Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ. Економічна частина
Читайте также:
  1. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  2. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.
  3. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки
  4. Економічна інформація та її особливості
  5. Економічна оцінка банківської діяльності
  6. Економічна оцінка ресурсів.
  7. Економічна поведінка
  8. Економічна рента та її види
  9. Економічна реформа Л. Ерхарда
  10. Економічна система сучасного капіталізму

При плануванні об’єму робіт з технічного обслуговування і ремонту необхідно знати, що для робіт з технічного обслуговування, поточного ремонту і встановлення на зберігання машин в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу України витрачають засоби із поточного фінансування щорічної господарської діяльності, а для виконання капітальних ремонтів засоби утворюються за рахунок амортизаційних відрахувань від всіх основних фондів, які є в наявності в підприємстві.

Після завершення робіт з планування трудомісткості технічних обслуговувань, визначаємо затрати на ці роботи, використовуючи при цьому нормативи затрат, які викладені в комплексній системі технічного обслуговування і ремонту машин в сільському господарстві.

Витрати на ТО тракторів складаються з прямих і накладних витрат і визначаються за формулою:

грн. (3.1)

Св = 4840113+25980=4866083 грн

де Сп – прямі витрати, грн.;

Сн – накладні витрати, грн.

Сн = (Со+Сд)×110/ 120, грн

Сн =(22293+6251) ∙110/120=25980

Прямі витрати складаються із зарплати виконавців і вартості матеріалів, що використовуються при цьому, витрати визначаються за формулою:

грн. (3.2)

де Ср – зар. плата робітників, грн.;

См – вартість основних матеріалів, грн.

Сп = 62513+4777600=4840113грн

Заробітна плата робітників включає основну, додаткову зарплати та відрахування на соціальне страхування.

 

Ср = Со+0,1Со+0,024(Со+0,1Со)+0,015(Со+0,1Со)+0,32(Со+0,1Со)грн (3.3)

 

Ср=22299+0,1∙22299+0,024(22299+0,1∙22299)+0,015∙ ∙(22299+0,1∙22299)+0,32(22299+0,1∙22299)=62513грн

де Со – основна заробітна плата, грн.;

Сд – додаткова заробітна плата, 10% від основної зарплати,грн.;

Ссс – відрахування на соцстрахування 2,4% від суми основної і додаткової зарплати,грн.

Сф. – відрахування у фонд зайнятості 1,5% від суми основної і додаткової зарплати,грн.

Сп. – відрахування у пенсійний фонд 32% від суми основної і додаткової зарплати,грн.

Основна плата робітників визначається за формулою:

(3.4)

Со = 15∙743,3=11149,5 грн

де Gт – годинна тарифна ставка, приймаємо 15 грн./год.;

Тр – річна кількість оплачуваних годин, год.

Вартість основних матеріалів (См) на проведення технічних обслуговувань за тракторами визначається із таблиці 9. 

Таблиця 9


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты