Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаExercise 21 Translate the sentences.
Читайте также:
  1. A) Read the two texts and translate them into Russian in writing.
  2. A. Do pre-reading tasks before each abstract, then read and translate the abstracts about the basics of management.
  3. A. Read and translate the text.
  4. A. Read and translate the text.
  5. A. Read and translate the text.
  6. A. Read and translate the text.
  7. A. Read and translate the text.
  8. A. Read and translate the text.
  9. A. Read and translate the text.
  10. A. Read and translate the text.

1. Вона запитала мене, чи знаю я його батьків. 2. Вона запитала, де навчається цей студент. 3. Ми хотіли знати, чи повернувся ваш брат до Нью-Йорка. 4. Він попросив нас не розмовляти. 5. Художник спитав нас, чи можемо ми показати йому наші малюнки. 6. Він спитав, де ми дістали квитки. 7. Архітектор запитав, хто проектував цей дім. 8. Вона просила нас повторити усі слова та граматику. 9. Він запитав, хто з нас хоче їсти. 10. Ми не знали, хто перекладав цю статтю.

PronounsSome, Any, Noand their Derivatives

(Займенники some, any, no та їх похідні)

Стверджувальне речення There are some important articles in this magazine. – У цьому журналі є декілька важливих статей. Take any magazine. – Візьми будь-який журнал.
Питальне речення Are there any important articles in this magazine? – Чи є будь-які важливі статті у цьому журналі?
Заперечне речення There are not any important articles in this magazine. (There are no important articles in this magazine. – У цьому журналі немає ніяких важливих статей.

Some

Використовується у стверджувальних реченнях.

She’s got some interesting ideas. – В неї декілька цікавих ідей.

There’s some mud on the carpet. – На килимі грязь (перед незліченними іменниками не перекладається).

There are some 20 students in the room. – У кімнаті приблизно 20 студентів.

Примітка 1. Може використовуватися у питальних реченнях, що є пропозицією, проханням або коли очікується позитивна відповідь.

‘Could I have some coffee?’ ‘Sure.’ – «Чи можу я попросити каву?» «Звичайно».

‘And would you like some biscuits?’ – «Чи не бажаєте печива?»

 

Any

1. Використовується замість some у негативних реченнях і у більшості питань.

Do you know any good jokes? – Чи знаєш ти які-небудь анекдоти?

He hasn’t got any money. – У нього немає грошей.

2. У реченнях з if, а також зі словами never, hardly, without, refuse, doubt (що мають негативне значення).

We got there withoutany difficulty. – Ми добрались туди без труднощів.

I refused to give him any help. – Я відмовився надати йому допомогу.

3. У стверджувальних реченнях означає будь-який.

Any of us could help you. Кожний з нас може Вам допомогти.No

Це більш виразний спосіб сказати not a або not any. На початку речення завжди вживається no.

Sorry, I’ve got no time.

No tourists ever come to our village.

None of his friends likes his wife.

 

 

  thing body one where
some something щось що-небудь somebody хтось хто-небудь someone хтось хто-небудь somewhere де-небудь куди-небудь
any anything що-небудь anybody хто-небудь anyone хто-небудь anywhere де-небудь куди-небудь
у стверджувальних реченнях
все що завгодно всякий будь-який всякий будь-який усюди
у негативних реченнях при негативній формі дієслова
ніщо ніхто ніхто ніде, нікуди
no nothing ніщо nobody ніхто no one ніхто nowhere ніде, нікуди
every everything все everybody усі, кожний everyone усі, кожний everywhere усюди

 

He asked somebody to help him.

They have done something.

Anybody could do it. Can anyone show me the way to the station?

I couldn’t understand anything from his letter.Nobody failed in this examination yesterday.

No one expected such news.

Nothing interesting happened while I was away.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты