Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 10B1 Логарифмічний декремент затухання контуру дорівнює 2
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

10B1 Логарифмічний декремент затухання контуру дорівнює 2. у скільки разів зменшиться заряд на конденсаторі за 1 період?

В) в е2 разів;

 

 

10B2 Який коефіцієнт затухання β в коливному контурі, який містить С=0,5 мкФ, L=0,02 Гн, R=20 Ом?

А) 500;

 

 

10B3 Яку циклічну частоту має коливний контур з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ?

Д) 2·103 с-1.

 

 

10B4 Який період коливань в контурі з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ?

Б) π·10-3 с;

 

 

10B5 Визначити частоту коливального контуру з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ.

В) 318 Гц;

 

 

10B6 Амплітуда заряду на конденсаторі в коливальному контурі за одне повне коливання змінилась з 2·10-5 Кл до

2·10-5·е-2 Кл. Визначити логарифмічний декремент затухання.

А) е2;

 

10B7 До контуру з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ підключена зовнішня періодична напруга. При якій циклічній частоті зовнішньої напруги в колі виникне резонанс?

А) 2·10-3 Гц;

 

 

10B8 Визначити власну частоту коливань в коливальному контурі, якщо рівняння вимушених коливань має вигляд при резонансі.

Д) 3 Гц.

 

 

10B9 Частота власних коливань в електричному контурі ν=200 Гц, частота вимушених коливань νв=400 Гц. З якою частотою будуть відбуватися вимушені коливання в контурі?

Г) 400 Гц;

 

 

10B10 Коливальний контур з індуктивністю L=0,5 Гн, опором R=20 Ом, ємністю C=2·10-6 Ф підключено до зовнішньої напруги . Визначити частоту вимушених коливань.

Д) 2 Гц.

 

10B11 Коливальний контур з індуктивністю L=0,05 Гн, ємністю C=0,2 мкФ підключено до зовнішньої напруги . Як треба змінити індуктивність в контурі, лишаючи незмінною ємність, щоб в ньому наступив резонанс?

Б) збільшити в 4 рази;

 

 

10B12 Коливальний контур з індуктивністю L=0,02Гн і ємністю C=2·10-6Ф підключено до зовнішньої напруги . У скільки разів треба змінити частоту зовнішньої напруги, щоб в колі наступив резонанс?

В) зменшити в 2,5 рази;

 

 

10B13 Струм в колі змінного струму змінюється за законом . Визначити ефективне значення струму.

В) 0,176 А; 

 

10B14 Амплітудна значення змінної напруги U=312 В. Визначити ефективну напругу

Г) 220 В;

 

 

10B15 Пробійна напруга конденсатора 375 В. Яка допустима ефективна напруга в колі змінного струму?

В) 264 В;

 

 

10B16 В колі змінного струму активний опір дорівнює R=50 Ом, реактивний опір XL-XС=30 Ом. Визначити ефективне значення струму, якщо ефективна напруга дорівнює 220 В.

Г) 55 А;

 

 

10B17 В колі змінного струму струм визначається за формулою , а напруга — . Визначити зсув фаз між струмом і напругою.

Б) 30º;

 

 

10B18 Який індуктивний опір в колі змінного струму з індуктивністю L=0,05 Гн та ємністю С=2·10-6 Ф? Частота змінного струму 50 Гц.

Г) 5π Ом;

 

 

10B19 Обчислити ємнісний опір в колі змінного струму з індуктивністю L=0,05 Гн, ємністю С=0,2 мкФ і активним опором 20 Ом. Частота 50 Гц.

А) Ом;

 

 

10B20 Котушка з омічним опором 15 Ом та індуктивністю 2 Гн включена в коло змінного струму частотою 50 Гц і напругою 200 В. Визначити силу струму в котушці.

Б) 0,34 А;

 

 

10B21 Визначити ємність конденсатора в колі змінного струму, якщо ефективний струм і напруга відповідно рівні Іеф=1,5 А, Uеф=200 В. Період коливань струму і напругиВ) 75мкФ;

 

 

10B22 До котушки з омічним опором 20 Ом та індуктивністю 0,5 Гн прикладена напруга 220 В частотою 50 Гц. Визначити cosφ — косинус зсуву фаз між струмом і напругою.

Б) 0,126

 

 

10B23 Яку роботу виконує змінний струм на індуктивності за 10 секунд? (Uеф=220 В, Iеф=0,5 А, L=0,02 Гн, частота 50 Гц)

Д) 0.

 

 

10B24 Визначити потужність змінного струму на конденсаторі С=2 мкФ, якщо ефективне значення струму Іеф=0,2 А, Uеф=125 В. Частота змінного струму 50 Гц.

В) 0;

 

 

10B25 Яка потужність виділяється на активному опорі в колі змінного струму частотою 50 Гц? R=440 Ом, Iеф=0,5 А, Uеф=220 В.

Г) 110 Вт;

 

 

10B26 Зсув фаз між струмом і напругою в колі змінного струму з індуктивністю, ємністю і активним опором дорівнює 30º. Ефективне значення струму Іеф=0,6 А, напруга 220 В. Яка робота виконається в колі за 1 хвилину?

Д) 3960 Дж.

 

 

10B27 Визначити коефіцієнт потужності і колі змінного струму, якщо при напрузі 220 В та ефективному струму 0,05 А виділяється потужність 4,4 Вт.

Б) 0,4;

 

10B28 Визначити амплітудне значення напруженості електричного поля, яке описується рівнянням хвилі:

В) 0,02 В/м;

 

 

10B29 Визначити циклічну частоту електромагнітної хвилі:

А) 600π с-1;

 

 

10B30 Визначити хвильове число електромагнітної хвилі:

Г) 2·π·10-6;

 

 

10B31 Визначити довжину електромагнітної хвилі, якщо рівняння цієї електромагнітної хвилі::Д) 106 м.

 

 

10B32 Визначити довжину електромагнітної хвилі, що випромінюється коливальним контуром з ємністю С=2·10-7 Ф, індуктивністю L=0,05 Гн.

Г) 1,9·105 м;

 

10B33 Напруженість електричного поля в певній точці Е=120 В/м, напруженість магнітного поля в цій же точці Н=3,2 А/м. Визначити енергію, яка передається електромагнітною хвилею через площу 2 м за 1 хвилину.

Б) 45868 Дж;

 

 

10B34 Обчислити вектор Пойтінга — енергія, яка передається хвилею за одиницю часу через одиницю площі для електромагнітної хвилі з напруженістю електричного поля Е=120 В/м та напруженістю магнітного поля Н=3,2 А/м в одній точці.

Б) 38,4 Дж/(м2·с);

 

 

10B35 Обчислити об’ємну густину енергії електричного поля в точці, де напруженість електричного поля дорівнює Е=40 В/м. ε0=8,85·10-12 Ф/м, середовище — повітря.

А) 7,1·10-9 Дж/м3;

 

 

10B36 Обчислити об’ємну густину енергії магнітного поля в електромагнітній хвилі з напруженістю магнітного поля Н=4 А/м. µ0=4π·10-7 Гн/м. Середовище — повітря.

Б) 10-5 Дж/м3;

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 81; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты