Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Техніка мовлення вчителя
 

План

 1. Роль мовлення в роботі вчителя.
 2. Умови ефективності професійного мовлення вчителя.
 3. Технічні показники виразного мовлення.
 4. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя.

Ключові поняття:техніка мовлення, дихання, голос, тембр, діапазон, гнучкість, темпоритм, дикція, інтонація

Техніка мовлення – це _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Процес успішного усвідомлення дітьми навчального матеріалу значною мірою залежить від досконалості мовлення вчителя. До технічних показників виразного мовлення належать: дихання, голос, дикція, інтонація, темп.

Дихання – це ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Типи дихання (в залежності від того, які м’язи беруть участь у процесі дихання)
Верхнє (ключичне) Грудне Діафрагматичне Реберно-діафрагматичне
       

Умови правильного дихання:

 1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голос– це ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні властивості голосу
Сила ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Політність (злетність) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Гнучкість ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Діапазон ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Тембр ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Милозвучність ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Сугестивність ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  
Витривалість ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  

Дикція – це _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Темпоритм – це ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для досягнення виразності звучання слід майстерно користуватися паузами: логічними та психологічними. Без логічних пауз мовлення безграмотне, а без психологічних – мертве.

Інтонація – це _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після об’єктивної оцінки власних мовленнєвих даних варто розпочати регулярні заняття для виправлення виявлених недоліків, слабких сторін мовлення (тренувати дихання, відпрацьовувати дикцію, темпоритм, зміцнювати голосові зв’язки).

Питання для самоконтролю

1. Обґрунтуйте роль мовлення в роботі вчителя.

 1. Назвіть технічні показники виразного мовлення.
 2. Яка роль правильної організації дихання у мовленні педагога?
 3. Від чого залежить звучання голосу?
 4. Чи можливо вплинути на тембр, милозвучність та сугестивність голосу?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Педагогічне спілкування та його особливості

 

План

 1. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.
 2. Структура педагогічного спілкування.
 3. Стиль педагогічного спілкування.

Ключові поняття:педагогічне спілкування, функціонально-рольове та особистісно орієнтоване спілкування, бар’єри спілкування, непродуктивні стилі спілкування, контакт у спілкуванні, позиція у спілкуванні

Педагогічне спілкування– це _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливості педагогічного спілкування:

· _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Педагогічне спілкування (залежно від суб’єкт-об’єктного чи суб’єкт-суб’єктного принципу взаємодії)  
Функціонально-рольове – це _____________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________   Особистісно орієнтоване – це _____________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Функції педагогічного спілкування:

 • інформаційна ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • пізнання особистості __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • самоствердження _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • організація взаємодії __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • експресивна _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні етапи педагогічного спілкування:

1. Прогностичний – _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. «Комунікативна атака» – ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Управління спілкуванням – _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Аналіз здійсненої системи спілкування – _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На ефективність спілкування вчителя з учнями впливають так звані бар’єри спілкування, які наведено в таблиці.

Бар’єри спілкування
Соціальний Фізичний Гностичний Психологічний
           

Стиль педагогічного спілкування– це _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стиль спілкування вчителя визначають його ставлення до дітей та вміння керувати учнівським колективом. Розглянемо кожен з цих факторів окремо.

Ставлення вчителя до дітейбуває:

 • активно-позитивне – __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • пасивно-позитивне – __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • негативне – _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Способи керівництва учнівським колективом
авторитарний _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
ліберальний _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
демократичний _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Враховуючи різновиди ставлення вчителя до учнів та способи керівництва учнівським колективом, виділяють такі стилі педагогічного спілкування:

  1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Але реальне життя та події, що відбуваються у навчальних закладах, демонструють наявність непродуктивних стилів педагогічного спілкування:

 • «Монблан» – ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Китайська стіна» – __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Локатор» – _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Робот» – ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Я сам» – ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Гамлет» – __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Друг» – ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • «Тетерів» – __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контакт у спілкуванні – ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознаками того, що в учителя є контакт з учнями, їхніми батьками в процесі спілкування, слід вважати:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Досягнення контакту як психологічної згоди ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиція у спілкуванні – ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Стани нашого Я
Позиція батька Позиція дорослого Позиція дитини
     

Звичайна позиція педагога – _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У процесі спілкування важливо враховувати і розміщення співрозмовників. _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб розміщення людей за столом під час спілкування має велике значення для налагодження продуктивних стосунків. Виділяють такі способи розміщення учасників комунікації за столом:

· кутове розміщення - ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· позиція ділової взаємодії - _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· конкуруючо-захисна позиція за столом - ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· незалежна позиція - _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття педагогічного спілкування?

 1. Якою є роль кожного з етапів педагогічного спілкування для встановлення ефективної взаємодії вчителя з учнями у навчально-виховному процесі?
 2. Що повинен робити вчитель, щоб не допускати виникнення або звести до мінімуму вплив бар’єрів у спілкуванні?
 3. Що породжує непродуктивні стилі спілкування вчителя з учнями?
 4. Чи відрізняється педагогічне спілкування від спілкування вчителя з людьми поза професійною діяльністю?

Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты