Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7. Педагогічний такт і тактика вчителя
План

 1. Професійна етика. Особливості професійної етики педагога.
 2. Поняття педагогічного такту, його складові та умови вияву.
 3. Педагогічна тактика.
 4. Гнучкість у поведінці вчителя.

 

Ключові поняття: етика ділового спілкування, професійні моральні цінності, морально-психологічний клімат, педагогічний такт, педагогічна тактика

 

Професійна етика – це _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливе місце займає етика ділового спілкування, оскільки вона виступає як у ролі самостійної професійної етики (для менеджерів, підприємців тощо), так і в якості елемента етики інших професій (педагога, юриста, інженера).

Особливості професійних етик:

 1. Вищі моральні цінності ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У межах однієї конкретної спеціальності формуються спеціально-професійні моральні норми та цінності ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У сфері професійного спілкування часто спостерігається нерівність сторін ___________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Корпоративність ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Спільними для будь-якого виду професійної діяльності, у тому числі й педагогічної, є фактори, що стимулюють трудову активність спеціаліста _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Етика педагога – __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У структурі етики педагога можна виділити чотири основних блоки:

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Більш за все професійна етика необхідна педагогу у його спілкуванні «по вертикалі» (у системі «педагог – учень») та «по горизонталі» (у системі «педагог – педагог»). ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класифікація абстрактних типів співбесідників
Тип Характеристика Поради
«Вздорна людина», «нігіліст» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Позитивна людина» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Усезнайка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Бовтун» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Трусишка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Холоднокровний», «неприступний співбесідник» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Незацікавлений співбесідник» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Важливий птах» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  
«Чомучка» ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________   ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________  

 

 

У чистому вигляді такі типи практично не зустрічаються: зазвичай людям притаманні у більшій чи меншій мірі деякі з перерахованих особливостей одного типу чи комбінації декількох «абстрактних типів». _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стосунки у вчительському середовищі між педагогами визначаються обставинами та регулюються етичними нормами та принципами трьох видів:

1. Загальнолюдськими_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Нормами ділового спілкування та службового етикету __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Етичними нормами та принципами, у яких виявляється специфіка саме педагогічної роботи ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Етичні норми і принципи ділового спілкування «по горизонталі» регулюють службові стосунки між колегами у кожному колективі. Вони орієнтовані на встановлення морально-психологічного клімату, ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні норми і принципи моральної регуляції ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • злагодженість та згуртованість _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • доброзичливість _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • чутливість і тактовність _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • терпимість __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формуються ці якості колективу на основі морально-психологічної спільності людей, яка передбачає:

1) наявність групових інтересів і потреб __________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) орієнтацію на загальні моральні норми та цінності __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) схожість думок в оцінках ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) присутність особливого «ми-почуття»_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слід зважати на неоднорідність педагогічного колективу _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Наявність у педагогічному колективі (як і у будь-якому іншому, у тому числі учнівському та студентському) особливих прошарків, які відрізняються типом поведінки та способом взаємодії з іншими людьми:

  Характеристика
Колективісти _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Індивідуалісти _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Претензіоністи _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Наслідувачі _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Пасивні _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  
Ізольовані _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________  

 

 

Примітка: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наявність сумісності та несумісності між членами педагогічного колективу. _______

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Різниця за професійними орієнтаціями та інтересами. ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Реальність особистісної неоднорідності, неоднаковості членів педагогічного колективу. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вчительській, де збираються такі різні люди, сподіватися на стихійне встановлення оптимального морально-психологічного клімату не доводиться. Тут особливо важливою є роль етики та культури спілкування – толерантності, терплячості до іншої думки, бажання та вміння зрозуміти іншу людину. У зв’язку з цим є необхідність засвоєння певних норм поведінки:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перед тим, як розглянути поняття педагогічного такту, зазначимо, що слово такт означає ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Тактовна людина – це _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічний такт – це ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щоб бути тактовним, вчитель повинен дотримуватись ряду вимог до своєї поведінки, зокрема:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічний такт – не одиничні вчинки вчителя, а стиль поведінки. Він є результатом духовної зрілості вчителя, великої роботи над собою. Педагогічний такт передбачає наявність у педагога таких рис:

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Іноді можна зустрітися з нетактовною поведінкою вчителя. _________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення педагогічного такту і сфера вживання самого терміну в теорії та педагогічній практиці ґрунтується на трьох точках зору:

Педагогічний такт
1-а точка зору 2-а точка зору 3-я точка зору
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________  
Висновок:   Висновок:    

У такому розумінні, як подає 3-я точка зору, педагогічний такт є по суті педагогічною тактикою. У чому різниця між педагогічним тактом і тактикою педагога? __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічна тактика індивідуальна. Її важко звести до чітких правил та інструкцій. Проте можна навести деякі загальні поради:

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття педагогічної етики.
 2. Чи є необхідність приділяти велику увагу професійній етиці? Корпоративній етиці?
 3. Яку людину можна назвати тактовною?
 4. Яких вимог повинен дотримуватись вчитель, щоб бути тактовним?
 5. Чим педагогічний такт відрізняється від загального?
 6. Як виявляється гнучкість у поведінці вчителя?

Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты