Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 7. Педагогічний такт і тактика вчителя
Читайте также:
 1. В практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения
 2. Виды переговоров и тактика их ведения.
 3. Внутрішня техніка вчителя
 4. ВНУТРІШНЯ ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
 5. Выявление признаков преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела
 6. Глава 3 Тактика следственного осмотра
 7. Глава 37. Тактика следственного эксперимента
 8. Глава 4. Тактика обыска и выемки
 9. Глава 5 Тактика допроса и очной ставки
 10. Глава 6 Тактика предъявления для опознания

План

 1. Професійна етика. Особливості професійної етики педагога.
 2. Поняття педагогічного такту, його складові та умови вияву.
 3. Педагогічна тактика.
 4. Гнучкість у поведінці вчителя.

 

Ключові поняття: етика ділового спілкування, професійні моральні цінності, морально-психологічний клімат, педагогічний такт, педагогічна тактика

 

Професійна етика – це _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливе місце займає етика ділового спілкування, оскільки вона виступає як у ролі самостійної професійної етики (для менеджерів, підприємців тощо), так і в якості елемента етики інших професій (педагога, юриста, інженера).

Особливості професійних етик:

 1. Вищі моральні цінності ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У межах однієї конкретної спеціальності формуються спеціально-професійні моральні норми та цінності ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. У сфері професійного спілкування часто спостерігається нерівність сторін ___________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Корпоративність ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Спільними для будь-якого виду професійної діяльності, у тому числі й педагогічної, є фактори, що стимулюють трудову активність спеціаліста _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Етика педагога – __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У структурі етики педагога можна виділити чотири основних блоки:

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Більш за все професійна етика необхідна педагогу у його спілкуванні «по вертикалі» (у системі «педагог – учень») та «по горизонталі» (у системі «педагог – педагог»). __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класифікація абстрактних типів співбесідників
Тип Характеристика Поради
«Вздорна людина», «нігіліст» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Позитивна людина» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Усезнайка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Бовтун» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Трусишка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Холоднокровний», «неприступний співбесідник» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Незацікавлений співбесідник» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Важливий птах» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Чомучка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  

 

 

У чистому вигляді такі типи практично не зустрічаються: зазвичай людям притаманні у більшій чи меншій мірі деякі з перерахованих особливостей одного типу чи комбінації декількох «абстрактних типів». _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стосунки у вчительському середовищі між педагогами визначаються обставинами та регулюються етичними нормами та принципами трьох видів:

1. Загальнолюдськими_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Нормами ділового спілкування та службового етикету __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Етичними нормами та принципами, у яких виявляється специфіка саме педагогічної роботи ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Етичні норми і принципи ділового спілкування «по горизонталі» регулюють службові стосунки між колегами у кожному колективі. Вони орієнтовані на встановлення морально-психологічного клімату, ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні норми і принципи моральної регуляції ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • злагодженість та згуртованість _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • доброзичливість _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • чутливість і тактовність _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • терпимість __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формуються ці якості колективу на основі морально-психологічної спільності людей, яка передбачає:

1) наявність групових інтересів і потреб __________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) орієнтацію на загальні моральні норми та цінності __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) схожість думок в оцінках ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) присутність особливого «ми-почуття»_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слід зважати на неоднорідність педагогічного колективу _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Наявність у педагогічному колективі (як і у будь-якому іншому, у тому числі учнівському та студентському) особливих прошарків, які відрізняються типом поведінки та способом взаємодії з іншими людьми:

  Характеристика
Колективісти _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Індивідуалісти _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Претензіоністи _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Наслідувачі _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Пасивні _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Ізольовані _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  

 

 

Примітка: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наявність сумісності та несумісності між членами педагогічного колективу. _______

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Різниця за професійними орієнтаціями та інтересами. ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Реальність особистісної неоднорідності, неоднаковості членів педагогічного колективу. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вчительській, де збираються такі різні люди, сподіватися на стихійне встановлення оптимального морально-психологічного клімату не доводиться. Тут особливо важливою є роль етики та культури спілкування – толерантності, терплячості до іншої думки, бажання та вміння зрозуміти іншу людину. У зв’язку з цим є необхідність засвоєння певних норм поведінки:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перед тим, як розглянути поняття педагогічного такту, зазначимо, що слово такт означає ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Тактовна людина – це _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічний такт – це ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щоб бути тактовним, вчитель повинен дотримуватись ряду вимог до своєї поведінки, зокрема:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічний такт – не одиничні вчинки вчителя, а стиль поведінки. Він є результатом духовної зрілості вчителя, великої роботи над собою. Педагогічний такт передбачає наявність у педагога таких рис:

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Іноді можна зустрітися з нетактовною поведінкою вчителя. _________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення педагогічного такту і сфера вживання самого терміну в теорії та педагогічній практиці ґрунтується на трьох точках зору:

Педагогічний такт
1-а точка зору 2-а точка зору 3-я точка зору
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________  
Висновок:   Висновок:    

У такому розумінні, як подає 3-я точка зору, педагогічний такт є по суті педагогічною тактикою. У чому різниця між педагогічним тактом і тактикою педагога? __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічна тактика індивідуальна. Її важко звести до чітких правил та інструкцій. Проте можна навести деякі загальні поради:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 70; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты