Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок використаних джерел. 1. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів та викладачів вищ

Читайте также:
  1. Аудит енергогенеруючих джерел
  2. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. Библиографический список
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів / Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. – К. : Форум, 2000. – 271 с.

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник / Білуха М.Т. – К. : АБУ, 2002.

3. Буслаєва К.О. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів денного і заочного відділень факультету журналістики (спеціальності “Журналістика” й “Видавнича справа та редагування”/ Буслаєва К.О. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 45 с.

4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 [Електронний ресурс]. – К. : Держстандарт України, 1995. – Режим доступу : http://library.nulau.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/1_DSTU_3008-95.pdf

5. Доценко К.О. Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для денного і заочного відділень факультету журналістики (спеціальності “Журналістика” й “Реклама та зв’язки із громадськістю”) / Доценко К.О., Костюк В.В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 68 с.

6. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник. – Вид. 2-е, доп. і перероб. / Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.

7. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу : метод. посібник для студентів вищих педагог. навч. закладів / Коломієць В.О. – К. : Вища школа, 2003. – 69 с.

8. Костюк В.В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи бакалавра / Костюк В.В. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 27 с.

9. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. Посібник / Крушельницька О.В. –
К. : Кондор, 2003. – 192 с.

10. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.

11. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів і дипломних робіт спеціалістів, магістрів (для студентів філологічного факультету) / укладач Єфименко М.П. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 21 с.

12. Методическое пособие для студентов 5-го курса «Как писать дипломную работу» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kafedra.smk.rostov.ru/ar_5212904/cs13. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / укл. Гутиря І.І. – К. : КНУ, 1997. – 23 с.

14. Михайлин І.Л. Наукова дослідна робота студента з журналістики : методичні матеріали для студентів із спеціальності «Журналістика» / Михайлин І.Л. – Харків : ХНУ, 2001. – 90 с.

15. Про вимоги до розробки та оформлення творчих кваліфікаційних робіт. Додатки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journ.univ.kiev.ua/docs/106-09_dodatki.pdf

16. Різун В.В. Розпорядження № 106. Про вимоги до розробки та оформлення творчих кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] / В.В. Різун. – Режим доступу : http://journ.univ.kiev.ua/docs/Rozp106-09.pdf

17. Різун В.В. Розпорядження № 107. Про написання наукової кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] / Різун В.В. – Режим доступу : http://journ.univ.kiev.ua/docs/ Rozp.107-09.pdf

18. Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування» / Романюк М.М. – 2-е вид. – Львів : Світ, 2003. –
96 с.

19. Середа Л.П. На допомогу авторам навчальної літератури : навч. посібник для викладачів вищих навч. закладів / Середа Л.П., Павленко В.С. – К. : Вища школа, 2001. – 79 с.20. Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичні центри / укл. Ю.Шайгородський. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – 296 с.

21. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Цехмістрова Г.С. – К. : Слово, 2003. – 240 с.


Додаток А

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 27; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додатки (див. пункт 3.1.9) | РЕФЕРАТ. Дипломна (магістерська) робота “Публіцистична спадщина Наталени Королевої” – основний текст – 60(80) сторінок
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты