Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі другого рівня складності. 10C1 В коливальному контурі з параметрами L=0,02 Гн, C=10 мкФ, R=40 Ом період коливань дорівнює π·10-3 с
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  3. Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». М. Амстердам
  4. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  7. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  8. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

10C1 В коливальному контурі з параметрами L=0,02 Гн, C=10 мкФ, R=40 Ом період коливань дорівнює π·10-3 с. Визначити логарифмічний декремент затухання.

Б) π;

 

 

10C2 Визначити добротність коливального контуру з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ, якщо період коливання дорівнює π·10-3 с.

А) 1;

 

 

10C3 Знайти логарифмічний декремент коливального контуру з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ.

Г) π

 

 

10C4 Коливальний контур складається із конденсатора ємністю С=10 мкФ, та індуктивності L=0,02 Гн, активного опору R=40 Ом. Конденсатор заряджений кількістю електрики q=5,6·10-4 Кл. записати рівняння коливань заряду конденсатора.

В) Кл;

 

 

10C5 Коливальний контур з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ одержав заряд конденсатора q=5·10-5 Кл. Записати рівняння коливань напруги на конденсаторі.

Б) ;

 

 

10C6 Коливальний контур з індуктивністю L=0,02 Гн і ємністю C=2·10-6 Ф підключено до зовнішньої напруги . Записати рівняння вимушених коливань для заряду з усталеною амплітудою?

Б) ;

 

 

10C7 Коливальний контур з індуктивністю L=0,02 Гн і ємністю C=2·10-6 Ф підключено до зовнішньої напруги . Визначити максимальний заряд при резонансі.

Г) 0,0125 Кл;

 

10C8 Резонансна крива:

Д) залежність усталеної амплітуди вимушених коливань від частоти вимушуючої напруги.

 

 

10C9 Зсув фаз вимушуючої напруги і вимушених коливань при резонансі:

Д) .

 

 

10C10 Генератор змінного струму являє собою рамку площею 2·10-1 м2, що складається з 100 витків. Циклічна частота обертання 50·2π с-1. Індукція магнітного поля індуктора 0,02 Тл. Яка максимальна напруга виробляється генератором?

В) 125 В;

 

 

10C11 Визначити напругу на активному опорі в колі змінного струму частотою 50 Гц. Ефективна напруга в колі 220 В, R=150 Ом, L=0,01 Гн, C=20 мкФ.

А) 52 В; Б) 104 В; В) 156 В; Г) 76 В; Д) 32 В.

 

 

10C12 Яка ефективна напруга на індуктивності в колі змінного струму частотою 50 Гц? Максимальна напруга в колі 312 В. Опір в колі R=150 Ом, L=0,01 Гн, C=20 мкФ.

Б) 7,2 В; 

 

10C13 Визначити напругу на конденсаторі С=2 мкФ в колі змінного струму, в якому індуктивність L=0,01 Гн, а опір R=50 Ом. Ефективна напруга в калі 220 В, частота 50 Гц.

В) 220,3 В;

 

 

10C14 Визначити індуктивність в колі змінного струму, якщо спад напруги на ємності С=10 мкФ дорівнює 150 В, а повна напруга 220 В. Частота 50 Гц. В коло послідовно ввімкнені індуктивність та ємність.

Г) 4,73 Гн;

 

 

10C15 В колі змінного струму послідовно з’єднані індуктивність L=0,2 Гн, ємність С=250 мкФ і активний опір 20 Ом. Визначити зсув фаз між струмом і напругою, якщо частота змінного струму становить 50 Гц.

В) -45º.

 

 

10C16 Визначити ефективну напругу в колі з послідовно сполученням індуктивності L=0,2/π Гн, ємності С=250/π мкФ і активного опору R=20 Ом, якщо амплітудний струм в колі І=5 А, частота змінного струму 50 Гц.

В) 100 В;

 

 

10C17 Яка робота виконується в колі змінного струму з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ за 60 секунд? Ефективна напруга Uеф=127 В, Іеф=0,5 А, частота 50 Гц.

Д) 964 Дж.

 

 

10C18 Яку потужність споживає дросель з активним опором R=10 Ом та індуктивністю L=0,04 Гн при вмиканні його у мережу напругою 120 В і частотою 50 Гц?Б) 558,7 Вт;

 

 

10C19 Яку індуктивність треба включити в коло змінного струму частотою 50 Гц, щоб наступив резонанс напруг. Ємність С=2·10-6 Ф, R=40 Ом.

Г) 5,1 Гн;

 

 

10C20 При якій циклічній частоті в колі змінного струму з індуктивністю 2·10-2 Гн, ємністю 2·10-6 Ф і активним опором 25 Ом наступить резонанс напруг?

В) 5000 Гц;

 

 

10C21 Потужність в колі змінного струму частотою 50 Гц з індуктивністю L=0,5 Гн, опором R=20 Ом дорівнює 150 Вт. Визначити амплітудне значення струму.

Г) 3,87 А;

 

МОДУЛЬ 5. Оптика

РОЗДІЛ 11. Геометрична і хвильова оптика.


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты