Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАнатомия модульі бойынша тест сұрақтары
Читайте также:
  1. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары
  2. АНАТОМИЯ
  3. АНАТОМИЯ ВАЖНОСТИ
  4. Анатомия и физиология
  5. Анатомия и физиология глотки
  6. Анатомия кожи и её производных. Молочная железа: строение, кровоснабжение, иннервация. 1 страница
  7. Анатомия кожи и её производных. Молочная железа: строение, кровоснабжение, иннервация. 2 страница
  8. Анатомия кожи и её производных. Молочная железа: строение, кровоснабжение, иннервация. 3 страница
  9. Анатомия кожи и её производных. Молочная железа: строение, кровоснабжение, иннервация. 4 страница

 

 

1 Агошков М.И. Разработка рудных и нерудных месторождений – М.:

Недра, 1983

2 Капленко Н.М. Методические указания по курсовой работе для

специальности маркшейдерское дело - Екатеринбург: УГК им. И.И. Ползунова, 2000.

3 Капленко Н.М. Тематика курсовых работ по экономике отрасли для специальности маркшейдерское дело - Екатеринбург: УГК им. И.И. Ползунова, 2004.

4 Капленко Н.М. Учебные пособия для курсового и дипломного проектирования Екатеринбург: УГК им. И.И Ползунова, 2003.

5 Капленко Н.М. Тематика курсовых работ по экономике отрасли для специальности ГЭМ - Екатеринбург: УГК им. И.И. Ползунова, 2004.

 
 

Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары

1.Көмей кіреберісін қандай анатомиялық құрылымдар шектейді

A. Мүйіз тәрізді шеміршектер

+++B. ожау-көмей қатпарлары (plicae aryepiglotticae)

C. жүзіктәрізді шеміршек (cartilagо cricoidea)

D. ожау тәрізді шеміршектер (cartilagines arytenoidea)

E. қалқантәрізді шеміршектер

2.Кеңірдектің бөліктерін көрсетіңіз:

A. бассүйек бөлігі

B. бас бөлігі (pars cranialis)

+++C. кеуде бөлігі (pars thoracica)

D. іштік бөлігі (pars abdominalis)

E. жамбастық бөлігі

3. Өкпе түбірін түзетін негізгі анатомиялық құрылымдарды көрсетіңіз:

A. альвеолалық қапшықтар

B. альвеолалық жолдар

+++C. негізгі бронх (brоnchus principalis)

D. сегменттік бронхтар

E. үлестік бронх

4. Оң өкпе қақпасында ең жоғары орналасқан анатомиялық құрылымды көрсетіңіз:

A.өкпе артериясы

B.өкпе веналары

C.нервтер

+++D. бронхтар

E. лимфа түйіні

5. Ацинусты құруға қатысатын құрылымды көрсетіңіз:

A.үлесшелік бронхтар

+++B. тыныстық бронхиолалар (br. respiratorii)

C. субсегменттік бронхтар

D. үлестік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

6. Соңғы бронхиолалардың қабырғасында болмайды:

+++A. шеміршектер

B. кірпікшелі эпителии

C. шырышты бездер

D. бірыңғай салалы бұлшықеттік элементтер

E. шырышты қабық

7. Оң жоғарғы үлестік бронх қанша бронхқа бөлінеді

A.екі

+++B. үш

C. төрт

D. бес

E. он

8. Оң өкпенің ортаңғы үлесінде қанша сегмент бар

+++A. екі

B. үш

C. төрт

D. бес

E. он

9. Сол өкпенің жоғарғы үлесінде қанша сегмент барA.екі

B.үш

C.төрт

+++D. бес

E. он

10.Оң өкпенің төменгі үлесінде қанша сегмент бар

A.екі

B.үш

C.төрт

+++D. бес

E. он

11. Ауа мен қанның арасында газ алмасу өтетін өкпенің құрылымдық элементтерін көрсетіңіз:

A. негізгі бронхтар

+++B. көпіршіктер (alveoli pulmonis)

C. үлестік бронхиолалары

D. үлесшелік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

12. Негізгі бронхтар қай көкірекаралыққа жатады:

A. артқы

B. алдыңғы

C. жоғарғы

+++D. ортаңғы

E. төменгі

13. Париеталды өкпеқаптың бөліктерін көрсетіңіз:

+++A. қабырғалық (pars costalis pleurae)

B. омыртқалық (pars vertebralis pleurae)

C. өкпелік

D. жүректік

E. төстік

14. Тыныс алу жүйесiнiң төменгi тыныс алу жолдарына кiретiн бөлiктерiн көрсетiңiз

+++A.көмекей

B.жұтқыншақтың ауыз бөлiгi

C.жұтқыншақ

D.жұтқыншақтың мұрын бөлiгi

E.мұрын қуысы

15. Аталған анатомиялық құрылымдардың қайсысы төменгi мұрын жолымен қатынасады

A.торлы сүйектiң ортаңғы ұяшықтары

+++B.көзжас-мұрын өзегi

C.жоғарғы жақсүйек қойнауы

D.тор сүйектiң артқы ұяшықтары

E.маңдай қойнауы

16. Аталған анатомиялық құрылымдардың қайсысы ортаңғы мұрын жолымен қатынасады

+++A.маңдай қойнауы

B.тор сүйектің артқы ұяшықтары

C.сынатәрiздi қойнау

D.көзұя

E.бассүйек қуысы

17. Көмей қандай қызмет атқарады+++A.дауыс шығару

B. қан түзу

C.тіректік

D.иммундық

E.эндокриндi

18. Көмей қарыншасын шектейтiн анатомиялық құрылымдарды көрсетiңiз

A.сына тәрізді шеміршек

+++B.дауыс қатпары

C.ожау-көмей қақпашығы байламы

D.ожаутәрiздi шемiршек

E.қалқаншатәрізді шеміршектер

19. Көмейдiң тақ шемiршектерiн атаңыз

A.ожаутәрiздi шемiршек

+++B.жүзiктәрiздi шемiршек

C.сынатәрiздi шемiршек

D.мүйiзшетәрiздi шемiршек

E.сесмойдалық

20. Жүзiктәрiздi шемiршектiң доғасы қай жаққа қарай бағытталған:

+++A.алға қарай

B.артқа қарай

C.жоғары

D.төмен

E.латералді

21. Кеңiрдек айрығы (бифуркациясы) қндай анатомиялық құрылымдардың тұсында орналасқан

A.төс сүйектiң бұрышы

+++B.Y-шi кеуде омыртқасы

C.төс сүйектiң мойындырық тiлiгi

D.қолқа доғасының жоғарғы жиегi

E.II –кеуде омыртқасы

22. 2-сементке бөлінетін өкпенiң үлесін көрсетіңіз

A.оң өкпенiң төменгi үлесi

+++B.оң өкпенiң ортаңғы үлесi

C.сол өкпенiң төменгi үлесi

D.оң өкпенiң жоғарғы үлесi

E.сол өкпенiң жоғарғы үлесi

23. Мұрынның шырышты қабығы қандай қызмет атқарады:

A.газ алмасу

B.эндокриндік

C.қан түзу

+++D.тазарту

E.дыбыс түзу

24. Көмей арт жағынан қандай анатомиялық құрылыммен жанасады

A.тіласты бұлшықеттері

B.қалқанша безі

+++C.жұтқыншақ

D.мойын шандырының омыртқаалды табақшасы

E.өңеш

25. Сол жағымен салыстырғанда оң жақ өкпенің қандай ерекшеліктері бар

+++A.кеңдеу және қысқа

B.ұзындау

C.тарлау

D.иереленген

E.жоғарылау

26. Өкпедегі іncіsura cardіaca орналасқан жерді көрсетіңіз

A.оң өкпенің артқы жиегі

+++B.сол өкпенің алдыңғы жиегі

C.сол өкпенің төменгі жиегі

D.оң өкпенің төменгі жиегі

E.оң өкпенің алдыңғы жиегі

27. Аrbor alveolarіs (ацинус) түзуге қатысатын құрылымдарды көрсетіңіз:

A.негізгі бронхтар

B.бронхтар

C.үлестік бронхтар

+++D.альвеолдық қапшықтар

E.сегменттік бронхтар

28. Оң жақ өкпе ұшының дене бетіне проекциясын көрсетіңіз

A.төстен 3-4 см. жоғары

B.IІІ-мойын омыртқасының қылқан өсіндісі деңгейіндеC.І-қабырғадан 5-6 см. жоғары

+++D.бұғанадан 2-3 см. жоғары

E.І қабырға деңгейінде

29. Қандай құрылымдар тармақталғанда тыныс бронхиолдары пайда болады

A.bronchі segmentales

B.үлесшелік бронхтар

+++C.соңғы бронхиолдар

D.bronchі lobares

E.сегменттік бронхтар

30. Оң өкпеде қанша үлес бар:

A.екі

+++B.үш

C.төрт

D.бес

E.он

31. Сол өкпеде қанша үлес бар:

+++A.екі

B.үш

C.төрт

D.бес

E.он

32. Оң өкпеде қанша сегмент бар: A.екі

B.үш

C.төрт

D.бес

+++E.он


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 79; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты