Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні рекомендації. Конец ремонта (по плану) 07.02.12 15 час
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Загальні методичні вказівки
  10. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Конец ремонта (по плану) 07.02.12 15 час. 00 мин.

(фактически 07.02.12 15 час. 00 мин.

Продолжительность ремонта (по плану) 8 час.

(фактически) 8час.

Перечень выполненных работ, не предусмотренных ремонтной ведомостью

відсутнє___________________

Перечень невыполненных работ, предусмотренных ремонтной ведомостью и причины невыполнения відсутнє

____________________________________________________________________________________________________________________________________

07.02.2012

Начальник производственного цеха __________ Бойко В.В.

Начальник цеха (организации),

ответственного за ремонт __________ Гречишкин С.Ю.

Пом. нач. цеха по оборудованию ___________ Гришко С.П.

Мастер, производивший ремонт __________ Вербицький С.О.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КПТРМО205.686.00.00ПЗ  

 

 

       
   
 
 
 


Таблиця 5 –Технологічна карта на проведення поточного ремонту зондової лебідки

Технологічна операція Матеріально-технічні ресурси Примітка
Найменування Одиниці вимірювання Кількість Технічна характеристика
Звільняємо обладнання від кожухів, огороджень і інших запобіжних елементів Гайкові ключі шт. 2 12х14
Роз’єднуємо напівмуфти Гайкові ключі шт. 2 28х30
Від’єднуємо систему змащування та проводимо дрібний ремонт Гайкові ключі шт. 2 16х18
Звільняємо редуктор від фундаментних кріплень Гайкові ключі шт. 2 32х34
Переміщуємо редуктор на ремонтній майданчик Електрична таль шт. 1 Q=4 т
На ремонтному майданчику відвертаємо болти, що тримають кришки, знімаємо їх з редуктора Гайкові ключі, лебідка ручна шт. 2 1 16х18 Q=15 т
Заміняємо дев’ятий вал редуктора Електрична таль шт. 2 Q=5 т
Виймаємо нижні вкладиші, промиваємо корпус Викрутка шт. 1 плоска
Зливаємо використане мастило у спеціальні ємкості, промиваємо корпус Відро, ємкість с гасом шт. 2 1 75 л 75 л
Монтаж проводимо у зворотній послідовності

Форма № Н-6.01.01Індустріальний технікум Донбаського Державного Технічного університету

Відділення Механо-металургійне

циклова комісія Механо - металургійних дисциплін

Напрям підготовки 6.050502 « Інженерна механіка»

Спеціальність 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання

металургійних підприємств»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

_____________ О.П.Середа

"___ "_________ 20__ року

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту(роботи) Організація проведення технічного обслуговування і ремонту_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

керівник проекту (роботи) Красовський Сергій Олександрович, викладач вищої категорії

( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від "________ "___ 20__ року №___2. Строк подання студентом проекту(роботи)____________________________________

3. Вихідні дані до проекту(роботи) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ

1 Загальна частина

1.1 Опис конструкції_________________________________________________________

1.2 Змащування _____________________________________________________________

1.3 Правила технічної експлуатації _____________________________________________

1.4 Швидкозношувані деталі __________________________________________________

та запропоновані заходи щодо їх зміцнення ______________________________________

1.5 Складання документації та технологія проведення поточного ремонту ___________________________________________________________________________

1.6 Охорона праці ___________________________________________________________

2 Розрахункова частина

2.1 Вихідні дані

2.2 Кінематичний розрахунок

2.3 Розрахунок_____________________________________________________ передачі

2.4 Розрахунок на міцність ___________________________________________________

2.5 Розрахунок робочої деталі за допомогою ремонтних розмірів

2.6 Технологічні розрахунки5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

 

Лист 1 _____________________________________________________________________

Лист 2 _____________________________________________________________________

 

6.Дата видачі завдання _______________________________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів курсового проекту(роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи) Примітка
Опис конструкції. Кінематична схема    
Змащування механізму (машини). Схема змащування, карта змащування.    
Правила технічної експлуатації    
Швидкозношувані деталі та запропоновані заходи для їх зміцнення    
Складання документації та технологія проведення поточного ремонту    
Охорона праці    
Вихідні дані. Кінематичний розрахунок    
Розрахунок передачі    
Розрахунок на міцність робочого органа    
Розрахунок робочої деталі за допомогою ремонтних розмірів    
Технологічні розрахунки    
Складальне креслення машини (механізму)    
Креслення деталей    
Оформлення пояснювальної записки    

 

Студент ___________ _________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Керівник проекту (роботи) _________ С.О.Красовський

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Список літератури

1 Цеков Вадим Иванович. Ремонт деталей металлургических машин.- М.: Металлургия, 1987.-320с.

2 Фастовский Мордух Хаимович. Механическое и транспортное оборудование аглофабрик./ Мордух Хаимович Фастовский, Георгий Васильевич Дакалов, Анатолий Александрович Носовский.-М.: Металлургия, 1983.- 264с.

3 Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов/С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н.Боков [и др.].-М.: Машиностроение, 1979.-351с.

4 Моргачёв Василий Лаврентьевич. Подъемно-транспортные машины.-М.: Машиностроение, 1964.-342с.

5 Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т.1. Машины и агрегаты доменных цехов: учебник для ВУЗов/Целиков А.И., Полухин П.И., Гребеник В.М. [и др.].- М.: Металлургия, 1987.-440с.

6 Временное положение о техническом обслуживании и ремонтах (ТОиР) механического оборудования предприятий системы МЧМ СССР/Ю.В.Черников, к.э.н. В.А.Миненко, к.э.н. Д.А.Горелов [и др.].-ВНИИОчермет, 1983.-389с.

7 Свистунов Евгений Алексеевич. Расчет деталей и узлов металлургических машин: справочник/Е.А.Свистунов, Н.А.Чиченев.-М.: Металлургия, 1985.-184с.

8 Чернега Владимир Иванович. Краткий справочник по грузоподъемным машинам/ В.И.Чернега, И.Я.Мазуренко.-К.:Техника, 1988.-303с.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КПТРМО205.720.00.00ПЗ

Методичні рекомендації


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты