Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правила
успішного самонавіювання:

1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрядка в діяльності. _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Способи досягнення розрядки в діяльності
Музикотерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Заняття спортом ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Працетерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Танцювальна терапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Відеотерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Імітаційна гра ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Гумор ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Емоційне налаштування на урок. _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні напрямки роботи з емоційного налаштування перед уроком
Звернення до матеріалу уроку ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  
«Надзавдання уроку» ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  
Створення позитивної установки ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  

Зовнішня техніка – це ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні (мовні) та невербальні (міміка, пантоміміка) засоби.

Невербальні засоби спілкування – це ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Невербальна комунікація – це ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пантоміміка – це __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жести – це ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні вимоги до жестів:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Жести
Описові Психологічні
   

Міміка– це _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Візуальний контакт (контакт очей) – це _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тактильна комунікація – це ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міжособистісний простір – це _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види дистанцій між партнерами у спілкуванні
Дистанції Відстань Співрозмовники Ситуація
Інтимна Менше 40-50см    
Особистісна Від 0,4-0,5м до 1,3-1,5м    
Соціальна (суспільна) Від 1,2-1,5м до 2м    
Формальна Від 2м до 3,7-4м    
Публічна 4-7м    

 

Відстань більше 7м не дає можливості чітко сприймати міміку, ще більша (12м) – жести і рухи корпуса. Це призводить до появи бар’єрів у спілкуванні. Тому зміна дистанції може бути прийомом привертання уваги учнів під час уроку.

Соціально-перцептивна техніка– ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Увага– ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види уваги (за походженням та способом здійснення)
Мимовільна Довільна
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________   ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види уваги (залежно від характеру дій людини)
Зовнішня Внутрішня Формальна Творча

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тому педагог зобов’язаний поставити перед собою таку вимогу: ___________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні закони уваги
Закон апперцепції ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Закон установки ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Закон чотирьох складових Розглядає основні параметри уваги:
 • стійкість ___________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • обсяг_______________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • розподіл ____________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • переключення ______________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________  

 

Завданням вчителя є встановлення цілісного контакту з класом, привертання уваги учнів. Пропонуємо розглянути варіанти привертання уваги:

 • мовленнєвий варіант __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • рухознаковий варіант _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • змішаний варіант _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уява – ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні функції уяви:

 • аналіз ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • пошук ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • прогноз _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаючи важливого значення розвитку уяви та уваги виділяють чотири типи людей:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уява тісно пов’язана з появою натхнення, з творчістю. ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Типи вчителів
І тип Переважання почуттів ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
ІІ тип Переважання волі ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
ІІІ тип Переважання розуму ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

 

Уява вчителя дає йому змогу передбачити майбутню ситуацію педагогічної взаємодії, проектувати способи дії в конкретних ситуаціях, прогнозувати можливі зміни в розвитку особистості учня. Тому уяву вчителя часто розглядають в єдності з:

 • емпатією ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • рефлексією __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для побудови доцільної моделі комунікації важливе значення має спостережливість учителя. Спостережливість вчителя - ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Специфічним об’єктом спостереження є учні (колеги, батьки) і процеси взаємодії з ними. Вчитель повинен уміти:

1) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення педагогічної техніки та її основних компонентів.

 1. Розкрийте значення внутрішньої техніки в роботі вчителя.
 2. Які існують способи оволодіння навичками внутрішньої техніки?
 3. Назвіть елементи зовнішньої техніки вчителя.
 4. Обґрунтуйте значення невербальної комунікації в діяльності педагога.
 5. Дайте пояснення поняттю «соціально-перцептивна техніка».
 6. Чи може обділена творчою уявою людина стати майстерним педагогом?

Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты