Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаД. Автомобіль «Таврія» може розігнатись зі старту до швидкості 100 км/год за час 18 с. За який час і на якій відстані він може розігнатись до швидкості 60 км/год?
Читайте также:
  1. АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ
  2. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  3. ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФНОЇ ВІДСТАНІ
  4. Д. На рисунку показано залежність проекції швидкості прямолінійного ру­ху тіла від часу. Який із графіків проекції прискорення відповідає даному рухові?
  5. Динаміка автомобільного колеса
  6. Міжнародні автомобільні перевезення.
  7. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочої зони виробничих приміщень
  8. Організація морських, залізничних, автомобільних і авіаперевезень
  9. Регулювання кутової швидкості електродвигунів.

A. 8,2 с; 70 м. Б. 10,8 с; 90 м.

B. 10,8с; 108м. Г. 12,5 с; 110м.

Д. На показових виступах на Київському Хрещатику влітку 2001 року спортивний автомобіль «Макларен-Мерседес» зі старту розігнався до швидкості 100,44 км/год. Продовжуючи рухатись з тим же прискоренням, він за наступні 4,5 с досяг максимальної швидкості, перевищивши попере­дню у 2,5 раза. Через який час після старту та на якій відстані автомобіль досяг своєї максималь­ної швидкості?

A. 7,5 с; приблизно 245 м. Б. 7,5 с; приблизно 262 м.

B. 9 с; приблизно 264 м. Г. 9 с; приблизно 279 м.


1.32д. Який шлях пройшло тіло за 15 с при рівноприскореному русі, якщо його початкова швидкість 20 м/с, а прискорення, що дорівнює 4 м/с2, напрямлене протилежно до початкової швидкості?
А. 250 м. Б. 300 м. В. 450 м. Г. 750 м.

Д. З якою лінійною швидкістю рухалось рівномірно тіло по колу радіусом 50 м, якщо за 10 хв воно здійснило 60 обертів?

A. Приблизно 5 м/с. Б. Приблизно 113 км/год.

B. Приблизно 113 м/с. Г. Приблизно 188 км/год.

Д. Секундна стрілка вдвічі коротша за годинну. У якої з них лінійна швидкість кінця стрілки більша? У скільки разів?

A. У годинної, в 12 разів. Б. У секундної, в 12 разів.

B. У годинної, в 360 разів. Г. У секундної, в 360 разів.

Д. Хвилинна стрілка вдвічі довша за годинну. У якої з них доцентрове прискорення кінця стріл­ки менше? У скільки разів?

A. У годинної, в 24 рази. Б. У хвилинної, в 24 рази.

B. У годинної, в 288 разів. Г. У хвилинної, в 288 разів.

1.36д. Тіло вільно надає з висоти 320 м. Скільки часу воно падатиме і якої найбільшої швидкості до­сягне? Вважайте g = 10 м/с2.
А. 8с; 40м/с. Б. 10 с; 32м/с. В. 3,2 с; 100м/с. Г. 8 с; 80м/с.

1.37д. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Через який час воно впаде в ту точку, зві­дки його кинули, і на якій максимальній висоті воно побуває? Вважайте
g = 10 м/с2

А. 3 с; 5м. Б. 3 с; 10м. В. 4 с; 20 м. Г. 4 с; 30 м.

1.38д. Тіло вільно падає з певної висоти протягом шести секунд. Визначить переміщення тіла за останні дві секунди руху. Вважайте g = 10 м/с2.
А. 180м. Б. 150м. В. 100м. Г. 60 м.

1.39в (4 бали). Автомобіль проїхав половину шляху зі швидкістю v1 = 90 км/год. Половину часу, який залишився, він їхав зі швидкістю у2 = 20 км/год, а останню ділянку — зі швидкістю у3 = 40 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля на всьому шляху.В (4 бали). Ескалатор метро спускає людину, що йде по ньому вниз, за 2 хв. Якщо людина буде йти втричі швидше, то ескалатор її спустить за 1 хв. За який час ескалатор спустить людину, як­що вона стоятиме на ньому?

1.41в (4 бали). Човен пливе через річку шириною s = 500 м зі швидкістю відносно води у = 5,2 м/с, тримаючи курс під кутом а = 30° до берега (див. рисунок). Внаслідок зносу човна течією він припливає з точки А до точки С, яка знаходиться на відстані L = 100 м від точки В. Яка швидкість и течії річки?

В (4 бали). Першу половину шляху автомобіль рухається прямолі­нійно зі швидкістю 20 м/с, а другу — втричі швидше під кутом 30° до початкового напряму. Визначить напрям і модуль вектора середньої швидкості автомобіля.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 46; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты