Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКороткі теоретичні відомості
Читайте также:
  1. Відомості документального видатку товарів
  2. Відомості надходження товарів
  3. Відомості про вимірювальні прилади
  4. Відомості списання товарів
  5. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  6. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  7. Загальні відомості про державний земельний кадастр
  8. Загальні відомості про дипломне проектування.
  9. Загальні відомості про залізничний транспорт України
  10. Загальні відомості про критерії запиту

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра транспортного зв’язку

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА ТА ЗВ'ЯЗОК

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОТІ

Електронна версія лекцій

Харків 2014


Лекція №1 Системи електричного зв'язку на залізничному транспорті

План вивчення теми

1.1. Короткі теоретичні відомості

1.2. Транспортні мережі та їх функції

Короткі теоретичні відомості

Системою телекомунікацій або електричного зв'язку називають сукупність технічних засобів, що забезпечують передачу інформації у виді електричних сигналів по лініях зв'язку.

Під інформацією розуміють сукупність відомостей, що підлягають передачі.

Поняття "інформація" абстрактно. У техніці зв'язку вона представлена у виді конкретних повідомлень.

Класифікація систем електричного зв'язку за видами повідомлень, які передаються, наведена нижче.

 

 

Рис. 1.1. Класифікація систем електричного зв'язку за видами

повідомлень, які передаються

 

Телефонний зв'язок – це передача мовних повідомлень.

Звукове віщання – високоякісна передача мови і музики в системах провідного, радіо і телевізійного віщання.

Телеграфний зв'язок – це передача буквено-цифрових текстів.

Факсимільний зв'язок – передача графічних нерухомих зображень любого виду (тексту, креслень, фотографій).

Телебачення – формування і передача рухомих відеозображень.

Відеотелефон – одночасна передача мовних повідомлень і зображення абонентів, що ведуть переговори.

Дані – інформація, передана у формі, сприйнятної для її формальної обробки ЕОМ або автоматичними пристроями.

Мережі ЕОМ – сукупність ЕОМ і абонентських пристроїв, зв'язаних системами передачі даних.

Телемеханіка – автоматизація керування і контролю на відстані з передачею даних по каналах електричного зв'язку.

Найпростіша система електричного зв'язку може бути представлена у такому вигляді.

 

 

Рис. 1.2. Структурна схема системи електричного зв'язку з безпосередньою передачею первинних електричних сигналів

 

Для передачі по лінії зв’язку повідомлення необхідно перетворити в електричний сигнал, а в пункті прийому сигнал знову перетворюють в повідомлення, сприйнятне одержувачем. При цьому, електричний сигнал є електромагнітним коливанням, зміна параметрів якого відображає передане повідомлення 

Такі системи називають системами з безпосередньою передачею первинних електричних сигналів. Вони досить поширені. Прикладами можуть служити місцеві мережі телефонного зв'язку, мережі передачі телевізійних сигналів, наприклад у системах відеоспостереження та інші.

 

Рис. 1.3. Приклади систем електричного зв'язку з безпосередньою передачею первинних електричних сигналів

 

В системах телефонного зв’язку звукові коливання, які збуджуються голосом людини, перетворюються в коливання електричного струму за допомогою мікрофона. Найбільш поширені вугільні мікрофони, в яких під дією звукових коливань змінюється опір вугільного порошку і відповідним чином змінюється величина струму. Зворотне перетворення електричних коливань струму в звукові коливання здійснює телефон. Такі перетворювачі в системах телефонного зв’язку називають електроакустичними.

В телевізійних системах передавальна камера представляє зображення у вигляді великої кількості окремих елементів, яскравість яких перетворюється у пропорційну напругу електричного відеосигналу. Перетворення електричного сигналу у відповідне зображення здійснюється в приймальних телевізійних трубках.У багатьох випадках безпосередня передача первинних електричних сигналів неефективна або навіть неможлива, тому до складу систем електричного зв'язку зазвичай входять спеціальні каналоутворюючі пристрої КУП.

Рис.1.4. Система електричного зв'язку з КУП

 

КУП забезпечують формування електричних сигналів для передачі їх по лініях зв'язку в передавальних пристроях (ПРД) і обробку сигналів при їхньому прийомі в приймальних пристроях (ПРМ).

Каналом зв'язку називають частину системи електричного зв'язку, що забезпечує передачу сигналів від деякої точки А до точки В, узятих умовно в залежності від того, канал якого виду розглядається. При цьому всі елементи до точки А вважають джерелом сигналу для каналу даного виду.

Первинні електричні сигнали різних систем відрізняються за характером і параметрами, тому для ефективної передачі різних сигналів потрібні канали з різними параметрами. КУП забезпечують оптимальні умови передачі сигналів по лініях зв'язку різних типів, необхідну дальність зв'язку і збільшення пропускної здатності ліній за рахунок створення багатоканальних систем.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты