:Что означают следующие слова? Klubano; dentisto; realismo; aliloke; ĝisblanke; virinaĉo; plenumado; organizaĵo; konateco; kunaŭtoreco; nepreco; praveco; kuirita; invitota; ridetante;
Klubano; dentisto; realismo; aliloke; ĝisblanke; virinaĉo; plenumado; organizaĵo; konateco; kunaŭtoreco; nepreco; praveco; kuirita; invitota; ridetante; ekdorminta; dormemo; mispaŝi; surpaŝi; malamikeco; apudeco; supereco; brulego; neklarigebla; antaŭfesta; enprofundiĝi; plidikiĝi; translokiĝi; manĝilaro; karulino; paperujo; industriigo; antaŭĉambro; deirpunkto; fajr-eltena; intermonto; kontraŭvola; kroma; kunteksto; postmorta; pretere; preteriri; sendanka; subulo; ĉirkaŭvojo; vortfarado; enterigi; prisilenti; elvoki; nevokita gasto; freŝdata ĵurnalo.

11.2. Переведите сочетания:

krom tio; preter ili; tio okazis pro ŝi; li mortis pro maljuneco; veni pro serioza afero; ami pro beleco; ridi pro ĝojo; ludi por plezuro; iomete da akvo; labori super lernolibro; la domoj staris unu kontraŭ la alia; trans la rivero; ĝis la somero; komenci ekde la aŭtuno; ĉe la subiro de la suno; ne sen malfacilaĵoj; ekdormi dum legado; kun rapido de 70 kilometroj en horo; vojaĝo ĉirkaŭ la mondo; dank' al la plenumita promeso; letero el la patrujo; lingvo de paco kaj amikeco; batali por la paco; je kelkaj paŝoj de la instituto; okaze de la festo; mi miras pri via nescio; fali de sur la tablo; vizito de la patrino al la magazeno; komenci per kolektado de informoj; paŝo post paŝo; lerni Esperanton de post septembro; amikeco inter la popoloj; tio okazis antaŭ miaj okuloj; promeni duope; aperi el post stratangulo.

11.3. Переведите фразы:

La tempo pasinta ne plu revenos. Nenio forestas dum enterigo de la riĉulo, krom homoj, kiuj bedaŭrus pri li. Vi preteras – mi rigardas vin. Pro multo da arboj li arbaron ne vidas. La juneco estas feliĉa pro tio, ke ĝi havas estontecon (N. V. Gogol). Ne edziniĝu al maljunulo pro mono, ĉar la mono foriros, sed la maljunulo restos. Tre malĝoje estas ĝoji en soleco (G. Lessing). Por tiu, kiu ne scias, ĉio estas ebla. Se ni la feliĉon ankoraŭ ne trovis, do, eble, pro mallaboremo (S. J. Marŝak). Se la amo malvarmiĝis, ĝi ne estas revarmigebla. Plena senkaraktereco estas tre aĉa karaktero (J. La Bruyère/Labrjujer). Multe komencite, malmulte plenumite. Se oni kuracas malvarmumon, ĝi forpasas post sep tagoj; se oni ne kuracas ĝin, ĝi forpasas post semajno. Ne prunteprenu monon, ĉar vi prenas ies monon, sed redonas la vian; vi prenas ĝin por kelka tempo, sed redonas por ĉiam. La homo, kiu ne konas alilandajn lingvojn, ne konas la sian (J. W. Goethe/Gjote). Esti saĝa en ies aferoj estas pli facile, ol en la siaj. Lia maldekstra mano ne scias, kion faras la dekstra. Unu fojo ne estas ofte, du fojoj ne estas ĉiam. Oni ne povas vivi por ĉiuj, precipe por tiuj, kun kiuj oni ne volus vivi (J. W. Goethe). Malproksima fajro ne varmigas. Post morto kuracilo jam estas sen utilo. La mortintaj restas junaj (A. Seghers/Zegers). Ne konante la profundon, ne iru en la riveron. Eĉ el sub la tero aperas la vero. Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. Kia estas via laboro, tia estas via valoro. Oni malmulte pensas pri la valoro de tio, kion oni havas. Unu horo da dormo antaŭ la noktomezo valoras pli, ol tri horoj post la noktomezo. Ni ankoraŭ batalos, diablo prenu! (I. S. Turgenev). En la tagoj, kiam ni ne batalas por la paco, ni helpas al la milito (N. Grieg/Grig).

11.4. Переведите на эсперанто:

Летом я отдыхал в Кишиневе. Это зеленый, солнечный город. От вокзала идёт центральный проспект, на котором находятся различные учреждения, памятники, магазины, гостиницы, рестораны. Город не очень большой, а потому я больше ходил пешком, чем ездил в троллейбусах и автобусах. Старую центральную часть города окружают новые жилые районы ышкановка, Боюканы, Ботаника, Новые Чеканы с оригинальными многоэтажными домами. Я был в музеях, в театрах. Мне очень понравился молдавский кинофильм «Человек идёт за солнцем». К моей радости, я нашёл литературу на эсперанто в Национальной библиотеке. Было приятно, что молдавские эсперантисты возили меня на машине по всей республике. В Тирасполе и Бендерах мы побывали на пляже у Днестра. Но чаще всего я проводил время у прекрасного озера, вокруг которого находится огромный парк, и на так называемом Кишиневском море.

асскажите о вашем городе или составьте диалог по одной из ситуаций: а) спросите друг друга о городах, где вы родились; бывали ли вы позже в этих городах? б) ваш товарищ впервые собрался в Москву; вы были там многократно и даёте ему советы; в) вы показываете зарубежному эсперантисту ваш город; г) вы вернулись из зарубежной туристической поездки и обмениваетесь впечатлениями с товарищами по группе.

Эсперанто – живой, развивающийся язык, и относиться к нему следует с уважением, как к любому живому языку. При пользовании языком эсперанто следует избегать: · небрежного отношения к культуре речи, т. е. допущения ошибок, нарушающих структуру языка и общепринятые нормы его употребления; · влияния родного и других языков, если это нарушает основные структурные принципы эсперанто: интернациональность, регулярность и логичность; · примитивизма, выражающегося в пользовании ограниченным лексиконом и в принципиальном неприятии новшеств; · новаторства, выражающегося в готовности принять любые новшества, в попытках реформировать язык или навязать ему свои личные идеи. В этом курсе вы изучаете нормативное употребление языка. В процессе чтения книг и журналов, международной переписки, устного общения вы будете сталкиваться и с другими формами, иногда удачными, иногда менее удачными. Выработайте в себе привычку подмечать и заносить в свою картотеку все интересные и необычные употребления, размышлять над тем, что вам кажется неправильным или неудачным. Но до тех пор пока вы не приобрели чувства языка, пока не овладели им свободно, предпочитайте формы, которые даются в этом курсе.

:

: 2015-01-29; : 140; !;

lektsii.com - . - 2014-2024 . (0.006 .)