Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаД. На рисунку показано залежність проекції швидкості прямолінійного ру­ху тіла від часу. Який із графіків проекції прискорення відповідає даному рухові?
Читайте также:
  1. Алгоритм розрахунку сіткових графіків
  2. Верно ли, что практически всегда при остром перитоните показано экстренное опе-ративное вмешательство
  3. Види графіків та правила їх побудови.
  4. Д. Автомобіль «Таврія» може розігнатись зі старту до швидкості 100 км/год за час 18 с. За який час і на якій відстані він може розігнатись до швидкості 60 км/год?
  5. Ефективність виробництва – це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу.
  6. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле прямолінійного та колового струмів
  7. Залежність опору металів від температури. Надпровідність
  8. Залежність температури грунту від рельєфу, рослинності та снігового покриву
  9. Затрати робочого часу.

Д. На рисунку подано частину графіка залежності проекції швидкості прямолінійного руху від часу. Визначить проекцію швидкості тіла в кінці шістдесятої секунди руху (вважайте, що характер руху не змінюється).

A. Від 19 м/с до 20 м/с. Б. Від 25 м/с до 27 м/с.

B. Від 31 м/с до 33 м/с. Г. Від 37 м/с до 39 м/с.

 


 


До завдання 1.26


До завдання 1.27


До завдання 1.28


1.27д. Визначить за графіком переміщення тіла з моменту t1 = 1 с до кінця шостої секунди руху.

А. 20 м. Б. 30 м. В. 40 м. Г. 50 м.

Д. За графіком залежності проекції швидкості від часу виберіть відповідне рівняння залежності проекції переміщення від часу.

A. sx = t + 0,25t2. Б. sx = 5t-0,25t2.

B. sx =t + 0,5t2. Г. sx = t - 0,5t2.

Д. Перші 5 с тіло рухалось рівномірно і прямолінійно зі швидкістю 4 м/с, а наступні 6с — з при­скоренням 2 м/с2, напрямленим так само, як і швидкість. Яке переміщення тіла за весь час руху?

А. 20 м. Б. 36 м. В. 40 м. Г. 80 м.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты