Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ В MS WORD 2 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. ERP система

5. WWW.@.kz

486. HTML құжатында мәтіннің бір фрагментінен екінші фрагментіне ... тегінің көмегімен

ауысамыз:

1. <A REF="[ауысу мекен-жайы]">мәтіннің ерекшеленген фрагменті</A>

2. <HREF="[ауысу мекен-жайы]"> мәтіннің ерекшеленген фрагменті </A>

3. <A HEF="[ауысу мекен-жайы]"> мәтіннің ерекшеленген фрагменті </A>

4. <A HR="[ауысу мекен-жайы]"> мәтіннің ерекшеленген фрагменті </A>

5. +<A HREF="[ауысу мекен-жайы]"> мәтіннің ерекшеленген фрагменті </A>

487. <table> тегінің bordercolor атрибуты нені анықтайды?

1. Баған санын.

2. +Жиектің түсін.

3. Мәтіннің көлденең туралануын.

4. Ұяшықтар арасындағы көлденең және тік ара қашықтық.

5. Тақырыптың тігінен туралануын.

488. Экранның реңін анықтайтын тег:

1. <Р>.

2. <BR>.

3. <Table>.

4. <I>.

5. +BGCOLOR.

489. Сызықтың түсін анықтайтын тэг:

1. <IMG>.

2. +СOLOR.

3. NOSHADE.

4. <HR>.

5. SIZE.

490. Кестенің жолын анықтайтын тэг:

1. +<TR>.

2. <TD>.

3. <TABLE>.

4. <CAPTION>.

5. <HP>.

491. Кестенің бағанын анықтайтын тэг:

1. +<TD>.

2. <TR>.

3. <TABLE>.

4. <CAPTION>.

5. <HP>.

492. Web парағының HTML кодын көру командасы ... мәзірінде орналасқан:

1. Жаңарту (Обновить).

2. Тоқтату (Остановить).

3. +Түр (Вид).

4. Таңдама (Избранное)

5. Көру (Просмотр).

493. Web-сайтты түзеткеннен кейінгі жаңарту командасы:

1. +Түр (Вид) – Жаңарту (Обновить).

2. Түр (Вид) – Тоқтату (Остановить).

3. Түр (Вид) - WWW түрінде (В виде WWW).

4. Таңдама (Избранное) – Реттеу (Упорядочить).

5. Түр (Вид) – Құру (Создать).

494. “< >” символдар жұбы кейде ... деп аталады:

1. +Бұрыштық жақшалар.2. Жақшалар.

3. Тырнақшалар.

4. Бұрыштық нүктелер.

3. Тік жақшалар.

495. HTML құжатына сурет орналастыру үшін қолданылатын команда:

1. +<img src="ris.jpg">.

2. <body background="ris.jpg">.

3. <a href="ris.jpg">.

4. <input="ris.jpg">.

5. <img sr="ris">.

496. Web – парақтағы гиперсілтемелер келесі ауысуды қамтамасыз етеді:

1. Тек берілген web – парақтар маңайында.

2. Тек берілген сервердің web - парағында.

3. Берілген өңірдегі кез келген web - параққа.

4. +Интернеттегі кез келген сервердің кез келген web - парағына.

5. Кез келген web – құжатқа.

497. Жаңа жолдан басталған абзацты ерекшелеу үшін қолданылатын тег ... :

1. +<Р>.

2. <BR>.

3. <HR>.

4. <Table>.

5. <I>.

498. Көлденең сызық үшін қолданылатын тег:

1. <Р>.

2. <BR>.

3. +<HR>.

4. <Table>.

5. <I>.499. Жүйедегі және желідегі ақпаратты қорғау - бұл:

1.+Ақпараттың сенімділігін жүйелі қамтамасыз ету.

2. Ақпаратты өңдеу процесі.

3. Программа – ревизоры.

4. Аппараттық жабдықтама.

5. Программалық жабдықтама

500. Ақпаратты қорғау объектісі - бұл:

1.+Ақпаратты қорғау туралы жүйе компонентінің құрылымы.

2. Қорғауға болатын, ақпараттан тұратын, деректер жиынтығы.

3. Операцялық жүйе.

4. Драйверлер;

5. Архиваторлар.

501. Ақпаратты қорғау элементі – бұл

1. Қорғауға жататын ақпарттан тұратын жүйенің құрылымдық компоненті.

2.+Қорғауға болатын, ақпараттан тұратын, деректер жиынтығы.

3. Байланыс түйіні.

4. Жинақтауыштар.

5.Ақпаратты көрсету құралы.

502. Ақпартты қорғаудың түрлі құралдары:

1.+Ақпаратты көшіру, алуға шек қою.

2. Ақпаратты көшіру , салалы программалар және желі құрттары.

3. Троянды программа.

4. Желілік құрт.

5. Салалы программалар.

503. Парольды қорғаныш ... арқасында жүзеге асады:

1. Объектің аутентификациясы (хабарлама).

2. Гаммирлеу

3.+Субъектің аутентификациясы (пайдаланушының);

4. Объектіні теңестіру.

5. Субъектіні теңестіру.

504. Шифрлеу процессін басқару ... көмегімен жүзеге асыру:1. Ауыстыру.

2. Ауыстырып қою.

3. Гаммирлеу.

4.+Кілт.

5. ДПЧ.

505. Ақпарат жабық кілт арқылы шифрленеді және ...арқылы ашылып, ашық жағдайға

келеді:

1. Омофондық жүйелерді қолдану.

2. RSAалгоритімін қолдану.

3.+Электронды қолтаңбасын қолдану

4. Қысу

5. Скремблирлеу.

506. Компьютерлік вирустың айрықша ерекшелігі болып ... табылады:

1. Программалық кодтың едәуір сиымдылығы.

2. Тұтынушы тарапынан программаны жүктеу қажеттілігі.

3. Операциялық жүйенің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыратын қасиеті.

4. +Көлемі кішкентай, өзбетімен жүктеу және кодты бірнеше рет көшіру мүмкіндігі бар,

компьютердің жұмыс жасауына кедергі туғызуы.

5. Тану жеңілдігі.

507. Компьютерлік вирус - бұл:

1. +Дербес компьютердегі деректерді және программаларды зақымдайтын программа.

2. Программалау тілі.

3. Мәтіндік редактор.

4. Графикалық редактор.

5. Компьютерді іске қосатын программа.

508. Мекендеу ортасына байланысты компьютерлік вирустар төмендегідей бөлінеді:

1. +Желілік, файлдық, жүктелінетін, файлдық–жүктелінетін.

2. Детекторлар, дәрігерлер, ревизорлар, сүзгілер, вакциналар.

3. Резиденттік, резиденттік емес.

4. Қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті.

5. Паразиттік, репликаторлар, көрінбейтіндер, мутанттар, трояндар.

509. Зақымдалу әдісіне байланысты компьютерлік вирустар төмендегідей бөлінеді:

1. Желілік, файлдық, жүктелінетін, файлдық–жүктелінетін.

2. Детекторлар, дәрігерлер, ревизорлар, сүзгілер, вакциналар.

3. +Резиденттік, резиденттік емес.

4. Қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті.

5. Паразиттік, репликаторлар, көрінбейтіндер, мутанттар, трояндар.

510. Әсер ету дәрежесіне байланысты компьютерлік вирустар төмендегідей бөлінеді:

1. Желілік, файлдық, жүктелінетін, файлдық–жүктелінетін.

2. Детекторлар, дәрігерлер, ревизорлар, сүзгілер, вакциналар.

3. Резиденттік, резиденттік емес.

4. +Қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті.

5. Паразиттік, репликаторлар, көрінбейтіндер, мутанттар, трояндар.

511. Алгоритмнің ерекшеліктеріне байланысты компьютерлік вирустар төмендегідей

бөлінеді:

1. Желілік, файлдық, жүктелінетін, файлдық–жүктелінетін.

2. Детекторлар, дәрігерлер, ревизорлар, сүзгілер, вакциналар.

3. Резиденттік, резиденттік емес.

4. Қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті.

5. +Паразиттік, репликаторлар, көрінбейтіндер, мутанттар, трояндар.

512. Антивирустық программаларды келесі негізгі топтарға бөлуге болады:

1. + Детекторлар, докторлар, ревизорлар.

2. Фильтрлер, вакциналар.

3. Детекторлар, дәрігерлер, ревизорлар, дәрігер-ревизорлар, фильтрлер, вакциналар.

4. Резиденттік, резиденттік емес.

5. Макростар, резиденттік, полиморфтық, резиденттік емес, желілік.

513. Антивирустық программаларды көрсетіңіз:

1. Outlook Express.

2. +Doctor Web.

3. MS Ехсеl.

4. MS Word.

5. Rar.

514. Компьютерлік вирустарды іздеуге және емдеуге арналған программа:

1. +Dr Web.

2. E-Mail, Powertweak.

3. Chat, Excel.

4. Use Net, Cache Man.

5. Graphics, Word.

515. Ақпаратты қорғау. Ревизор-программалар:

1. Зақымдалған файлдарды табады.

2. Зақымдалған файлдарды емдейді.

3. +Файлдардағы өзгерістерді табады.

4. Өзгерістерді табады және емдейді.

5. Программаны түрлендіреді

516. Полиморфты вирустар:

1. Файлдық жүйеге жүгіну тәсілдеріне тосқауыл қояды.

2. Дискжетектің басын бұзып тастай алады.
3. Ішінде логикалық жарылыстары бар.
4. +Өз кодын өзгертуге қабілетті.
5. Орындалатын файлдарды таң қалдырады

 

517. Антивирустық программа:

1.+AidsTest, DoktorWeb, Kaspersky KAV.

2. MS Word, MS Excel, MS Access.

3. MS DOS, NC.

4. ARJ, RAR, ZIP.

5. AutoCAD, CorelDraw.

518. Стелс-вирустар:

1. Драйверлерді зақымдайды.
2. Жүктелетін секторларды зақымдайды.
3. Барлық ақпаратты жояды.
4. Графикалық суретті экранға шығарады.
5. +Өзінің бар екенін жасырады.

519. Вирустарды іздеу әдістері:

1. Барлық файлдардың көлемінің тіркелуі.
2. Орындалатын файлдардың тексерілуі.
3. +Сканерлеу.
4. Файлдардың көшірілуі.
5. Эвристикалық талдау.

520. Ақпаратты қорғау. Компьютер вирусты қалай жұқтырады:

1. +Зақымдалған программа орындалған кезде.
2. Қате жүктелу кезінде.
3. Дискжетекке зақымдалған программасы бар дискетаны салғанда.
4. Компьютерді өшіргенде.

5. Драйверлерді іске қосқанда.

521. Ақпаратты қорғау. Детектор-программалар:

1. +Зақымдалған файлдарды табады.

2. Зақымдалған файлдарды емдейді.

3. Файлдардағы өзгерістерді табады.

4. Өзгерістерді табады және емдейді.

5. Программаларды түрлендіреді.

522. Ақпаратты қорғау. Дәрігер-программалар:

1. Зақымдалған файлдарды табады.

2. +Зақымдалған файлдарды емдейді.

3. Файлдардағы өзгерістерді табады.

4. Өзгерістерді табады және емдейді.

5. Программаларды түрлендіреді.

523. Ақпаратты қорғау. Доктор - ревизор - программалар:

1. Бүлiнген файлдарды табады.

2. Бүлiнген файлдарды емдейдi.

3. Файлдардағы өзгерiстердi табады.

4. +Өзгерiстердi табады және емдейдi.

5. Программаларды түрлендіреді.

524. Ақпаратты қорғау. Вакцина - программалар:

1. Бүлiнген файлдарды табады.

2. Бүлiнген файлдарды емдейді.

3. Файлдардағы өзгерiстердi табады.

4. Өзгерiстердi табады және емдейдi.

5. +Программаларды түрлендіреді.

525. Ақпаратты қорғау. Дискіде файлдық жүйесін өзгертетін вирустар қалай аталады:

1. Boot-вирустар.

2. +Файлдық вирустар.

3. Көрінбейтін вирустар.

4. Өздігінен өрбитін вирустар.

5. DIR-вирустар.

526. Ақпаратты қорғау. Программалық құралдар кешеніндегі қателіктер мен дәлсіздіктерді

пайдаланатын вирустар:

1. +Тосқауылшы-вирустар.

2. Логикалық бомбалар.

3. Құрттар.

4. Троян аттар.

5. Насихатшы.

527. Ақпаратты қорғау. Вирустардың белгілі түрлерінен ғана сақтайтын және жаңа

вирустарды танымайтын программа:

1. Доктор - программасы.

2. Ревизор - программасы.

3. Вакцина - программасы.

4. Детектор - программасы.

5. +Сүзгі - программасы.

528. Ақпаратты қорғау. Дәрігер программа (фаг):

1. Файлдарды зақымдауға жол бермейді.

2. Белгілі сигнатурамен вирустарды іздейді.

3. +Зақымданған файлдарды тауып, оларды емдейді.

4. Файлдың бұрынғы жағдайын қазіргімен салыстырады.

5. Күдікті әрекеттерді табады.

529. Ақпаратты қорғау. Репликаторлар:

1. Вирусты өшіреді.

2. Вирусты табады.

3. Вируспен зақымдалуды алдын-ала ескертеді.

4. Вирус программасын жояды.

5. +Вирусты тасымалдайды.

530.Ақпаратты қорғау. Таңдамалы қатынау шегінде объектілерге қатынау құқығын анықтау

үшін қолданылады:

1. FAT.
2. Каталог.

3. Дескрипторлар кестесі.

4. +Қатынау векторы.

5. Аудит.

531. Макровирустар ... болып табылады:

1. Жүктемелі файлдар.

2. Желілік файлдар.

3. +Макрокомандалар (макростар).

4. Дестелік файлдар.

5. Сұхбаттық файлдар.

 

532. Фаг-программалар:

1. +Зақымдалған программалардағы вирустарды жояды.

2. Программаларды вирустармен зақымдайды.

3. Вирустарды табады.

4. Вируспен зақымдалуды ескертеді.

5. Программаны жояды.

533. Компьютер вируспен зақымдалады, егер:

1. Drweb программасымен жұмыс істесе.

2. +Вируспен зақымдалған программалармен жұмыс істесе.

3. Компьютердің тестілеуі жүргізілсе.

4. Дискета форматталса.

5. Компьютерді ң қайта жүктеуі жүргізілсе.

534. Төменде көрсетілген программалардың қайсысы ревизор болып табылады:

1. +Adinf.

2. DrWeb.

3. Sherif.

4. Aidstest.

5. Dir-I.

535. Сүзгі-программасы:

1. Файлдарды зақымдауға жол бермейді.

2. Белгілі сигнатурамен вирустарды іздейді.

3. Файлдың бұрынғы жағдайын қазіргімен салыстырады.

4. Зақымданған файлдарды тауып, оларды емдейді.

5.+Күдікті әрекеттерді табады.

536. Компьютерлік вирустардан қорғау құралдары:

1. Драйвер программалар.

2. Транслятор программалар.

3.+Антивирустық программалар.

4. Аппараттық құралдар.

5. Ұйымдастырушылық шаралар

537. Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау дегеніміз:

1. Ақпараттың физикалық тұтастылығын қамтамасыз ету.

2. Рұқсат етілмеген ақпараттарды жібермеу.

3. Антивирустық программаларды пайдалану.

4. Дәрігер-детектор программасын пайдалану.

5. +Ревизор-программасын пайдалану.

538. Ақпаратты қорғау.

1.+ Жүктелетін вирустардың жұғуы.

2. Файлдан оқылатын мәліметтер.

3. Файлға жазылатын мәліметтер.

4. Файлдың жабылуы.

5. Файлдың ашылуы.

539. Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау элементі дегеніміз:

1. Қорғанысқа жарамды ақпараттардан тұратын жүйенің құрылымдық компоненті.

2. +Қорғанысқа жарамды ақпараттардан тұратын деректер кешені.

3. Байланыстар түйіні.

4. Жинақтаушылар.

5. Ақпараттарды бейнелейтін құралдар.

540.Антивирус дегеніміз:

1. +Нақты вирустар үшін жазылған арнайы программа.

2. 100% вирустан қорғаныс.

3. Жүктелінетін файлдар.

4. Түрлендіретін программалар.

5. Резиденттік файлдар.

 

 

Модуль жетекшісінің міндетін атқарушы ___________ Ж.Ж. Ажибекова

Хаттама №____ «___»_______2012 жыл.

 

ТЕСТ

Банк ісі пәні бойынша

5В050900-Қаржы

/шифр, аталуы/

мамандығының__3__ курс білімгерлеріне арналған

1.<question>Несиенің формалары

<variant>А. тауарлай және ақшалай

<variant>В. қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді;

<variant>С. банктік, коммерциялық, мемлекеттік, халықаралық, тұтыну, жеке аралық;

<variant>Д. банктік, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, коммерциялық, халықаралық;

<variant>Е. коммерциялық, банктік, тауарлай, ақшалай, тұтыну.

2. .<question> Қандай банктік операциялар заңды емес болып табылады?

<variant>А. . Ұлттық банктің лицензиясынсыз жүзеге асырылған;

<variant>В.эмиссиондық, сақтандыру, бюджеттік;

<variant>С.мүлікті өткізу;

<variant>Д. . заңды тұлғалардың жарғылық қорына қатысу;

<variant>Е.филиалдар, еншілес банктер ашу.

3.<question>. Несие экономикалық категория ретінде нені білдіреді?

<variant>А.бұл кредитор мен қарыз алушы арасында құнның қайтарымды.қозғалысына байланысты пайда болатын экономикалық қатынастар жиынтығы;

<variant>В. бұл процентпен қарызға берілген жинақталған ақшалай қаражаттардың сомасы;

<variant>С. бұл оның шегінде коммерциялық банктер қарыз беретін сома;

<variant>Д.бұл төлемділік шарттарымен қарыз алушыларға уақытша пайдалануға берілетін ақшалай сома;

<variant>Е. бұл қарыз капиталы қозғалысының формасы.

 

4. .<question> Кең мағынасында несиелік жүйенің түсінігі

<variant>А. несиелік жүйе - бұл несиелік қатынастар, несиенің формалары және несиелік мекемелер жиынтығы;

<variant>В. несиелік жүйе - бұл акционерлік, жеке және мемлекеттік меншіктегі банктер жиынтығы;

<variant>С. несиелік жүйе - бұл салымдар тартуымен және несиелеумен айналысатын банктік емес ұйымдар мен банктер;

<variant>Д. несиелік жүйе - бұл Ұлттық банктің инструкциялары арқылы ұйымдастырылатын қарыз алушылармен болатын несиелік қатынастар;

<variant>Е. несиелік жүйе банктік несиелеудің формалары мен әдістерінің жиынтығын білдіреді.

5.<question>. Қазақстан Республикасының әрекеттегі банктік жүйесі

<variant>А. екі деңгейлі банктік жүйе;

<variant>В. орталық банк және акционерлік банктер;

<variant>С. монобанктік жүйе;

<variant>Д. мемлекеттік банк және жеке банктер;

<variant>Е. акционерлік, мемлекеттік жеке, сақтандыру банктері.

6.<question>.Ақшаның төлем құралы ретіндегі қызметінің айналыс құралы қызметінен айырмашылығы неде?

<variant>А. мұнда тауар және ақшаның қарама-қарсы қозғалысы жоқ;

<variant>В. төлем құралы қызметін тек нақты ақшалар орындайды, ал айналыс құрал қызметін нағыз толыққұнды ақшалар орындайды;

<variant>С. тауар қозғалысы ақша қозғалысынан бұрын болады, керісінше емес;

<variant>Д. төлем құралы қызметін ақша идеалды орындайды, ал айналыс құралы қызметін нақты ақшалар орындайды;

<variant>Е.. ақша тауарларды төлеуде төлем құралы емес өткінші делдал болып табылады.

7. .<question>Ақша айналысы заңы анықтайды:

<variant>А. ақша массасының шамасын;

<variant>В.ақшаның сатып алу қабілетін;

<variant>С .ақша айналымының жылдамдығын;

<variant>Д. инфляция деңгейін;

<variant>Е. ақша массасының құрылымын.

8. .<question> Несиелік ақшалардың түсінігі

<variant>А. бұл несие негізінде алтынның орнына пайда болған құнның қағаздай белгілері;

<variant>В. бұл вексельдер, банкноттар, несиелік карточкалар, чектер;

<variant>С. несиелік ақшалар - бұл жеке тұлғалардың немесе мемлекеттің мүліктік міндеттемелерін ауыстыру негізінде пайда болған ақшалардың түрлері;

<variant>Д. бұл көмегімен қолма-қолсыз есеп айырысулар жүзеге асырылатын ақшалар;

<variant>Е. бұл шот иесіне қаражаттарды алу туралы өз банкіне бұйрық беру құқығын беретін жазбаша қарыздық міндеттеме.

9. .<question> Ақшаның айналыс құралы қызметінің ерекшеліктері:

А міндетті шарт болып тауар мен ақшаның қарама-қарсы қозғалысы табылады;

<variant>В. ақша бұл қызметінде өткінші делдал болып табылады;

<variant>С. ақша бұл қызметін идеалды орындайды;

<variant>Д. оны шын нағыз ақшалар орындайды;

<variant>Е. оны нақты, қолма-қол ақшалар орындайды.

10. .<question> Металл ақша айналысы кезеңіндегі ақшалық жүйелер

<variant>А. биметаллизм және монометаллизм;

<variant>В. паралель қос валюта және «ақсақ» валюта ақшалық жүйелері;

<variant>С. алтынмонета, алтынқұйма, алтындевиз стандарты ақшалық жүйелері;

<variant>Д. неселік ақшалардың ақшалық жүйелері;

<variant>Е. алтын девиз доллар стандарты жүйелері.

11.<question>. Ақшалық жүйе түсінігі:

<variant>А. мемлекеттік заңдармен ұйымдастырылатын және жүзеге асырылатын елдің ақша айналысы;

<variant>В. бұл ақшалай бірлік атауы, эмиссия тәртібі, валюталық курс;

<variant>С. қазыналық және қағаз ақшалар;

<variant>Д. биметаллизм және монометаллизм жүйесі;

<variant>Е. алтынға алмастырылмайтын қағаз және несиелік ақшалар жүйесі.

12. .<question> Несиелік карточка деген не?

<variant>А. банк шығарған банктегі шот иесінің жеке басын куәландыратын және оған қолма қол ақша төлемей тауарлар алуға және қызметтерді төлеуге құқық беретін атаулы ақшалай құжат;

<variant>В. несиелік ақшалардың түрлерінің бірі;

<variant>С. қолма-қолсыз есеп айырысу құралы;

<variant>Д. заңды тұлғалар арасында (жеткізушілер мен сатып алушылар) есеп айырысу үшін пайдаланылатын төлем құжаты;

<variant>Е. иесіне бөлшек саудада қолма-қол ақшаны пайдаланбай есеп айырысуға құқық беретін бағалы қағаз.

<variant>13. Қарыз проценті деген не?

<variant>А. уақытша пайдалануға қарызға берілген құнның өзгеше бағасы болып табылатын экономикалық категория;

<variant>В. бұл қарызды пайдаланғаны үшін төлем;

<variant>С. бұл қосымша құнның өзгерген формасы;

<variant>Д. бұл қарызды пайдаланғаны үшін алынатын ақша сомасы;

<variant>Е. бұл қарыз алушы кредиторға төлейтін сома.

14.<question>. Несиелік ресурстар деген не?

<variant>А . бұл банктер несиеге төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен беретін меншікті және тартылған қаражаттар;

<variant>В. бұл оның шегінде қарыз берілетін тартылған уақытша бос ақшалай қаражаттар сомасы;

<variant>С. бұл банктер қайтарымдылық шартымен беретін қарыз;

<variant>Д. бұл банктің қарыз капиталы;

<variant>Е. бұл банк тартқан және айналымға жіберетін уақытша бос қаражаттар.

15.<question>. Коммерциялық банктердің несиелік ресурстарды құрау көздері

<variant>А.банктердің меншікті қаражаттары, кәсіпорындар мен тұрғындардың депозиттік шотқа тартылған уақытша бос қаражаттары және басқа банктерден және орталық банктен алынған несиелер;

<variant>В. меншікті қаражаттар, мемлекеттік бюджеттің қаражаттары, кәсіпорындардың ақшалай қаражаттары;

<variant>С. меншікті қаражаттар, мемлекеттік бюджеттің қаражаттары, кәсіпорындардың ақшалай қаражаттары;

<variant>Д. жарғылық қор, резервтік қор, несиелік ресурстарды реттеу қоры, тартылған қаражаттар, тұрғындардың салымдары, Ұлттық банктен сатып алынған ресурстар;

<variant>Е. банктің өз қаражаттары, тартылған қаражаттар, басқа банктерден сатып алынған несиелік ресурстар.

16. .<question>Коммерциялық банктердің операцияларының негізгі топтары

<variant>А. пассивтік, активтік;

<variant>В. несиелеу, ақшалай түсімді инкассациялау, касса, клиенттердің шоттарын жүргізу, бағалы қағаздармен операциялар;

<variant>С. эмиссиондық, комиссиондық делдалдық, қолма қолсыз;

<variant>Д. инкассалық, эмиссиондық, авальдық;

<variant>Е. есеп-ссудалық, инвестициялық, валюталық.

17. .<question> Валюталық құндылықтар ретінде не түсініледі?

<variant>А. шетелдік және ұлттық валюта, бағалы металдар және бағалы тастар, валютада көрсетілген бағалы қағаздар және банктік төлем құжаттары;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.123 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты