Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГрошовий потік як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генерують діяльність суб’єкта господарювання.
Читайте также:
  1. Видатки бюджету на зовнішньополітичну діяльність
  2. Вплив харчування на життєдіяльність людини.
  3. Господарська діяльність та господарські уявлення населення Стародавнього Світу.
  4. Господарська діяльність: поняття і види
  5. Гроші. Грошовий вимір вартості товару
  6. Діяльність - форма активного, творчого ставлення людини до оточуючого світу та самої себе з метою таких змін, перетворень, які б полегшували і прикрашували її життя.
  7. Діяльність Директорії у 1919-1920 рр.
  8. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  9. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів

Існує три найбільш важливих фінансових показники діяльності підприємства: •виручка від реалізації; •прибуток; •потік грошових коштів. Сукупність цих трьох показників і тенденцій їх зміни характеризує ефективність роботи підприємства і його головні проблеми.Основні відмінності цих понять. Виручка – звітний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за певний період, який враховує як грошові так і не грошові форми доходу. Прибуток – різниця між звітними доходами від реалізації товарів, робіт, послуг і нарахованими витратами на реалізовану продукцію. Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Різниця між сумою отриманого прибутку і величиною грошових коштів: •прибуток відображає aa потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, боргові виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти. В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих задач підприємства. Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових коштів, доступних для використання. Управління грошовими потоками включає:

*облік руху грошових коштів;

*аналіз потоків грошових коштів;

*складання бюджету грошових коштів.

Управління грошовими потоками важливо для підприємства з точки зору необхідності:

*управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в готівкових коштах і управлінні запасами);

*планування часових параметрів капітальних витрат;

*управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок власних коштів або кредитів банків);

*управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;

*управління економічним ростом.

Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з’ясуванні причин нестачі(надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання.

Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий методи.Основним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів (ф.3).

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним:

· грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

· ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

· раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

· ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі;

· управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

· ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

· активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты