Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зароблена страхова премія: сутність та порядок визначення.
Страхові премії мають бути сплачені раніше, ніж здебільшого виникає зобов’язання страховика зробити страхову виплату. Таким чином, страхова компанія має можливість розпоряджатися всім обсягом отриманих премій, використовуючи ці кошти для поточного інвестування й одержання інвестиційного доходу. Проте при визначені прибутку від страхової діяльності не вся сума отриманих страхових премій може розглядатися як дохід страховика. Таким може вважатися лише зароблена премія.Отриману від страхувальника на початку дії договору страхову премію не можна відразу вважати доходом страховика. Ця премія перетворюється на дохід поступово, пропорційно до терміну на протязі якого фактично уже діє договір страхування. Сума заробленої страхової премії включається до розрахунку прибутку, решта ( незароблена премія) – зараховується до резерву незаробленої страхової премії. Метод обчислення незаробленої премії регулюється Законом України «Про страхування». Щоб зрозуміти суть методики допускають, що всі договори страхування укладені страховиком у січні строком на рік. Оскільки рік складається з чотирьох кварталів, то природно, що в кінці першого кварталу заробленою буде 1/4 частина отриманої на початку року страхової премії, а 3/4 будуть ще незаробленими; у кінці півріччя заробленою буде вже 1/2 страхової премії і стільки ж — незаробленою; у кінці дев’яти місяців, коли з початку року мине вже три квартали, у кожному з яких зароблялося по 1/4 частині сплаченої страхової премії, заробленою стане 3/4 загального обсягу премії, і тільки 1/4 залишиться поки що незаробленою; вона перетвориться на зароблену по закінченні останнього, четвертого, кварталу поточного року. Відповідно до чинного законодавства України величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових премій з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку*:частки надходжень сум страхових премій за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 1/4;*частки надходжень сум страхових премій за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на 1/2;*частки надходжень сум страхових премій за останні три місяці розрахункового періоду множаться на 3/4;Отримані суми додаються.Результат розрахунку покаже на певну звітну дату величину резерву незаробленої премії. Решта страхових платежів складає зароблені премії. Остання складає основу обчислення прибутку від страхової діяльності.Суму зароблених страхових премій можна визначити за формулою:ЗП = (РНПпоч – ЧПпоч) + (СП – ПП) – (РНПкін – ЧПкін),де: ЗП — зароблена страхова премія на звітну дату;РНПпоч — резерв незароблених премій на початок звітного періоду;СП — страхові премії, що надійшли у звітному періоді;ПП — страхові премії, передані перестраховикам;РНПкін — резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду;ЧПпоч — частка перестраховика у резерві незароблених ремій на початок звітного періоду;ЧПкін — частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець звітного періоду.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 321; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты