Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди руйнувань зубів і критерії роботоздатності зубчастих передач
Читайте также:
  1. A. осуществляет передачу данных устройствам компьютера.
  2. F i t – критерії
  3. Асинхронна і синхронна передачі
  4. Асинхронная и синхронная передачи
  5. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
  6. Билет 25. Производство, передача и распределение электрической энергии.
  7. Біоетичні критерії дозволеності біомедичних маніпуляцій та генної інженерії
  8. Взаимоотношения сети данных, ООД и службы передачи данных. Классификация сетей.
  9. Виды разрушения зубьев и критерий работоспособности зубчатых передач.

В политропическом реакторе имеет место теплообмен, и температура реакционной среды меняется, причем изменение температуры может происходить по любому закону, независимо от величины теплового эффекта протекающих в нем реакций и степени превращения. Поэтому наиболее важная задача при расчете политропических реакторов состоит в определении оптимального профиля (во времени или в пространстве) температуры, при которой скорость процесса в любой момент времени реактора РИС или в любом сечении реактора РИВ была бы максимально высокой. Уравнение теплового баланса (70) политропического реактора для стационарных условий запишется в виде

(166)

Подставляя в уравнение (166) ранее найденные значения тепловых потоков (156), (158) и (164), получаем уравнение теплового баланса для политропического РИС-Н

DН хА = + . (167)

Из приведенного уравнения видно, что в политропическом реакторе тепло химической реакции частично расходуется на нагревание реакционной смеси, а частично отводится путем теплообмена.

Меняя соотношение между Qконв и Qт, в политропическом реакторе можно создать любой температурный режим.

Для политропического реактора идеального вытеснения уравнение теплового баланса примет вид

DН dхА = + (168)

где – поверхность теплообмена, приходящаяся на 1 м длины трубчатого реактора; dl – длина элемента реактора.

Види руйнувань зубів і критерії роботоздатності зубчастих передач

 

У процесі роботи на зуби зубчастих і черв'ячних передач діють зусилля, як викликають різні види руйнувань.

Поломка зубів відбувається внаслідок дії напружень згину При цьому руйнування зароджується біля ніжки зуба з боку розтягуючих напружень. Зуби можуть зламатися через великі перенавантаження ударної або статичної дії або внаслідок багатоциклового навантаження в процесі роботи передачі (втома матеріалу). При цьому для прямозубих зубчастих передач характерною є поломка зуба по всій його довжині, а для косозубих – по косій поверхні. Це пов'язано з тим, що контакт між зубами в косозубих колесах відбувається одночасно не по всій довжині. Для запобігання поломкам зубів розраховують зубчасті передачі на згин. У разі незадовільної міцності зубчастих передач за напруженнями згину збільшують модуль зачеплення, що призводить до збільшення розмірів зуба і, як наслідок, до зменшення напружень згину. Поломка зуба – характерний вид руйнувань для відкритих передач

 

Викришування зубів від втоми - вид пошкоджень, пов'язаний з дією контактних напружень у зоні доторкання зубів між собою. Контакті напруження виникають у випадку взаємодії двох тіл, площа контакту яких мала порівняно з розмірами самих тіл. Контактні напруження носять локальний (місцевий) характер, вплив їх поширюється на незначні області тіл. Але величина цих напружень достатньо велика. Під їх дією у приповерхневому шарі виникають мікротріщини. Розмір цих тріщин збільшується внаслідок змінних напружень і посилюється від потрапляння в них мастила з наступним різким стисканням. У решті решт відбувається викришування зуба, що призводить до появи заглиблень, які в подальшому розвиваються у раковини. Викришування починається на зубах дещо нижче полюса зачеплення і далі поширюється на всю поверхню зубів. Викришування є характерним видом руйнувань для закритих зубчастих передач, які мають добрі умови мащення. Для запобігання викришуванню від втоми зубчасті передачі розраховують на контактну міцність. Якщо необхідно збільшити контактну міцність зубчастих передач, збільшують міжосьову відстань або твердість матеріалу.Абразивне зношування характерне для зубчастих передач з недостатнім мащенням або відкритих передач, які працюють у середовищі, що має абразивні речовини. Це передачі транспортних, гірничих, сільськогосподарських машин. Абразивне зношування призводить до стирання поверхневого шару раніше, ніж в ньому з'являться тріщини від втоми матеріалу, тому в цих передачах не зустрічається викришування поверхневих шарів. Розрахунок на зношування достатньо складний. Тому зношування зуба враховується при розрахунках введенням додаткового коефіцієнта зношування.

Заїдання зубів і пластичні зсуви характерні для високонавантажених зубчастих передач, коли в зоні контакту виникають великі зусилля. Це призводить до розігрівання і молекулярного зчеплення матеріалів коліс з наступним вириванням більш м'якого матеріалу (заїдання зубів), або до пластичного деформування зубів при низькій твердості матеріалів коліс.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты