Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості управління страховими товариствами з повною й додатковою відповідальністю та командитних товариств.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  2. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  3. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  4. Види актів управління
  5. Види листів та їхні особливості
  6. Види методів державного управління
  7. Види форм державного управління
  8. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  9. Вимоги, що висуваються до актів управління
  10. Вищі органи управління комерційного банку

Товариство з повною відповідальністю - це товариство, учасники якого спільно залучені до його діяльності, а також спільно відповідають за зобов'язаннями товариства всієї своєю власністю.

Товариство з повною відповідальністю керується відповідно до засновницького договору учасників. Діяльність товариства з повною відповідальністю може здійснюватися всіма або одним учасником товариства від імені інших і на підставі довіреності.

Товариство з додатковою відповідальністю
Правовий статус, аналогічний статусу товариства з обмеженою відповідальністю, має товариство з додатковою відповідальністю (ТзДВ). Відносно нього застосовуються практично всі норми, що регулюють діяльність товариства з обмеженою відповідальністю.
Особливість його (і головна відмінність від ТзОВ) полягає в характері відповідальності учасників щодо зобов’язань товариства. Якщо учасники ТзОВ не відповідають за зобов’язаннями товариства, то в ТзДВ учасники несуть субсидіарну (додаткову) відповідальність за боргами товариства своїм особистим майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного з них.
Відповідальність учасників має субсидіарний характер – вона настає тільки у випадку недостатності майна товариства для задоволення вимог кредиторів. Граничний розмір відповідальності (двох-, трьох-, п’ятикратная тощо), а також її характер (часткова або солідарна) передбачається самими учасниками в установчих документах.
Товариство з додатковою відповідальністю створюється в тих випадках, коли розміри капіталу, необхідного для початку діяльності товариства і його нормального функціонування, значно менші, ніж для забезпечення інтересів кредиторів цього товариства. В подібній ситуації немає потреби акумулювати відразу великий капітал – гарантійна функція забезпечується не розміром статутного фонду, а введенням додаткової майнової відповідальності учасників.
Ця форма господарського товариства може використовуватися ще й в тому випадку, коли законом установлено заборону на здійснення певних видів діяльності товариством з обмеженою відповідальністю (наприклад, страхування). Виключно в формі товариства з додатковою відповідальністю функціонують довірчі товаристваКоманди́тне товари́ство - товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників Управління справами командитного товариства Командитне товариство можна кваліфікувати як товариство змішаного типу, в якому поєднуються риси товариств повного і з обмеженою відповідальністю. Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно. Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.У назві командитного товариства має бути вказано вид товариства і прізвища (найменування) учасників. Водночас, назва товариства не може вказувати на належність до певних відомств та громадських організацій . Отже, назва товариства може бути така: „Командитне товариство „Ініціатива”, Гордієнко, Шевченко та Петренко”Командитне товариство діє на підставі виключно установчого договору У товаристві має бути страховий (резервний) фонд у розмірі не менше 5% чистого прибутку щорічно На командитні товариства поширюються вимоги щодо заборони конкуренції між учасниками та обмеження відступлення права на вклад
Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты