Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі другого рівня складності. 9C1 При піднесенні постійного магніту до котушки, приєднаної до гальванометра, магнітний потік зріс з 0,2 до 0,4 Вб за 0,1 с
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  3. Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». М. Амстердам
  4. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  7. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  8. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

9C1 При піднесенні постійного магніту до котушки, приєднаної до гальванометра, магнітний потік зріс з 0,2 до 0,4 Вб за 0,1 с. Який струм покаже гальванометр, якщо загальний опір котушки і гальванометра дорівнює R=2 Ом?

Г) 1 А;

 

 

9C2 Напруженість магнітного поля, перпендикулярного до прямокутного контуру розмірами 5´6 см2 змінюється від 50 до 70 А/м за 0,05с. Яка електрорушійна сила індукції наводиться в контурі?

Г) 1,5×10-6 В;

 

 

9C3 При обертанні стержня довжиною 0,6 м в горизонтальній площині з частотою v=2 Гц на кінцях провідника виникає різниця потенціалів. Визначити цю різницю потенціалів, якщо напруженість магнітного поля Землі (вертикальна складова) становить 20 А/м.

Г) 5,7×10-5 В;

 

9C4 В однорідному магнітному полі (В=0,1 Тл) рівномірно з частотою v=10 с-1 обертається рамка, яка містить N=1000 витків, які щільно прилягають один до одного. Площа рамки S=150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції, що відповідає куту повороту рамки 30°.

Г) 47 В;

 

 

9C5 Соленоїд із осердям з немагнітного матеріалу містить 1200 витків дроту, які щільно прилягають один до одного. При силі струму І=4 А магнітний потік Ф=6 мкВб. Визначити індуктивність соленоїда.

Г) 1,8×10-3 Гн;

 

 

9C6 Соленоїд містить 4000 витків дроту, по якому тече струм І=20 А. Визначити потокозчеплення y, якщо індуктивність L=0,4 Гн.

Д) 3,2×104 Вб.

 

 

9C7 На картонний каркас довжиною l=0,5 м і площею поперечного перерізу S=4 см2 намотаний в один шар провід діаметром 0,2 мм так, що витки щільно прилягають один до одного. Визначити індуктивність L отриманого соленоїда.

Г) 6×10-3 Гн;

 

 

9C8 Визначити струм в колі через 0,01 с після його розмикання. Опір кола R=20 Ом. індуктивність L=0,1 Гн. Сила струму до розмикання кола складала І0=50 А.

В) 43 А;

 

9C9 В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям магнітної індукції розташований плоский контур площею S=400 см2, при постійній сила струму І=20 А його повернули відносно сторони на кут 60°. При цьому була виконана робота А=0,2 Дж. Визначити індукцію магнітного поля.

Г) 0,5 Тл; 

 

9C10 Магнітний потік соленоїда перерізом S=10 см2 дорівнює 10 мкВб. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля соленоїда. Осердя виконано з немагнітного матеріалу, а магнітне поле в усьому об'ємі однорідне.

Д) 40 Дж/м3.

 

 

9C11 Соленоїд містить 500 витків. При струмі І=2 А магнітний потік Ф=0,1 мВб. Визначити енергію магнітного поля соленоїда. Осердя виконано з немагнітного матеріалу, а магнітне поле в усьому об'ємі однорідне.

Г) 50 мДж;

 

 

9C12 Визначити об¢ємну густину енергії магнітного поля в центрі кільцевого провідника радіусом R=25 см, що має

100 витків. Сила струму в провіднику І=2 А. m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 0,1 Дж/м3;

 

 

9C13 Соленоїд з осердям з немагнітного матеріалу містить 1200 витків дроту, щільно прилеглих один до одного. При силі струму І=4 А магнітний потік Ф=6 мкВб. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда.

Д) 14,4×10-3 Дж.

 

 

9C14 При якій силі струму в прямолінійному нескінченно довгому провіднику об¢ємна густина енергії магнітного поля на відстані r=1 см від провідника рівна 0,1 Дж/м3.А) 25 А;

 

МОДУЛЬ 4. Коливання і хвилі

РОЗДІЛ 10. Електромагнітні коливання та хвилі.


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты