Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 11B1 Вгнуте сферичне дзеркало дає на екрані зображення предмета, збільшене в 4 рази
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

11B1 Вгнуте сферичне дзеркало дає на екрані зображення предмета, збільшене в 4 рази. Відстань від предмета до дзеркала 25 см. Визначити радіус кривизни дзеркала.

В) 40 см

 

11B2 Фокусна відстань вгнутого дзеркала 15 см. Дзеркало дає дійсне зображення предмета, зменшене в 3 рази. Визначити відстань від предмета до дзеркала.

Г) 60 см

 

 

11B3 Радіус кривизни опуклого дзеркала 50 см. Предмет міститься на відстані 1 м від дзеркала. Визначити відстань від дзеркала до зображення.

Б) 20 см

 

 

11B4 Яка найменша можлива відстань між предметом і його дійсним зображенням, утвореним збірною лінзою з фокусною відстанню 12 см?

Г) 48 см

 

 

11B5 Із скла з показником заломлення 1,5 потрібно виготовити плосковипуклу лінзу оптичною силою 5 дптр. Визначити радіус кривизни випуклої поверхні лінзи.

Б) 10 см

 

11B6 Двояковипукла лінза має однакові радіуси кривизни поверхонь. Які це радіуси, якщо фокусна відстань 20 см? Показник заломлення скла 1,5.

А) 20 см

 

11B7 Із двох годинникових стекол з радіусами кривизни 50 см склеєна двояковипукла «повітряна» лінза. Яка оптична сила такої лінзи у воді з показником заломлення 1,33?

Г) 1,32 дптр

 

11B8 Лінза виготовлена із скла з показниками заломлення 1,5 та 1,52 для червоних та фіолетових променів відповідно. Радіуси кривизни поверхонь лінзи однакові і рівні 1 м. Визначити різницю фокусних відстаней для червоних і фіолетових променів.

Д) 3,84 см.

 

 

11B9 Визначити силу світла точкового джерела, повний світловий потік якої 1 лм.

Б) 0,08 кд

 

11B10 Світильник із матового скла має форму сфери дуже малого діаметра. Сила світла рівна 80 кд. Визначити повний світловий потік.

А) 1 клм

 

11B11 Визначити показник заломлення кварцової пластинки, якщо при геометричній різниці ходу променів 600 нм оптична різниця ходу променів становить 924 нм.

В) 1,54;

 

 

11B12 Чому рівна оптична різниця ходу променів у склі з показником заломлення 1,6, якщо геометрична різниця ходу цих променів 0,5 мм?

) 0,9 мкм.

11B13 Який мінімальний зсув фаз між когерентними променями, якщо результатом їх інтерференції є послаблення світла?В) 180º

 

11B14 Оптична різниця ходу променів у гліцерині з показником заломлення 1,5 дорівнює 750 нм. Визначити геометричну різницю ходу променів.

В) 500 нм

11B15 Яка мінімальна різниця ходу відповідає двом когерентним променям, якщо результатом їх інтерференції є підсилення світла?

А) 0

11B16 У скільки разів зменшиться відстань між інтерференційними смугами на екрані в досліді Юнга, якщо замість монохроматичного світла з довжиною хвилі 600 нм використати світло з довжиною хвилі 400 нм?

А) 1,5;

11B17 На плівку із кедрового масла нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 140 нм прохідні промені мають синій (λ=420 нм) колір. Який показник заломлення кедрового масла?

Г) 1,5;

11B18 В установці для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 50 м радіус другого світлого кільця у відбитому світлі дорівнює 7,5 мм. Яка довжина хвилі використаного монохроматичного світла?

Д) 750 нм.

11B19 Установка для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 50 м освічується монохроматичним світлом (λ=500 нм). Визначити порядок світлого кільця в прохідному світлі, якщо його радіус 5 мм.А) 1

11B20 В досліді Юнга отвори освічуються монохроматичним світлом з довжиною хвилі 600 нм. Яка відстань між ними, якщо відстань до екрана 6 м, а від центра екрана до першої інтерференційної смуги — 1,8 мм?

В) 2 мм

11B21 На масляну плівку з показником заломлення 1,3 нормально до її поверхні падає біле світло. При якій найменшій товщині плівки прохідні промені мають зелений колір (λ=520 нм)?

А) 0,1 мкм

11B22 Установка для отримання кілець Ньютона освічується світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити радіус першого світлого кільця в прохідному світлі, якщо радіус кривизни лінзи 50 м.

Г) 5 мм

11B23 Визначити відношення радіусів світлих інтерференційних кілець Ньютона у відбитому світлі, якщо їх порядкові номери, починаючи з центра, дорівнюють 1 і 5.

Б) 3

11B24 Визначити відстань від щілин до екрану в досліді Юнга, якщо при освіченні їх світлом з довжиною хвилі 450 нм інтерференційні смуги віддалені одна від одної на 2 мм. Відстань між щілинами 2,25 мм.

Д) 10 м.

11B25 На масляну плівку з показником заломлення 1,33 нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 70 нм відбиті промені мають фіолетовий колір. Визначити довжину хвилі цього світла.

В) 376,2 нм

 

11B26 Визначити відношення радіусів світлих кілець Ньютона в прохідному світлі, якщо їх порядкові номери дорівнюють 4 і 16.

А) 2;

 

11B27 Визначити радіус кривизни в установці Ньютона, якщо при їх освіченні світлом х довжиною хвилі 0,5 мкм радіус третього світлого кільця у відбитому світлі 5 мм.

Д) 40 м.

11B28 В досліді Юнга щілини, відстань між якими 0,7 мм, освічувались монохроматичним світлом з довжиною хвилі420 нм. Визначити відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами, якщо відстань щілин від екрану 5 м.

Г) 4 мм

11B29 На мильну плівку нормально до її поверхні падає біле світло. При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть мати червоний (λ=748 нм) колір? Показник заломлення мильної води 1,33.

Д) 0,1406 мкм.

11B30 Радіус кривизни лінзи в установці Ньютона 40,5 м, а радіус світлого четвертого кільця в прохідному світлі 9 мм. Визначити довжину хвилі використовуваного монохроматичного світла.

Б) 0,5 мкм

11B31 Відношення радіусів світлих інтерференційних кілець, отриманих у відбитому світлі в установці Ньютона, дорівнює 3. Визначити порядковий номер більшого кільця, якщо порядковий номер меншого кільця дорівнює 2.

Г) 14

11B32 В досліді із дзеркалами Френеля уявні зображення джерела світла віддалені один від одного на 0,25 мм. Їх відстань до екрану 2,5 м. Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, при використанні якого інтерференційні смуги розміщені один від одного на відстані 5 мм.

Б) 0,5 мкм;

11B33 На мильну плівку нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 76 нм відбиті промені мають синій (λ=400 нм) колір. Визначити показник заломлення плівки.

Б) 1,31;

11B34 Установка для отримання кілець Ньютона освічується монохроматичним світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити радіус кривизни лінзи, якщо радіус другого світного кільця в прохідному світлі дорівнює 10 мм.

Г) 100 м

11B35 Установка для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 4 м освічується монохроматичним світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити порядковий номер світлого кільця радіусом 5 мм у відбитому світлі.

В) 13

11B36 Визначити відстань між двома уявними зображеннями джерела світла в біпризмі Френеля, якщо на екрані, віддаленому від цих зображень на відстань 1 м, відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами в зеленому світлі (λ=0,5 мкм) становить 1 мм.

В) 0,5 мм

11B37 На мильну плівку з показником заломлення 1,3 дивляться в нормальному напрямі до її поверхні. При якій мінімальній товщині плівки вона буде темною, якщо спостерігання проводять у відбитому монохроматичному світлі з довжиною хвилі 624 нм?

В) 0,12 мкм

11B38 Відношення радіусів світлих кілець Ньютона в прохідному світлі дорівнює 3. Визначити порядковий номер більшого кільця, якщо порядковий номер меншого кільця дорівнює 1.

Д) 9.

11B39 Визначити радіус другого світлого кільця Ньютона у відбитому світлі з довжиною хвилі 600 нм, якщо радіус кривизни лінзи 10 м.

Г) 4 мм

11B40 Товщина скляної пластинки з показником заломлення 1,5 дорівнює 1 мм. На скільки зміниться оптична довжина шляху променя, якщо світло падає на пластинку нормально?

Д) 0,5 мм.

11B41 Оптична різниця ходу двох когерентних променів дорівнює 0,3 від довжини хвилі. Визначити їх різницю фаз.

Б) 0,6π

11B42 На мильну плівку з показником заломлення 1,33 падає біле світло під кутом 45º. При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть жовтого (λ=600 нм) кольору?

В) 0,13 мкм;

11B43 На поверхню скляного об’єктива нанесена тонка плівка, що просвічується. При якій найменшій товщині цієї плівки відбудеться максимальне послаблення відбитого світла в середній частині видимого спектру (λ=600 нм)? Показник заломлення матеріалу плівки 1,2.

В) 0,12 мкм

11B44 Визначити кількість штрихів дифракційної ґратки шириною 15 мм, якщо її період 15 мкм.

Д) 1000.

11B45 На дифракційну ґратку шириною 25 мм нанесено 2500 штрихів. Визначити період дифракційної ґратки.

Б) 10 мкм;

11B46 Дифракційну картину від щілини спостерігають в зеленому (λ=500 нм) світлі. В скільки разів треба збільшити ширину щілини, щоб характер дифракційної картини не змінився, якщо зелене світло замінити червоним (λ=750 нм)?

Г) 1,5

 

11B47 На щілину шириною 0,7 мкм нормально падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 700 нм. Під яким кутом буде спостерігатись перший дифракційний мінімум?

Д) правильної відповіді немає.

11B48 Монохроматичний паралельний пучок світла падає нормально на дифракційну ґратку з періодом 20 мкм. Визначити довжину хвилі цього світла, якщо двадцятий максимум спостерігається під кутом 30º.

Б) 500 нм;

 

11B49 Який максимальний порядок дифракційного максимуму при дифракції рентгенівського випромінювання (довжиною хвилі l=0,1 нм) від кристала (міжплощинна віддаль d=0,4 нм), кут падіння 900.

Г) 8;

11B50 На щілину нормально падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 500 нм. Визначити ширину щілини, якщо четвертий дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

Г) 4,5 мкм;

11B51 Який максимальний порядок дифракційного спектру, отриманому в світлі з довжиною хвилі 800 нм, якщо стала ґратки 4 мкм?

Г) 5

11B52 Визначити міжплощинну відстань, якщо при довжині хвилі рентгенівського випромінювання 0,5 нм другий дифракційний максимум реалізується при куті ковзання рентгенівських променів 30º.

А) 1 нм;

11B53 На щілину шириною 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі 600 нм. Визначити порядок дифракційного максимуму, якщо він спостерігається під кутом 30º.

Г) 4

11B54 Дифракційна ґратка дає максимальну кількість спектрів 17 по обидві сторони від центрального максимуму в жовтому (λ=600 нм) світлі. Який її період?

Б) 4,2 мкм

11B55 Визначити довжину хвилі рентгенівського випромінювання, якщо другий дифракційний максимум при міжплощинній відстані 0,6 нм спостерігається при куті ковзання 30º.

Б) 0,3 нм

11B56 Яка різниця відстаней (в частках довжини хвилі монохроматичного світла) від першої і п’ятої зони Френеля до екрану?

Б) 2

11B57 Якою повинна бути мінімальна ширина щілини, щоб можна було спостерігати перший дифракційний максимум в монохроматичному світлі з довжиною хвилі 500 нм?

Д) 1,5 мкм.

11B58 Світло з довжиною хвилі 700 нм падає нормально на дифракційну ґратку. Визначити порядок дифракційного максимуму, який спостерігається під кутом 30º при значенні періоду дифракційної ґратки 7 мкм.

Д) 5.

11B59 Біле світло падає нормально на дифракційну ґратку. При цьому четвертий дифракційний максимум в червоному (λ=700 нм) світлі співпадає з сьомим дифракційним максимумом в синьому світлі. Яка довжина його світлової хвилі?

А) 400 нм

11B60 Визначити кут ковзання рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,3 нм, якщо при міжплощинній відстані

0,9 нм порядок дифракційного максимуму рівний 3.

А) 30º;

11B61 Відстань від плоскої хвильової поверхні до точки спостереження збільшується в 4 рази. В скільки разів збільшуються при цьому радіуси зон Френеля?

А) 2

11B62 На вузьку щілину нормально падає паралельний пучок білого світла. Визначити довжину хвиля зеленого світла, якщо його четвертий дифракційний максимум співпадає з третім дифракційним максимумом червоного (λ=700 нм) світла.

Б) 522 нм;

11B63 Світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на дифракційну ґратку з періодом 10 мкм. Визначити кут, під яким видно десятий дифракційний мінімум.

А) 30º

 

11B64 Визначити максимальну довжину хвилі рентгенівських променів, які можуть дифрагувати від кристалічної ґратки міжплощинною відстанню 1 нм.

Б) 2 нм;

11B65 На вузькій щілині вкладається дві зони Френеля. Яка інтенсивність дифрагованого світла (в частках інтенсивності падаючого світла)?

А) 0;

11B66 На щілину шириною 2 мкм нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Визначити довжину хвилі цього світла, якщо третій дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

Б) 286 нм

11B67 На щілину шириною 0,25 мкм нормально падає пучок монохроматичного світла. Яка максимальна довжина хвилі цього світла, при якій ще реалізується перший дифракційний максимум?

В) 166 нм

11B68 Світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на дифракційну ґратку. Визначити її період, якщо п’ятий дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

В) 5 мкм;

11B69 Рентгенівські промені з довжиною хвилі 0,2 нм падають під кутом 30º до кристалографічної площини. Визначити порядок дифракційного максимуму, якщо міжплощинна відстань 1 нм.

Д) 5.

11B70 Якщо природне світло падає на межу розділу двох середовищ під кутом Брюстера, то кут між заломленим і відбитим променями рівний:

В) 90º;

11B71 У відбитому промені переважають коливання світлового вектора:

А) перпендикулярні до площини падіння;

11B72 У заломленому промені переважають коливання світлового вектора:

Б) паралельні площині падіння;

11B73 Під яким кутом до горизонту падають промені сонця на воду, якщо відбити промені повністю поляризовані. Показник заломлення води n=1,33:

В) 53º

11B74 При проходженні природного світла через два поляризатори інтенсивність зменшилася в 4 рази. Визначити кут між площинами поляризації аналізатора і поляризатора.

В) 60º


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 140; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты