Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Статутний фонд страховика, вимоги до розміру, джерела його формування.
Статутний фонд – це вклади засновників та інших учасників за рахунок яких компанія розпочинає свою діяльність. Фонд також виконує роль гаранта інтересів кредиторів.

Законодавством регулюється лише мінімальний розмір статутного капіталу страхових компаній. З часу прийняття Декрету України “ Про страхування” ( 1993р.) вимоги щодо статутного фонду страховиків різко зросли. Якщо уже згаданим нормативним актом мінімальний розмір статутного фонду компанії був визначений в розмірі еквівалентному 5 тис. дол. США., то Законом “Про страхування” від 07.03.1996 р. він був збільшений до 100 тис. екю, а новою редакцією цього Закону ( 04.10.2001 р.) норматив доведено до 1млн. євро ( для компаній, що здійснюють страхування життя - до 1,5 млн. євро). На цей рівень діючі страховики повинні були вийти не пізніше кінця 2004 р.

Виконання цього завдання вимагає великої концентрації зусиль власників і керівного складу компаній. Адже мобілізація таких коштів може бути забезпечена шляхом додаткової емісії акцій або сплати внесків засновників компаній не акціонерного типу. Цілком зрозуміло, що додатковий капітал отримають лише компанії, які довели (або доведуть своїм власникам на підставі бізнес-планів) ефективність роботи і здатність забезпечити необхідні дивіденди на нові інвестиції. Не всім власникам буде посильним різке збільшення статутного фонду. Слід очікувати активізації процесу укрупнення страховиків. Він може відбуватися різними шляхами. У цій роботі потрібно бути дуже обережним. Світовий досвід показує, що майже у 70% випадків потенційно виграшні проекти втрачаються із за низької якості підготовки до інтеграції.

При створенні страховика або збільшенні зареєстрованого статутного фонду статутний фонд повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 534; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты