Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі другого рівня складності. 11C1 Промінь світла падає на папір під кутом 30º
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  3. Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». М. Амстердам
  4. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  7. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  8. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

11C1 Промінь світла падає на папір під кутом 30º. На скільки зміститься світла пляма, якщо на папір поставити плоскопаралельну пластинку товщиною 5 см з показником заломлення 1,5?

В) 1,1 см

 

11C2 Пучок паралельних променів падає на товсту скляну пластинку з показником заломлення n=1,5 і, заломлюється у скло. Ширина пучка в повітрі 10 см. Визначити ширину пучка в склі, якщо він падає на пластину під кутом 60º.

Д) 16,3 см.

11C3 Промінь світла переходить із середовища з показником заломлення n1 в середовище з показником заломлення n2. Визначити кут падінні променя, якщо відбитий і заломлений промені перпендикулярні між собою.

В) arctg(n2/n1);

11C4 Фокусна відстань збірної скляної лінзи в повітрі дорівнює 10 см. Визначити її значення у воді. Абсолютні показники заломлення скла і води дорівнюють 1,5 та 1,33 відповідно.

Б) 39 см

11C5 У скляної лінзи з показником заломлення 1,5 фокусна відстань 5 см, а зануреної в розчин цукру — 35 см. Визначити показник заломлення розчину.

Г) 1,4;

11C6 На шляху одного із інтерферуючих променів розміщена скляна пластинка товщиною 0,77 мм та показником заломлення 1,7. Кварцовою пластинкою якої товщини з показником заломлення 1,54 її слід замінити, щоб інтерференційна картина не змінилась?

Г) 0,85 мм

11C7 В досліді Юнга на шляху одного з інтерферуючих променів поміщалась тонка скляна пластинка з показником заломлення 1,5, внаслідок чого центральна світла смуга змістилась в положення, де перед тим була

п’ята світла смуга (не рахуючи центральної). Світло з довжиною хвилі 600 нм падало на пластинку нормально.

Яка товщина пластинки?

Д) 6 мкм.

11C8 Визначити відстань від плоскої хвильової поверхні до точки спостереження, якщо радіус другої зони Френеля

10 мм, а довжина плоскої світлової хвилі рівна 500 нм.

Г) 1 м

11C9 Визначити довжину плоскої світлової хвилі, якщо при відстані від хвильової поверхні до точки спостереження 2 м радіус першої зони Френеля 1 мм.

Б) 500 нм;

11C10 Визначити радіус другої зони Френеля для плоскої хвилі, якщо відстань від хвильової поверхні до точки спостереження 1 м. Довжина світлової хвилі 500 нм.

А) 1 мм

11C11 Світло падає на поверхню скляної пластини, яка знаходиться в рідині. Відбитий від пластини промінь світла складає кут 970 з падаючим променем. Знайти показник заломлення рідини, якщо відбитий промінь повністю поляризований.В) 1,33;

11C12 Кут Брюстера іБ при падінні світла з повітря на кристал солі дорівнює 570. Знайти швидкість світла в кристалі.

А) 194 Мм/с;

11C13 Кут повороту площини поляризації жовтого світла натрію при проходженні крізь трубку з розчином цукру дорівнює 400. Довжина трубки 15 см. Питоме обертання цукру a= 1,17·10-2 рад·м3/(м·кг). Знайти густину розчину.

Б) 400 кг/м3


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты