Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоляризація світла
Читайте также:
  1. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер
  2. Дисперсія світла
  3. Дисперсія світла.
  4. Дифракція світла
  5. Дифракція світла. Дифракційні грати та їх використання для вимірювання довжини світлової хвилі. Поляризація світла
  6. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля
  7. Елементи геометричної оптики: закони відбивання і заломлення світла; тонкі лінзи
  8. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла
  9. Інтерференція світла
  10. Інтерференція світла

 

11A77 Явище поляризації свідчить про те, що світлові хвилі є

Д) поперечними.

 

 

11A78 Світло називається плоско-поляризованим, якщо напрями коливань світлового вектора:

В) лежать в одній площині;

 

11A79 Поляризатор — це пристрій, який

 

Б) природне світло перетворює у поляризоване;

Д) правильної відповіді немає.

 

11A80 Аналізатор використовується для

В) аналізу ступеня поляризації світла;

 

11A81 Яка різниця між аналізатором і поляризатором

А) немає різниці;

 

11A82 Закон Малюса при поляризації:

В) I=I0·cos2α.

 

11A83 При проходженні природного світла через поляризатор його інтенсивність

В) приблизно зменшується в 2 рази;

 

 

11A84 Закон Брюстера про поляризацію при відбиванні світла. При якій умові відбитий промінь повністю поляризований:

Б) tgα=n

 

 

11A85 Ефект Керра — це досягнення оптичної анізотропії в речовині під дією

Б) електричного поля;

 

11A86 Різниця показників заломлення звичайного і незвичайного променів при механічній деформації:

 

В) прямопропорційна квадрату механічної напруги

.

 

 

11A87 Різниця показників заломлення звичайного і незвичайного променів при дії електричного поля

Б) прямопропорційна квадрату напруженості електричного поля;

 

11A88 Ефект Фарадея — це обертання площини поляризації світла під дією

Г) магнітного поля ;

 

11A89 Кут обертання площини поляризації в розчині оптично активної речовини концентрацією С

Б) прямопропорційний С;

 

11A90 Кут обертання площини поляризації в магнітному полі індукцією В

 

В) прямопропорційний В;

 

11A91 Світло називається лінійно поляризованим, якщо

Б) площина коливань вектора напруженості електричного поля впорядкована;

 

 

11A92 Під час відбивання світла від поверхні прозорого діелектрика

А) відбите світло частково поляризоване;

 

11A93 Під час заломлення світла у прозорому діелектрику

А) заломлене світло частково поляризоване;

 

11A94 За умови (закон Брюстера):

В) відбите світло повністю поляризоване, а заломлене поляризоване частково; 

11A95 Закон Малюса виконується

А) для поляризованого світла;

 

11A96 Інтенсивність світла, що пройшло через поляризатор, дорівнює

А) ;

 

11A97 Властивості звичайного і незвичайного променів у кристалі:

Б) лінійно поляризовані та вектори напруже­ності звичайного і незвичайного променів вико­нують коливання у

взаємно перпендикулярних площинах;

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты