-перцептивна

Внутрішня техніка– це ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопочуття і настрій педагога не є його особистою справою, оскільки часто відображається на учнях, їхніх батьках, колегах, впливає на взаємини, атмосферу в класі._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серед якостей, які дають змогу здійснювати професійну діяльність без зайвого емоційного напруження, визначають:

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Саморегуляція – це ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Психологічне налаштування – це ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шляхи досягнення емоційної саморегуляції:

 1. Звернення до власного почуття обов’язку у зв’язку з усвідомленням соціальної ролі своєї професії, ціннісними установками. ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Метод фізичних дій. __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Самонавіювання на фоні загального м’язового розслаблення та психічного спокою. ____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аутогенне тренування – це ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Аутотренінг, як правило, охоплює основні етапи:

· розслаблення;

· самонавіювання (вплив за допомогою спеціальних формул на певні установки) на фоні стану релаксації;

· вихід зі стану релаксації.

Релаксація – це _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 323; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты