Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні рекомендації. Для виконання курсової роботи з фахових дисциплін
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Загальні методичні вказівки
  10. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Для виконання курсової роботи з фахових дисциплін

для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

Львів

Видавництво Львівської комерційної академіїУкладачі: к.е.н., проф. Копилюк О.І.,

к.е.н., доц. Чуй І. Р.,

к.е.н., доц. Власюк Н. І.,

к.е.н., доц. Юсипович О. І.,

к.е.н., ст. доц. Крамченко Р. А.,

к.е.н., доц. Рущишин Н.М.,

к.е.н., доц. Музичка О.М.,

ст. викл. Кульчицька Н.С.,

к.е.н., доц. Польова І.М.

Рецензенти: проф. Сторонянська І.З., проф. Біла О. Г.

 

Відповідальні за випуск: к.е.н., проф. Копилюк О.І., к.е.н., доц. Черкасова С. В.

 

 

Рекомендовано до друку кафедрою фінансів і кредиту (протокол № 7 від 31.01.2014 р). та кафедрою банківської справи (протокол № 2 від 24.09.2014р.)

 

 

© Копилюк О.І.,

Чуй І. Р.,

Власюк Н. І.,

Юсипович О. І.,

Крамченко Р. А.,

Рущишин Н.М.,

Музичка О.М.,

Кульчицька Н.С.,

Польова І.М.


ВСТУП

Курсова робота є самостійною творчою працею студента на обрану ним тему, яка виконується під науковим керівництвом викладача. В ній систематизується поєднання теоретичних знань та практичних навичок, набутих студентом у процесі навчання у закладі освіти.

Використання цієї розробки призначене для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» третього року повного терміну навчання та першого року скороченого терміну навчання з дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств» та «Банківська система» Вона допоможе студентам дослідити сучасні аспекти функціонування банківських та кредитних установ, бюджетно-фінансові проблеми, різноманітні економічні ситуації на підприємствах з використанням фінансового механізму, дозволить вирішувати конкретні задачі, пов’язані з ефективним формуванням та використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Виконання курсової роботи має сприяти глибокому засвоєнню студентами фахових дисциплін, спонукати до ґрунтовного вивчення законодавчих актів з питань економічних відносин, спеціальних наукових видань, у яких розглядаються окремі питання цих відносин за умов ринкової економіки, а також закріпленню у студентів знань із організації функціонування банківського сектора економіки, діяльності підприємств і організацій різних форм власності.Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні курсових робіт згідно з чинними стандартами вищої освіти України.

У методичних рекомендаціях до виконання курсової роботи визначені її структурні елементи, методологічний апарат та зміст основних етапів підготовки виконання, а також розглянуті вимоги щодо її оформлення.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты