Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ В MS WORD 4 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. ERP система

<variant>А. Ұлттық Банктің коммерциялық банктерге қолма-қолсыз эквивалент ала отырып банкноттар мен монеталарды сату жолымен оларды айналысқа шығаруы;

<variant>В. . коммерциялық банктерге акшаның сатылуы;

<variant>С. . айналыста жүрген ақшалай белгілердің жиынтығы;

<variant>Д.. бағалы қағаздардың сатылуы;

<variant> Е. . Ұлттық Банктің ақша айналысын ұйымдастыру.

57.<question>. Есеп айырысу чектері — бұл:

<variant>А .шот иесінің көрсетілген соманы алу және оны чехті ұсынушының шотына жазу туралы банкке жазбаша бұйрығы;

<variant>В..ақшалай қаражаттарды борышқордың шотынан алуға және алушының шотына жазуға қүқық беретін жазбаша қарыздық міндеттеме

<variant>С. . иесіне қолма-қол ақша құқық беретін бағалы қағаз;

<variant>Д. төлеушінің ақшалай қаражаттарды алдын-ала депонирлеуіне негізделген қолма-қолсыз есеп айырысу формасы;

<variant>Е.. қолма-кол ақша алуға қүқық беретін ақшалай құжат.

58.<question>. Ақшаның өмір сүруінің объективті қажеттілігі неге негізделген?

<variant> А . өндірісінің және тауар айналысының бар болуына;

<variant>В. ақшаның жалпылама эквивалент ретінде пайдаланылуына

<variant>С. . меншіктің әртүрлі формаларының бар болуына;

<variant> Д. алтынның ақша ретінде пайдаланылуына;

<variant> Е. . айырбас кезінде көрініс табатын тауардың қарама-қайшылығына.

59.<question>. Ақша неге құн өлшеуіші болып табылады?

<variant> А. бұл қызметті тек өзіндік құны бар тауар орындайды;

<variant>В. өйткені, алтынның оны өндіруге жұмсалған қоғамдық еңбек жасайтын-өзіндік құны бар;<variant>С. н өлшемі қызметін тек алтын атқарады;

<variant>Д. бұл қызметті тек толық құнды ақшалар орындайды

<variant>Е. өйткені, олар құн өлшемі қызметінде идеалды болады.

60. .<question> Қағаз ақшалардың анықтамасы:

<variant>А. мәжбүрлік номиналдағы, металға алмастырылмайтын және өз шығындарын жабу үшін мемлекет шығаратын ақшалай белгілер;

<variant>В.қағаз ақшалар - бұл айналыс процесінен тыс сатып алу қабілеті болмайтын алтынның белгілері

<variant> С. бұл бүкіл ақша айналымына қызмет көрсететін нағыз ақшалар;

<variant>Д. қарыз ақшалардың пайдаланылуы ақша айналысының шығындарын үнемдеуге жағадай жасайды

<variant>Е.бұл заңмен белгіленген формасы, ремедиумы, типі, салмағы бар ақшалай белгі.61.<question>. Коммерциялық (есеп айырысу) вексельдерді кім жазады?

<variant>А Төлеуші

<variant> В. Ұлттық Банк;

<variant>С. Коммерциялық банк

<variant>Д. Жеткізуші

 

62.<question>. Валюталық операцияларды сақтандыру - бұл

<variant>А. хеджерлеу

<variant>В.ажио

<variant>С.валюталардың бағасын белгілеу;

<variant>Д.валюталық паритет;

<variant>Е.траст.

63.<question>. Облигация — бұл:

А иесіне номиналдық құқық орналастыруға және ол бойынша процент алуға құқық беретін қарыздық міндеттеме;

<variant>В.мүліктің бөлігіне құкық беретін бөліктік бағалы қағаз;

<variant>С.АҚ-ды басқаруға қатысуға құқық беретін бағалы қағаз;

<variant>Д.курстық құн және жұмсалынған капитал сомасы арасындағы айырмашылық;

<variant>Е.арыздың берілгені туралы куәлік.

64.<question>. Қарыз проценті:

<variant>А 1. бұл қарыз алушы кредиторға қарызды пайдаланғаны үшін төлейтін ақша сомасы;

<variant>В.2. бұл кәсіпкер алатын өсірілген сома;

<variant>С.3. бұл тауарлар және қызметтер үшін жеткізушіге төленетін ақша сомасы;<variant>Д.4. бұл акцияның номиналын білдіретін экономикалық категория;

<variant>Е.5. арыз алушы өзінде қалдыратын қосымша құнның өзгерген формасы.

65.<question>. Төлем тапсырмасымен есеп айырысу

<variant>А 1.бұл төлеушінің өзінің шотынан көрсетілген соманы алу және алушының шотына жазу туралы өзінің банкісіне бұйрығы;

<variant>В.2. олардың көмегінен қарыздарды өтеу бойынша операциялар жүзеге асырылады;

<variant>С.3. бұл иесіне банктен оның шотына ақшаны жазуды талап етуге қүқық беретін ақшалай жат;

<variant>Д.4. бұл саудалық операциялар бойынша қолма-қолсыз есеп айырысулардың формасы;

<variant>Е.5. төлем талабы - бұл төлем мерзімі жеткен кезде борышқордың шотынан ақшаларды алуға құқық беретін қарыздық міндеттеме.

66. .<question> Қ.Р. Президентінің "Банктер және банкгік қызмет туралы" Заң күші бар Жарлығы қашан қабылданды?

<variant>А 1. І995ж.;

<variant>В.1997ж.;

<variant>С.1994 ж.

<variant>Д.1998 ж.;

<variant>Е.1992ж.

67. .<question> "Банктің өтімділігі" түсінігі нені білдіреді?

<variant>А банктің өзінің қарыздық міндеттемелерін уақытында және толығымен орындау мүмкіндігі;

<variant>В.банктің өзінің таралуы туралы ерікті жариялауы;

<variant>С.коммерциялық банкті жабу бойынша Ұлттық Банктің жиынтық іс-шаралары;

<variant>Д.банктің менеджерлерінің зиянсыз қызметті ұйымдастыру шеберлігі;

<variant>Е.банктің төлем қабілеттілігі.

68.<question>. Ақшалық және несиелік эмиссияны ынталандыруға бағытталған ақша - несиелік саясат қалай аталады?

<variant>А несиелік экспансия;

<variant>В.несиелік ынталандыру;

<variant>С.овердрафт; .

<variant>Д.ақшалық диверсификация;

<variant>Е.несиелік рестрикция.

69. .<question> Коммерциялық банктердің пассивтік операциялары үшін тән:

<variant>А ақшалай қаражатгарды тарту;

<variant>В.ақшалай қаражаттарды орналастыру

<variant>С.депозиттер қабылдау

<variant>Д.банкаралық несиелер қабылдау

<variant>Е.облигациялар эмиссиясы

70. .<question> Трасталық операциялар болып табылады:

<variant>А ақшалай қаражаттарды сенім білдірушінің мүддесін көздеп және оның тапсырмасы бойынша басқару;

<variant>В.бағалы қағаздарды сақгау бойынша қызметтер, сейфтік жәшіктерді жалға беру;

<variant>С.депонирленген тез өтімді бағалы қағаздарды кепілге ала отырып қысқа мерзімді несиелер беру;

<variant>Д.банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау және жөнелту;

<variant>Е.вексельдерді және басқа да қарыздық міндеттемелерді есептеу.

71. .<question> Толыққұнды ақшалар – бұл:

<variant>А алтынмонеталар;

<variant>В.мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;

<variant>С.орталық банктің банкноттары;

<variant>Д.вексель;

<variant>Е.чектер.

72. .<question> Вексельдің ерекшеліктері

<variant>А абстрактілігі, даусыздығы, айналыстылығы;

<variant>В.Құндылығы, абстрактілігі;

<variant>С.заңдылығы, міндеттілігі, абстрактілігі;

<variant>Д.абстрактілігі;

<variant>Е.зандылығы, айналыстылығы, құндылығы.

73.<question>. Долларлық стандарт бекітілді:

<variant>А Ямайлық келісіммен;

<variant>В.Бретгон-Вудстік конференцияда;

<variant>С.Генуэздік конференцияда;

<variant>Д.1990—шы жылдары;

<variant>Е.Париждік келісіммен.

74. .<question> Елде тарихи қалыптасқан және заңмен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру формасы - бұл: 1.

<variant>А ақшажүйесі.

<variant>В.ақша айналысын ұйымдастыру;

<variant>С.валюталық жүйе;

<variant>Д.орталық банктің функциясы;

<variant>Е.эмиссиондық жүйе;

75.<question>. Екінші деңгейдегі банктердің өз клиенттеріне жалға құрылғыларды және техникаларды беруі — бұл:

<variant>А лизинг;

<variant>В.факторинг;

<variant>С.хеджерлеу;

<variant>Д.клиринг;

<variant>Е.своп.

76. .<question> Акция-бұл:

<variant>А акционерлік қоғамға пайдың қосылғаны туралы куәлік;

<variant>В.несиелік мекемеге салымның сальшғаны туралы куәлік;

<variant>С.бір тұлғаның басқа тұлғаға белгілі бір уақытта белгілі бір мерзімде төлеуі туралы жазбаша қарыздық міндетеме;

<variant>Д. арызды бір түлғаның басқа тұлғаға төлеуі туралы жазбаша бұйрығы;

<variant>Е.жоғарыдағының барлығы дұрыс.

77.<question>. Бір тұланың ақшалай талапгарды басқа тұлғадан сатып алуы және олардың инкассациясы.

<variant>А факторинг;

<variant>В.форфейтинг;

<variant>С.трасталық операциялар;

<variant>Д.дилинг;

<variant>Е.есептік операциялар.

78.<question>. Банк қай кезден бастап банктік операцияларды жүзеге асыра алады?

<variant>А банктік операциялардың тізімін анықтап лицензия алғаннан бастап;

<variant>В.банкті ашуға рұқсат алғаннан бастап;

<variant>С.банктің құрылтайшыларының оның құрылуы туралы шешімнен бастап;

<variant>Д.банктің клиентураға қызімет көрсетуге дайындығы туралы акт негізінде;

<variant>Е. банктің басқармасының қарауымен.

79. .<question> Қазақстан Республикасы банктері үшін ең төменгі резервтік талап нормасы анықталады.

<variant>А банктің бірінші реттегі резервтерінің проценті ретінде;

<variant>В.банктің пассивінің жалпы сомасының проценті ретінде;

<variant>С.банктің меншікті капиталының проценті ретінде;

<variant>Д.міндеттемелердің жалпы сомасынан банктің міндеттемелерін алып тастағаннан кейінгі соманың проценті ретінде;

<variant>Е.пассивтердің жалпы сомасының проценті ретінде.

80. .<question> Қазақстан Республикасында мемлекет банктің құрылтайшысы бола алады ма?

<variant>А бола алады, мемлекеттік кәсіпорын тұлғасында

<variant> В.бола алады, тек ҚР үкіметі тұлғасында;

<variant>С. бола алады, өкілетті орган тұлғасында;

<variant>Д. жоқ, бола алмайды;

<variant> Е.бола алады. ҚР парламенті тұлғасында.

81. .<question> Қарыз қаражаттары баланстың қандай бөлігінде көрсетіледі, мысалы, басқа банктерден алынған несиелер?

<variant>А пассивте;

<variant>В.активте;

<variant>С.бір мезгілде баланстың активінде де пассивінде де;

<variant>Д.баланстан тыс;

<variant>Е.меншікті капиталдың құрамында.

82.<question>. Өз портфелі үшін бағалы қағаздармен операциялар баланстың кандай бөлігінде көрсетіледі?

<variant>А баланстың активінде-сатып алынған бағалы қағаздар және пассивінде шығарылған бағалы қағаздар;

<variant>В.бағалы қағаздар сатып алынғанына немесе шығарылғанына байланыссыз баланстың активінде көрсетіледі;

<variant>С.бағалы қағаздар сатып алынғанына немесе шығарылғанына байланыссыз баланстың пассивінде көрсетіледі;

<variant>Д. шығарылған бағалы қағаздар-баланстың активінде, сатып алынған бағалы қағаздар - баланстың пассивінде;

<variant> Е.баланста көрсетілмейді, жүйелі емес есеп жүргізіледі.

83.<question>. Бағалы қағаздардың түрлерінің қайсысы инвестициялық болып табылады?

<variant>А акциялардың барлық түрлері;

<variant>В.Қазыналық вексельдер;

<variant>С.облигациялардың барлық түрлері;

<variant>Д.депозиттік сертификаттар;

<variant>Е.коммерциялық вексельдер.

84.<question>. Банктік проценттік ставка өзгерген кезде облигацияның нарықтық бағасы қалай өзгереді?

<variant>А облигацияның нарықтық бағасы банктік процентке туелді емес.

<variant>В.процент жоғарылаған кезде - баға төмендейді;

<variant>С.процент төмендеген кезде - баға төмендейді;

<variant>Д.процент төмендеген кезде - баға жоғарылайды;

<variant>Е.процент жоғарылаған кезде - баға жоғарылайды;

85.<question>. Дүниежүзілік валюталық жүйе тәжірибесінде валюталардың курсы калай анықталады?

<variant>А дүниежүзілік валюталық нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіне байланысты;

<variant> В. дүниежүзілік саудаға қатысу дәрежесіне байланысты;

<variant>С.олардың алтындық мазмұны арқылы;

<variant>Д.жетекші дүниежүзілік мемлекеттердің үкіметтерінің еркін айырбасталатын валюталар (ЕАВ) үшін белгілейтін курстары бойынша;

<variant>Е.экономиканың жағдайына байланысты.

86. .<question> "Мемлекеттік несие" түсінігі

<variant>А мемлекет және жергілікті үкімет органдары тұрғындарға және заңды тұлғаларға қатысты қарыз алушы және кредитор болып табылатын несие;

<variant>В.арыз алушы жеке және заңды тұлғалар, кредитор мемлекет болып табылатын несие;

<variant>С.кредитор және қарыз алушы мемлекет болып табылады;

<variant>Д.қарыз алушы мемлекет ал кредитор тұрғындар болып табылады;

<variant>Е.қарыз алушы үкімет, ал кредитор коммерциялық банктер болып табылады.

87.<question>. Неліктен шаруашылық субъектілерінде қарыз қаражаттарына деген қажеттілік пайда болады?

<variant>А Қарызға деген қажеттілік капиталдың шеңбер айналымы және айналымының заңдылықтарынан келіп шығады;

<variant>В.ақшалай қаражаттардын төлеушілерден өз уақытында түспеуінен;

<variant>С.ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдылығынан;

<variant>Д. Өйткені тауар өндірісі және тауар-тауар ақша айналысы бар;

<variant>Е.ақшалай қаражаттардың келіп түсуі және оларға деген қажеттіліктің уақыт бойынша сәйкес келмеуінен.

88.<question>. Есеп айырысудың аккредитивтік формасының артықшылығы;

<variant>А жеткізушінің шотына қаражаттардың уақытында келіп түсуіне кепілдік береді;

<variant>В.аккредитив бойынша есеп айырысу есеп айырысуларды тездетеді;

<variant>С.сатып алушыда жеткізушіні бақылау мумкіндігі болады;

<variant>Д.жеткізуші және сатып алушыға банктік бақылау күшейеді;

<variant>Е.банктің жұмысы ықшамдалады.

89.<question>Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің несиелік ресурстарының құралу көздері:

<variant>А меншікті қаражаттары, басқа елдерден тартылған қаражаттар, Ұлттық банкте шарт негізінде орналастырылған басқа банктердің қаражаттары, мемлекеттік арнайы қорлар және бюджеттің уақытша бос қаражаттары;

<variant>В. меншікті, мемлекеттік және қарыз қаражаттары, несиелік ресурстарды реттеу қоры;

<variant>С.. меншікті қаражаттары, кәсіпорындардың уақытша бос қаражаттары, коммерциялық банктерден тартылған қаражаттар;

<variant>Д. меншікті қаражаттары, басқа банктерден және елдерден тартылған қаражаттар, несиелік ресурстарды реттеу қоры;

<variant>Е..жарғылық, резервтік қор, түрғындардың, кәсіпорындардың, мемлекеттік бюджеттің қаражаттары;

90.<question>. Халыкаралық валюталық қордың ресурстары неден құралады?

<variant>А ХВҚ - ға мүше елдердің квоталары үкіметтің дамыған елдердің банктерінің қарыз қаражаттары есебінен;

<variant>В. шетелдік инвестициялар есебінен;

<variant>С.ХВҚ-ға мүше елдерге облигациялар және вексельдер сатудан түскен түсімдер есебінен;

<variant>Д.экономикалық жағынан дамыған елдердің займдарынан;

<variant>Е.Экономикалық жағынан дамыған елдердің жарналары есебінен.

91.<question>. Ақша деген не?

<variant>А бұл жалпылама эквивалент;

<variant>В.бұл монеталар;

<variant>С.Алтынның сақталу құралы;

<variant>Д. «нарық тілі»

<variant>Е.бұл тауарларды және қызметтерді төлеу құралы,құнды өлшеу құралы, құнды сактау құралы.

92.<question>. Тауардың бір дүкендегі бағасы екі мың теңге, ал басқа дүкендегі бағасы бес мың теңге. Бұл ақшаның кандай қызметі болады?

<variant>А Құн өлшемі;

<variant>В.төлем құралы;

<variant>С.айналыс құралы;

<variant>Д.кор жинау;

<variant>Е.дүниежүзілік ақша.

93.<question>Алтынның демонетазациясы деген не?

<variant>А бұл алтынның ақшалай қызметінің жоғалу процесі

<variant>В.бұл ақшаның табиғатының нәтижесі

<variant>С.алтын ақшаның классикалық қызметтерін орындауды жалғастырады

<variant> Д. доллар алтыннан артық;

<variant>Е.ақшаның бір формасының басқа формамен ауыстырылуы.

94. .<question> Ақша массасының компоненттері болып табылады:

<variant>А Қолма-қол ақшалар, коммерциялық банктердегі ағымдық шоттардағы -қаражаттар,мерзімдік және жинақ салымдары,арнайы несиелік- қаржылық институттардағы жинақ салымдары, депозиттік сертификаттар, қарыз- А.жинақ ассоциацияларының акциялары және қарызға берілген капиталдан табыс алуға кұқықты куәландыратын басқа да несиелік міндеттемелер;

<variant>В.Қолма-қол ақшалар барлық депозиттердің сомасы, айналыстағы бағалы қағаздардың номиналдық құндарының сомасы;

<variant>С. Қолма-қол ақшалар,қарызға берілген капиталдан табыс алуға құқық беретін; несиелік міндеттемелердің барлық түрлері, мемлекеттік бағалы қағаздар

<variant>Д.Қолма-қол ақшалар,барлық қаржылық-несиелік мекемелердегі ағымдық шоттардағы қаражаттар, жинақ салымдары, компаниялардың акциялары және мемлекеттің несиелік міндеттемелері;

<variant>Е. Қолма-қол ақшалар, қазыналық міндеттемелер,тұрғындардың мерзімдік және жинақ салымдары және банктік акцептер

95.<question>. Валюталарпды тұрақтандырудың қандай әдістері бар?

<variant>А девальвация, нулификация, ревальвация, деноминация;

<variant>В.ақшалық реформалар;

<variant>С.девальвация, демонетизация және ревальвация;

<variant>Д.валюталық интервенция;

<variant>Е.девальвация және ревальвация.

96.<question>. Глобальдылығы бойынша инфляцияның түрлері:

<variant>А дүниежүзілік, локальдық;

<variant>В.локальдық, галопирленген, сұлама, импортталатын, экспортталатын, дүниежүзілік сатылы;

<variant>С.дүниежүзілік, аймақтық, жоғары, төмен, орташа және жарылғыш;

<variant>Д. бірқалыпты, галопирленген, гиперинфляция, стагфляция;

<variant>Е.балансталған, күтілетін.

97. .<question> Банктің ерікті қайта ұйымдастырылуы жүзеге асуы мүмкін:

<variant>А банктің құрылтайшыларының шешімі бойынша:

<variant>В.акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша;

<variant>С.ҚР үкіметінің шешімі бойынша;

<variant>Д.ҚР Ұлттық Банкінің шешімі бойынпша;

<variant>Е.ҚР Ұлттык Банкінің рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша.

98. .<question> Мемлекеттің орталық банкінің пассивтерінің негізгі топтары:

<variant>А айналыстағы банкноттар, коммерциялық банктердің салымдары,үкіметтің депозиттері, шетелдік операциялар бойынша міндеттемелер, банктің меншікті капиталы;

<variant>В. алтын және валюталар қорлары, айналыстағы ақшалар, мемлекеттік бағалы қағаздар портфелі;

<variant>С.орталық банктің ғимараттары және мүліктері, валюталық резервтер,бағалы қағаздар;

<variant>Д.бірінші реттегі резервтер,екінші реттегі резервтер,банктік қарыздар портфелі және инвестициялар;

<variant>Е.жарғылық және резервтік қорлар.

99.<question>. Банктің меншік капиталы келесі функцияларды орындайды:

<variant>А қорғаныш, оперативтік, реітеушілік;

<variant>В.оперативтік және үлестіру;

<variant>С.ресурстарды құрау және реттеушілік;

<variant>Д.қорғаныш және қаржылық резерв кұру;

<variant>Е.банктің қызмет етуі және төлем қабілетгілігі.

100.<question>. Комерциялық банктің жарғылық капиталы қандай қаражаттар есебінен құралады?

<variant>А Құрылтайшылардың жарналары есебінен;

<variant>В.Құрылтайшылардың және акционерлердің меншікті қаражаттары есебінен;

<variant>С.акцияларды шығарып сату немесе қүрылтайшылардың жарналары есебінен;

<variant> Д.Қарыз қаражаттары есебінен;

<variant>Е.кепілге алынған қаражаттар есебінен.

Тест құрастырған аға оқытушы Тогтамурат Ботагоз

/ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні/

Кафедра меңгерушісі ____________________ Сыздыкова К.Ш.

/қолы/ /аты-жөні/

Тест Экономикалық пәндер және ақпарттық жүйе кафедра мәжілісінде бекітілді /кафедраның аталуы/

Хаттама № __4___ «___24__» ____қараша_______2014 ж.

 

 

Тема: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ В MS WORD

Цель:освоение технологии поиска, просмотра, использования гиперссылок, оформления документов и создания титульного листа, разбивки документа на страницы, преобразования текста в несколько колонок, добавления колонтитулов, создания сносок, примечаний и оглавления.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.058 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты