Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 8
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Блок перехвату виключної ситуації
  5. Виконання вправ на розвиток уміння аналізувати індивідуальну педагогічну бесіду
  6. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  7. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  8. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення
  9. Загальні підходи до аналізу динамічних ТС
  10. Застосування елементів інвестиційного аналізу для оцінки економічної ефективності об’єктів інтелектуальної власності

Ситуація 1

Ситуація 2 [83]

Ситуація 3

 

Інші завдання:

1. охарактеризувати основні вертикальні та горизонтальні комунікації;

2. проаналізувати основні проблеми, що вирішуються на рівні штаб-квартири корпорації;

3. як оптимально розподілити проблеми стратегічного управління між штаб-квартирою та керівниками продуктових відділень;

4. як можна вдосконалити та спростити організаційну структуру управління корпорацією.

Ситуація 4

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

А. Основні джерела:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ,1995. – с.47-95.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – с.344-384.

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1994. – с.106-146, 200-214.

4. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – с.72-79.

5. Менеджмент организации: Учеб. пособие. Румянцева З.П. и др. – М.: ИНФРА-М.1995, с.81-99.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992, с. 307-358.

7. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления (в пяти томах). Т.2. Организация как функция управления. – М.: ВИПКэнерго, 1992, с.6-41.

8. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995, с.53-56, 70-77.

Б. Додаткові джерела:

1. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В.Липсиц. – М.: Экономика, 1991, с.27-34.

2. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987.

3. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой: Учебник. – М.: Изд-во УДН,1987, с.29-58.

4. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. – М.: Финансы и статистика,1990, с.50-70, 89-98.

5. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США. Теория и практика формирования. – М.: Наука,1983. – 349с.

6. Янг С. Системное управление организацией: Пер. с англ. – М.: Сов. радио,1972, с.395-420.

7. Совершенствование организационных структур управления предприятий и производственных объединений. – М.: Экономика,1991, с.5-39.8. Васильев Ю.П. Управление развитием производства: (Опыт США). – М.: Экономика, 1989, с.11-58, 207-236.

 

 


[79] Корицкий Э.Б. и др. Советская управленческая мысль 20-х годов: Краткий именной справочник /Корицкий Э.Б., Лавриков Ю.А., Омаров А.М. – М.: Экономика,1990. – с.100.

[80] Druker Peter. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper and Row, 1974, p. 601-602.

[81] Щёкин Г.В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию. – К.: Украина,1994. – с.282-283.

[82] Щёкин Г.В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить орга­ни­за­цию. – К.: Украина,1994. – с.285-286.

[83] цит. по Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. ­– М.: Дело, 1992, с.324-325.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты