Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік вибуття основних засобів
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  4. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  5. Базові принципи бухгалтерського обліку
  6. Бухгалтерський облік
  7. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  8. Бухгалтерський облік у системі наук
  9. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  10. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.

Поновлення основних засобів бюджетних установ пов’язане не тільки з надходженням нових основних засобів, а й з вибуттям тих, що знаходяться в експлуатації. Під вибуттям основних засобів розуміють списання їх з балансу в результаті безкоштовної передачі іншим установам і організаціям, продаж у встановленому порядку чи ліквідацію об’єктів у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання.

Основні засоби бюджетних установ є часткою державної чи комунальної власності, а тому по відношенню до них Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом ГУДКУ і Міністерства економіки України від 2.12.97 за № 126/137, передбачено низку обмежень щодо їх вибуття.

Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку списання основних засобів: склад постійно діючих комісій, їх функції, оформлення необхідної документації, оприбуткування деталей, вузлів, агрегатів розібраного і демонтованого обладнання, вилучення після демонтажу основних засобів деталей і вузлів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, використання сум, отриманих від продажу чи демонтажу основних засобів.

З балансів установ можуть бути списані будинки, споруди, обладнання, пристрої, транспортні засоби, інвентар та інші об’єк­ти, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх ремонт є технічно неможливим чи економічно недоцільним і вони не можуть бути безкоштовно передані чи продані). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості чи неефективності їх відновлення, а також для оформлення актів списання наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, склад якої і функції є типовими для такого випадку.

Складені комісією акти затверджуються керівником установи.

Продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будинків і споруд), залишаються в розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових об’єктів того ж призначення. Суми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету. Порядок відображення на рахунках процесу вибуття основних засобів наведено в табл. 5.5. 

Таблиця 3 - Основні бухгалтерські проводки з вибуття основних засобів

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Безоплатно передані основні засоби 401, 131 104–109
2. Реалізовані будинки, споруди Одночасно друга проводка 401, 131, 311, 321, 313, 364 103 642
3. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок бюджетних коштів 401, 131 104–109
На суму коштів, отриманих від реалізації 364, 311, 321 701, 702, 681
На суму ПДВ, оплаченого під час придбання основних засобів 364, 311, 321 801, 802
4. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок позабюджетних коштів 401, 131 104–109
На суму коштів, отриманих від реалізації 641, 711
5. Списання основних засобів як непридатних до використання 401, 131 103–109
6. Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від списання основних засобів    
— придбаних за рахунок бюджетних коштів 234, 239 701, 702, 681
— придбаних за рахунок позабюджетних коштів 234, 239

 Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів при меморіально-ордерній формі ведеться у накопичувальній відомості ф. № 438 (меморіальний ордер № 9), записи в яку здійсню­ються за кожним документом окремо. Схему обліку вибуття основних засобів наведено на рис. 6.

При обробці первинних документів на ПЕОМ замість меморіального ордера № 9 в розрізі кожного субрахунка рахунка № 10 «Основні засоби» складається машинограма «Відомість оборотів за субрахунками», яка дає змогу визначити, з якими субрахунками кореспондував кожний субрахунок рахунка № 10, на яку суму і загальну суму операцій за дебетом і кредитом за кожний місяць кварталу, з початку кварталу, з початку року.

 

 

Рис. 6. Схема обліку вибуття основних засобів

 

В умовах автоматизації обліку сума зносу визначається у «Відомості нарахування зносу основних засобів».

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты