Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  4. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  5. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  6. Административный порядок обжалования
  7. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  9. Акт взятия проб и образцов. Порядок заполнения.
  10. Акцизный сбор: порядок начисления и взыскания

При конструюванні задача полягає в створенні машин, що відповідають потребам народного господарства, мають значний економічний ефект та високі технічні та експлуатаційні показники.

Основні вимоги до створювання машини - надійність, ремонтноздатність, технологічність, мінімальні габарити та маса, зручність в експлуатації, технічна естетика.

Надійність - властивість предмета зберігати протягом часу у встановлених межах значення всіх параметрів, які характеризують спроможність виконувати відповідні функції в заданих режимах та умовах використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання та транспортування.

Ремонтноздатність - властивість об'єкта у пристосованості до запобігання та знаходженню причин виникнення відмов, пошкоджень і проведення технічного обслуговування.

В процесі конструювання виробу потрібно керуватися такими принципами:

1. Вихідними (основними) документом є технічне завдання; зміни в якому, без погодження із замовником - не допустимі.

2. В конструкції, що розробляється всі деталі та складальні одиниці повинні відповідати одному рівню вимогам надійності, точності, жорсткості, міцності і т. д.

3. Виріб повинен мати раціональну компоновку складальних одиниць, що забезпечує малі габарити, зручність обробки, регулювання, заміни деталей.

4. При створенні нових машин потрібно використовувати попередній досвід машинобудування відповідного профілю та суміжних галузей, запозичувати все корисне із існуючих конструкцій машин.

5. Створювана машина повинна відповідати вимогам уніфікації та стандартизації.

Уніфікація - раціональне скорочення множини видів, типів та типорозмірів виробів однакового функціонального призначення.

Стандартизація - встановлення і використання однотипових та обов'язкових вимог до виробів масового виробництва.

Взаємозамінність - властивість деталей та вузлів, що дозволяє замінювати їх без зайвої обробки. Так в редукторах можуть бути взаємозамінними зубчасті колеса, вали, підшипники кришки підшипників та ін.

Уніфікація та стандартизація сприяють організації серійного та масового виробництва деталей та складальних одиниць на спеціалізованих виробництвах, ведуть до зменшення трудоємкості та вартості виготовлення, підвищують якість та довговічність деталей, скорочують час конструювання та освоєння нових машин.В процесі проектування і конструювання машин розробляється документація, необхідна для виготовлення, монтажу, випробування та експлуатації створеної конструкції. При цьому до проектування відноситься розробка загальної конструкції виробу, до конструювання - подальшу детальну розробку всіх питань, вирішення яких потрібно для перетворення принципової схеми в реальну конструкцію. Документація отримана в результаті проектування і конструювання, називається - проект.


Правила проектування і оформлення конструкторської документації стандартизовані. ГОСТ 2.103-68 встановлює стадії розробки конструкторської документації на вироби всіх галузей промисловості стандарт передбачає п'ять стадій технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект і розробка робочої документації. В учбових закладах ці стадії скорочуються, спрощуються.

Отримавши технічне завдання, на якому зображена кінематична схема приводу до певної машини та приведені технічні параметри ( ), студент розробляє технічну пропозицію, в якій обґрунтовує запропонований варіант вирішення завдання. Для цього потрібно в учбових і довідникових посібниках розглянути і проаналізувати існуючі і можливі варіанти конструктивних рішень заданого виробу.Після перевірки (погодження) технічної пропозиції керівником проекту, студент приступає до виконання ескізного проекту, який включає кінематичний розрахунок приводу і розрахунок передач з виконанням ескізів деталей. Ескізний проект є основою для розробки технічного проекту.

При виконання технічного проекту, студент виконує: загальний вигляд приводу - 1 лист; (ф А1); складальне креслення редуктора - 1 лист, креслення вузла – ½ листа (ф А2); робочі креслення деталей - ½ листа (ф А2) - графічна частина, розрахунково-пояснювальна записка - текстова документація - це все складає проект.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.083 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты