Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок фонду заробітної плати робітників виробничої ділянки
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. БЕЗТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
  3. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  4. Визначаємо індекс середньорічної продуктивності праці за рахунок збільшення питомої ваги робітників у структурі
  5. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі
  6. Вкажіть судини ділянки кровоносного русла людини, на які припадає максимум гідравлічного опору
  7. Де Х - площа ділянки під газон.
  8. Державна політика оплати праці
  9. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ
  10. Довідник співробітників

 

Розрахунок фонду оплати праці робітників включає розрахунок основної і додаткової заробітної плати для основних і допоміжних робочих.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно певним нормам роботи (норми часу, норми вироблення, норми обслуговування, посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за роботу зверх встановлених норм за трудові успіхи і винахідливість, а також за особливі умови роботи. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; оплата відпусток і іншого невідпрацьованого часу; матеріальна допомога, інші витрати на оплату праці.

У цеху для основних робітників передбачена почасова система оплати праці, а для допоміжних – відрядна.

Плановий фонд основної заробітної плати робітників визначається з 100% виконання виробничого плану і встановленого рівня продуктивності праці з урахуванням прийнятих систем оплати праці. Всі види додаткової заробітної плати розраховуються на підставі положень трудового законодавства і колективного договору.

1. Основна зарплата для основних робочих (почасова) розраховується по формулі:

де ГТС – годинна тарифна ставка відповідної професії і розряду в грн., яка приведена в таблиці 1 (Додаток 3).

Т - кількість відпрацьованого часу.

у 20.. р. 12 місяців, приблизно по 20 робочих днів в кожному місяці, та кількість відпрацьованого часу кожним робочим складає 1920 годин(20*12*8)

Так, щоб визначити основну заробітну плату для основних робочих необхідно годинні тарифні ставки помножити на кількість операторів кожного розряду і помножити на кількість відпрацьованого часу:

Зпосн.р. =(17*5+18*4+19*5+20*3)*1920=599040

2. Основна зарплата для допоміжних робочих (відрядна) розраховується як:

де Нч – норма часу (год/шт..)

V – кількість одиниць виготовленої продукції в штуках.

До допоміжних робочих відносяться фасувальники і вантажники, отже, щоб знайти основну заробітну плату необхідно порахувати суму основної заробітної плати вантажників і фасувальників. Це можна здійснити шляхом множення годинної тарифної ставки на норму часу, приведену в таблиці 2 (Додаток 3) і на об'єм виготовленної продукції, та розділити на 6 (кількість пляшок в упаковці). 

ЗП доп.р. =4*11,7*[0,01*(520000+500000) /6]+4*11,8*[0,012*(520000+500000) /6]= 175848грн

3. Разом основна зарплата: Зппр.=ЗПосн.р.+ЗПдоп.р.=599040+175848=774888грн

4. Додаткова заробітна плата для основних робітників (почасова) складає 9% від основної заробітної плати:

Зпдоп.осн.р.=зп(осн)*%Дп=599040*0,09=53913,6грн

5. Додаткова заробітна плата для допоміжних робітників (відрядна) складає 8% від основної заробітної плати:

ЗПдод.доп.р.=зп(осн)*%Дп =175848*0,08=14067,84грн

6. Разом додаткова заробітна плата: ЗП(доп)=53913,6+14067,84=67981,44грн

7. Всього фонд зарплати: Зп=зп(осн)+ЗП(доп) =774888+67981,44=842869,44грн

Результати розрахунку фонду оплати праці робітників представлені в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 51; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты