Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка структури активів та пасивів страховика.
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. Банкротство и финансовая реструктуризация.
  4. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни
  5. Види реструктуризації, їх характеристика.
  6. Визначення місії, цілей та завдань страховика.
  7. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  8. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 1 страница
  9. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 2 страница
  10. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 3 страница

Головним документом, що інформує про наявність і розміщення фінансових ресурсів, є баланс страховика. Його значення настільки велике, що аналіз фінансової діяльності нерідко називають аналізом балансу. Він служить індикатором фінансового здоров’я компанії. Баланс складається з двох рівновеликих частин: “Актив” та “Пасив”. Баланс демонструє в грошовому виразі на фіксований момент з одного боку список елементів власності, що належать даній компанії, а з іншого – капітали за рахунок яких виникла ця власність. Ці показники відображаються за станом на початок звітного періоду і на останню балансову дату. Це дає змогу виявити зміни, що сталися за відповідний період. Суми обох колонок співпадають. що і слугує підставою для назви документу. Баланс за чинним національним стандартом містить три блоки статей згрупованих за економічним змістом в частині “Актив” і п’ять блоків в частині “Пасив”.

Читаючи “ Баланс” компанії варто звернути перш за все увагу на такі показники як: валюта балансу; основний капітал; власний капітал; робочий капітал.

При необхідності більшої деталізації відхилень суми активів подібний аналіз можна здійснити в розрізі статей активу балансу. “Актив” балансу характеризує засоби компанії за складом і напрямком використання. Активи повинні забезпечувати економічні вигоди компанії, мають бути підконтрольні їй, бути результатом попередніх подій або операцій.

Основний капітал - наступний з помічених нами важливіших показників балансу. Він відображає суму довгострокових фондів, придбаних для використання компанією з метою отримання доходу і прибутку. До основного капіталу належать основні засоби і незавершене будівництво. Показник можна розрахувати як валюту балансу мінус поточні зобов’язання.

Не менш цікавим є показник, що відображає наявність власного капіталу. Його ще тлумачать як чиста вартість підприємства. Він складається з суми: статутного капіталу; резервного капіталу; нерозподіленого прибутку.

Цей показник можна також визначити шляхом складання сум оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів та вирахування з добутку довгострокових та поточних зобов’язань.

Ще один важливий показник, який можна отримати з розгляду балансу – робочий капітал. Він свідчить наскільки забезпечується ліквідність авансованого в кампанію капіталу. Робочий капітал дорівнює сумі власного капіталу + довгострокові зобов’язання – необоротні активи.Баланс дає позитивну відповідь на питання про конкурентоспроможність компанії. Читаючи баланс можна зробити висновок про можливості компанії в розрахунках за своїми зобов’язаннями та здійснені нових інвестицій.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты