Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпецифика философского миропонимания. Предпосылки возникновения и место появления философии. Плюрализм философских учений.
Читайте также:
  1. I мировая война: предпосылки, ход, итоги.
  2. Lt;variant>Местом совершения преступления
  3. Автоматизированное рабочее место. Его состав, функции, аппаратное и программное обеспечение.
  4. Аграрная и земельная реформы как неотъемлемое звено экономических реформ: понятия, исторические, идеологические и социально-экономические предпосылки
  5. Александр II. Предпосылки реформ и их подготовка
  6. Анализ причин возникновения проблемы
  7. Антропологический поворот в античной философии.
  8. Апологетика, патристика и схоластика как этапы развития средневековой философии.
  9. Ареал, место обитания и экологические особенности, сырьевая база тмина обыкновенного
  10. Б. Предпосылки объединения русских земель в единое государство

1. Обґрунтувати, який перелік техногенних революцій краще застосовувати для оцінки проблем екології.

2. Які екологічні наслідки мають техногенні революції ?

3. Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля.

4. Видобування та транспортування нафти.

5. Охарактеризуйте методи розділення компонентів нафти.

6. Яке забруднення навколишнього середовища може виникнути при видобуванні та транспортуванні нафти?

7. Назвіть та опишіть способи видобування вугілля.

8. Охарактеризуйте вплив вугільної промисловості на довкілля.

9. Які ви знаєте види корисних копалин, наведіть їх класифікацію.

10. Вплив гірничого виробництва на довкілля та можливості його зменшення.

11. Охарактеризуйте можливості зменшення негативного впливу на довкілля в добувній промисловості.

12. Дайте загальну характеристику енергетики України.

13. Опишіть принцип дії ТЕС та АЕС.

14. Необхідні ресурси для будівництва та роботи теплової електростанції.

15. Викиди при роботі ТЕС.

16. Економічні та екологічні проблеми АЕС.

17. Вплив ГЕС на довкілля.

18. Дайте характеристику використання нетрадиційних джерел енергії в Україні і в світі.

19. Охарактеризуйте можливі шляхи використання сонячної енергії.

20. Охарактеризуйте переваги та недоліки використання енергії сонця.

21. Назвіть основні переваги та недоліки вітрової енергетики.

22. Схеми використання геотермальної енергії.

23. Можливості використання енергії біомаси.

24. Дайте загальну характеристику металургійного комплексу України.

25. Основні процеси виплавки чавуну.

26. Вплив на навколишнє середовище при виробництві чавуну.

27. Виробництво сталі. Загальна характеристика.

28. Мартенівський спосіб виплавки. Вплив на довкілля

29. Конверторний спосіб виплавки. Вплив на довкілля

30. Вплив на навколишнє середовище підприємств кольорової металургії та заходи боротьби з ним.

31. Загальна характеристика і географія розташування машинобудівного комплексу України.

32. Загальна характеристика ливарного виробництва.

33. Засоби утворення виливків.

34. Оброблювальне виробництво.

35. Складальне виробництво.

36. Вплив машинобудівного комплексу на довкілля.

37. Як вирішується проблема утилізації відходів в машинобудівному комплексі?38. Загальна характеристика хімічної промисловості.

39. Назвіть основні технологічні процеси при виробництві пластмас.

40. Вплив на довкілля при виробництві різних видів пластмас.

41. Технологія виробництва миючих засобів.

42. Які ви знаєте методи очистки стічних вод від миючих засобів?

43. Виробництво сірчаної кислоти.

44. Виробництво NaOH.

45. Опишіть вплив на навколишнє середовище при виробництві сірчаної кислоти та їдкого натру.

46. Лакофарбне виробництво: принципові технологічні схеми, необхідні ресурси.

47. Вплив на довкілля при виробництві та використанні лаків та фарб.

48. Загальна характеристика будівельної промисловості України.

49. Технологія виробництва червоної цегли. Вплив на навколишнє середовище.

50. Виробництво силікатної цегли. Переваги та недоліки.

51. Виробництво цементу. Вплив на навколишнє середовище.

52. Охарактеризуйте негативний вплив цементного виробництва на здоров'я людини.

53. Охарактеризуйте енергозберігаючі технології, які використовуються для зменшення тепловтрат будівель.

54. Надайте загальну характеристику легкої промисловості.

55. Порівняйте технологічні процеси при виробництві натуральних та штучних волокон56. Трикотажне виробництво. Характеристика впливу на довкілля.

57. Опишіть технологію виробництва натуральної шкіри. Вплив на довкілля шкіряного заводу.

58. Виробництво нетканих матеріалів. Методи зменшення впливу на довкілля.

59. Надайте загальну характеристику деревообробної промисловості України.

60. Рубка та транспортування деревини.

61. Технологічні процеси при виробництві меблів.

62. Вплив на довкілля при роботі підприємств деревообробної промисловості та методи його зменшення.

63. Виробництво ДСП та ДВП.

64. Виробництво паперу.

65. Утилізація відходів деревообробної промисловості.

66. Надайте загальну характеристику АПК України.

67. Які овочі вирощують в нашій країні? Географія розташування.

68. Технологічні процеси у рослинництві та їх вплив на навколишнє середовище.

69. Опишіть можливі шляхи вирішення проблеми утилізації відходів тваринницьких ферм.

70. Вплив тваринницького комплексу на навколишнє середовище.

71. Переробка плодоовочевої сировини. Вплив на довкілля.

72. Надайте загальну характеристику та географію розташування харчової промисловості України.

73. Технології виробництва соняшникової олії: переваги та недоліки з точки зору екології.

74. Технологія виробництва молочних виробів: основні процеси в галузі.

75. Охарактеризуйте вплив молочних заводів на довкілля.

76. Виробництво хлібу та макаронних виробів.

77. Вплив на навколишнє середовище при виробництві хлібу та макаронних виробів.

78. Технологія м'ясних виробів: основні процеси в галузі, вплив на довкілля.

79. Опишіть технологічні процеси при виробництві алкогольних напоїв.

80. Види транспорту. Загальна характеристика.

81. Залізничний транспорт. Вплив на довкілля.

82. Авіаційний транспорт. Вплив на довкілля.

83. Автомобільний транспорт. Вплив на довкілля.

84. Будова двигунів внутрішнього згорання.

85. Двигуни, що працюють на водні.

86. Водний транспорт. Вплив на довкілля.

87. Трубопровідний транспорт. Вплив на довкілля.

88. Порівняйте різні види транспорту з точки зору їх екологічності та економічності.

89. Загальна характеристика комунального господарства.

90. Як здійснюється водопостачання населених пунктів.

91. Каналізація та переробка стічних вод.

92. Які ви знаєте способи теплопостачання будівель?

93. Зелене господарство.

94. Необхідні ресурси комунального господарства.

95. Характеристика впливу населених пунктів на довкілля, екологічна ситуація у містах.

96. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на навколишнє середовище.

Специфика философского миропонимания. Предпосылки возникновения и место появления философии. Плюрализм философских учений.

По преданию, первым слова «философия» и «философ» («любящий мудрость») употребил Пифагор. Он говорил, что мудрость присуща только богам, а все, что может человек, это стремиться к мудрости, любить ее.

Зародилась философия в середине 1 тыс. до н.э. в трех древних цивилизациях: Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае, причем произошло это в данных странах независимо друг от друга. Во всех регионах философия возникла на базе мифологии. Попытки рационального осмысления мира и человека привели к формированию сначала предфилософии, а затем и самой философии.В других регионах философия возникла значительно позднее и развивалась на базе философских учений одной из этих трех стран.

В истории философии принято выделять следующие периоды.

Эпоха Древнего мира: середина 1 тыс. до н.з. — 476 г.

Эпоха Средневековья: 476 г. — середина XIV .

Эпоха Возрождения: середина XIV — начало XVII

Эпоха Нового времени: XVII — XX1: ( Начало Нового времени (XVII в.— 1688 г.),Эпоха Просвещения (1688 -1789 гг.), Немецкая классическая философия (ок. 1770 — 1850 гг.), Современная философия (XIX — XXI вв.)

Возникновение философии это переворот в дух. Развитии об-ва. Переход к пониманию мира таким каким он есть сам по себе не прибегая к сверх естественному. Возникновение философии это возникновение самосознания об-ва, осмысление человечеством своего пути развития.

Основной круг вопросов философии :

1) на протяжении веков философы изучали природу, фил. В начале выступала, как натур. Фил.

2) В сферу ф входят вопросы общественной жизни: идеалы устройства об-ва, основные принципы общ. Жизни.

3) Предметом размышления ф. Выступает человек, его приро­да, ум, чувства, язык, мораль, искусство, религия:

Плюрализм-философская позиция, согласно которой существует множество различных равноправных, независимых и несводимых друг к другу форм знания и методологий познания либо форм бытия.

Примером плюрализма могут служить теории древних мыслителей, выдвигавших в качестве основы всего сущего такие разнообразные начала, как земля, вода, воздух, огонь и т. д.

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 26; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты