Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення фактичних витрат на виробництво 1 пляшки напою.
Читайте также:
  1. T - податки на виробництво й імпорт (за винятком субсидій).
  2. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу
  3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  4. Валові, середні та граничні витрати
  5. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  6. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  7. Визначення бюджету просування
  8. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  9. Визначення відстаней до небесних світил
  10. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  напій «Лимонад» напій «Ситро»
1. Сировина і матеріали 613841,78/582400= 1,05 574807,56/560000= 1,03
2. Основна зарплата 795989,76/1142400= 0,697 795989,76/1142400= 0,70
3. Доповнить. зарплата 102017,74/1142400= 0,089 102017,74/1142400= 0,09
4. Відрахування на соц. страх. (0,697+0,089)*0,368= 0,29 (0,7+0,09)*0,368= 0,29
5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування Крсео=19223,55*0,5098/582400=0,017 Крсео=19223,55*0,49/582400=0,017
Рсео=0,017*0,697= 0,01 Рсео=0,017*0,7= 0,01
6. ЗВВ 527057,08*0,5098/582400= 0,46 527057,08*0,49/582400= 0,46
7. ЗГВ (0,697+0,01)*0,15= 0,11 (0,7+0,01)*0,15= 0,11
8. Виробнича собівартість сума п.1-7= 2,71 сума п.1-7= 2,68
9. Позавиробничі витрати 2,71*0,12= 0,325 2,68*0,12= 0,322
10. Повна фактична собівартість 2,71+0,325= 3,03 2,68+0,322= 3,00

У таблиці 3.3 приведено порівняння планових і фактичних витрат на виробництво і визначено відхилення від плану.

Таблиця 3.3

Зміни витрат на виробництво продукції

Статті витрат Витрати, грн. Відхилення
плановані фактичні
1. Матеріальні витрати 1238859,32 1188649,33 -50209,99
2. Основна заробітна плата 774888,00 795989,76 21101,76
3. Додаткова заробітна плата 67981,44 102017,74 34036,30
4. Відрахування на соціальне страхування 310175,95 330466,76 20290,81
5. Витрати на утримання і експлуатац. устаткування. 19223,55 19223,55 0,00
6. Загальновиробничі витрати 527508,97 527057,08 -451,89
7. Загальногосподарські витрати 185828,90 178297,40 -7531,50
8. Всього витрат на виробництво 3124466,13 3141701,62 17235,49
9. Позавиробничі витрати 374935,94 377004,19 2068,26
Повна собівартість товарної продукції 3499402,06 3518705,82 19303,75
Витрати на одиницю продукції:      
  - напій " Лимонад " 3,37 3,03 -0,33
  - напій " Ситро " 3,34 3,00 -0,33

 В результаті зниження матеріальних і загальновиробничих витрат, собівартість одиниці товарної продукції зменшилася на 0,33 грн.

3.2. Розрах. планового і фактичного прибутку від реалізації продукції

Прибуток – ця та частина виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Прибуток від реалізації продукції – це основна складова валового прибутку підприємства. Її планування здійснюється прямим і аналітичним методами. У зв'язку з обмеженим асортиментом продукції, в курсовій роботі використовується метод прямого рахунку.

Фактичний прибуток від реалізації визначається як різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції (без урахування ПДВ і акцизного збору) і її повною фактичною собівартістю по формулі:

де – відповідно фактичний прибуток і виручка від реалізації продукції і повна собівартість i-го виду продукції;

Як було сказано вище, при розрахунку собівартості застосовувався нормативний метод, згідно цьому методу фактична собівартість продукції визначається шляхом збільшення до нормативної (плановою) собівартості або віднімання з неї виявлених в звітному періоді відхилень від норм і зміни норм.При визначенні фактичної ціни на продукцію потрібно врахувати той факт, що метою проведення заходів інноваційного характеру є зниження собівартості і збільшення прибутку, при цьому продукція буде реалізована за плановою ціною, тобто фактична ціна на продукцію дорівню\ плановоїї.

1) Фактична виручка від реалізації розраховується по формулі:

де – планова оптова ціна підприємства (без ПДВ і акцизу)

– фактичний об'єм реалізації i-го виду продукції.

2) Фактична повна собівартість i-го виду продукції визначається по формулі:

 

 

де - фактична собівартість одиниці i-го виду продукції.

 

3) Визначаємо фактичну виручку від реалізації продукції, грн.:

 

Ø по напою " Лимонад ": =3,87*582400=2254963,33 Ø по напою " Ситро ": =3,84*560000=2148366,68  
РАЗОМ: =2254963,33+2148366,68=4403330,01грн

 

4) Визначаємо фактичну собівартість продукції, грн.:

 

Ø по напою " Лимонад ": =3,03*582400=1766846,1грн Ø по напою " Ситро ": =3,00*560000=1681614,5грн
РАЗОМ: =1766846,1+1681614,5=3448460,6грн

 

5) Фактичний прибуток від реалізації продукції складе, грн.:

 

Ø по напою " Лимонад ": =2254963,33–1766846,1=488117,3 Ø по напою " Ситро ": =2148366,68–1681614,5=466752,1
РАЗОМ: =488117,3+466752,1=954869,4грн  

 6) Фактична рентабельність продукції визначається по формулі:

=954869,4/ 3448460,6*100=27,69%

 

В результаті зниження витрат на виробництво напоїв, рентабельність продукції зросла в порівнянні з плановим показником і склала 27,69%.

 

Розрахунок планового прибутку приведений в таблиці 3.4, а фактичному прибутку в таблиці 3.5.

 

Таблиця 3.4

Планування прибутку від реалізації

Найменування продукту Об'єм виробництва, шт. Прибуток від реалізації, грн.
од. продукції всього об'єму
" Лимонад " 0,5050 262 612,19
" Ситро " 0,5004 250 197,98
  Разом:     512 810,17

 

 

Таблиця 3.5


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты