Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетоди вибору ефективної структури управління: аналітичний, проектний, організаційний.
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. II. Примеры проективных методик

Під організаційною структурою компанії розуміється сукупність управлінських ланок, розташованих в певній підпорядкованості які забезпечують взаємозв’язок між керівництвом і керованою системами.

У межах структури організації управління відбувається процес руху інформації, прийняття рішень, розподіл прав і обов’язків між виконавцями певних функцій. Завдання менеджерів всіх рівнів підібрати для компанії такі принципи, види або комбінації видів структур, які найбільше відповідатимуть місії страховика

Процес проектування структури складається з чотирьох етапів: аналізу діючих оргструктур; власне проектування; впровадження нової (або удосконаленої) оргструктури; оцінки ефективності нової оргструктури.

Перший етап передбачає вивчення всіх переваг і недоліків діючої системи управління. Тут слід з’ясувати, на яких саме видах робіт позначається дефіцит потужностей компанії, а на яких є зайві ресурси. Це можуть бути зайві ланки управління, паралелізм у роботі, відставання розвитку оргструктури від зовнішніх змін. Доцільно порівняти структуру своєї компанії зі структурами аналогічних за профілем вітчизняних і зарубіжних страховиків.

На другому етапі опрацьовується проект створення (для нових компаній) або вдосконалення організаційної структури страхової компанії. Важливішу інформацію для опрацювання містять матеріали, отримані на першому етапі роботи, а також стратегічні наміри компанії щодо її подальшого розвитку. Опрацьовуючи проект нової оргструктури потрібно дотримуватися певних вимог і принципів іх побудови. До вимог належать: оптимальність, оперативність, надійність, економічність, гнучкість, сталість структури управління. Принципи побудови оргструктури зводяться до: кількість ланок управління має забезпечувати максимальне скорочення часу на проходження інформації зверху до безпосередніх виконавців; надання повноважень на вирішення питань тому підрозділу, яке має достатнє інформаційне забезпечення, здатність підрозділів і компанії в цілому на швидке реагування на зміни навколишнього середовища.

На третьому етапі впроваджується нова організаційна структура компанії. Ця робота має бути виконана з мінімальними витратами часу на пристосування до неї як персоналу компанії, так і споживачів її відповідних послуг. Не завжди всі структурні підрозділи починають діяти з моменту відкриття компанії.

На заключному етапі дається оцінка ефективності оргструктур. У більшості випадків ефективність оргструктури оцінюють через показники, що характеризують діяльність об’єкту, який управляється.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты