Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнтерференція світла. 11A16 Хвилі когерентні, якщо вони
Читайте также:
  1. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер
  2. Дисперсія світла
  3. Дисперсія світла.
  4. Дифракція світла
  5. Дифракція світла. Дифракційні грати та їх використання для вимірювання довжини світлової хвилі. Поляризація світла
  6. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля
  7. Елементи геометричної оптики: закони відбивання і заломлення світла; тонкі лінзи
  8. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла
  9. Інтерференція багатьох хвиль

11A16 Хвилі когерентні, якщо вони

Г) мають однакову різницю фаз яка з часом не змінюється;

 

 

11A17 Інтерференція — це явище накладання

Г) когерентних хвиль, в результаті якого встановлюється стійкий перерозподіл інтенсивності;

 

 

11A18 Геометрична ΔS та оптична ΔL різниці ходу променів у середовищі з показником заломлення n пов’язані співвідношенням:

Б) ;

 

 

11A19 В даній точці середовища досягається інтерференційний максимум, якщо

хвиль;

В) оптична різниця ходу променів дорівнює цілому числу довжин хвиль;

 

 

11A20 В даній точці простору досягається інтерференційний мінімум, якщо

Д) оптична різниця ходу променів дорівнює непарному числу півдовжин хвиль.

 

 

11A21 Інтерференційна картина може бути отримана

Г) накладанням хвиль від когерентних джерел;

 

11A22 Відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами, отриманими на відстані ℓ від двох когерентних джерел, відстань між якими d, при довжині світлової хвилі λ дорівнює

А) ;

 

 

11A23 Радіуси світлих кілець Ньютона у відбитому світлі при радіусі R кривизни лінзи, довжині світлової хвилі λ і цілому значенні числа k дорівнюють

Г) ;

 

 

11A24 Радіуси темних кілець Ньютона у відбитому світлі при радіусі R кривизни лінзи, довжині світлової хвилі λ і цілому значенні числа k дорівнюють

А) ; .

 

 

11A25 Оптична різниця ходу визначається за фор­мулою:

Б) ;

 

11A26 Під час відбивання світла від оптично гус­тішого середовища відбита хвиля:

А) втрачає в різниці ходу пів довжини хвилі;

 

11A27 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою плоскопаралельної пластинки. Опти­чна різниця ходу, якщо перша частина світлового потоку відбивається від оптично густішого сере­довища, визначається за формулою:

А) ;

 

11A28 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою плоскопаралельної пластинки. Опти­чна різниця ходу, якщо друга частина світлового потоку відбивається від оптично менш густого середовища, визначається за формулою:

Б) ;

 

11A29 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою пластинки, яка має форму клина. Оп­тична різниця ходу, якщо перша частина світло­вого потоку відбивається від оптично густішого середовища, визначається за формулою:А) ;

 

11A30 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою пластинки, яка має форму клина. Оп­тична різниця ходу, якщо друга частина світло­вого потоку відбивається від оптично менш гус­того середовища, визначається за формулою:

Б) ;

 

11A31 Умова максимуму інтерференції світла має вигляд:

А) ;

 

11A32 Умова мінімуму інтерференції світла має вигляд:

В) ;

 

11A33 Кільця Ньютона спостерігаються у відби­тому світлі, лінза щільно дотикається до пласти­нки і освітлюється монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. За яких умов у центрі інтерференційної картини спостеріга­ється темна пляма?

Б) ;

 

11A34 Інтерференційна картина має вигляд кі­лець Ньютона. Лінза щільно дотикається до плас­тинки й освітлюється монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. У центрі ін­терференційної картини спостерігається темна пляма. Як можна змінити картину на протилежну.

А) заповнити простір між лінзою і пластинкою рідиною; 

11A35 Кільця Ньютона спостерігаються у відби­тому світлі, лінзу піднято над пластинкою і освіт­лено монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. У центрі інтерференційної картини спостерігається світла пляма. Як можна змінити картину на протилежну?

А) заповнити простір між лінзою і пластинкою рідиною;

 

11A36 Яким має бути показник заломлення п плівки, нанесеної на поверхню лінзи, показник заломлення якої дорівнює п1, щоб усунути значне відбивання світла в оптичних приладах?

В) ;

 

11A37 Якою має бути мінімальна товщина плів­ки, нанесеної на поверхню просвітленої лінзи?

В) ;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты