Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОформлення текстової частини
Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
  2. Вимоги до змісту й оформлення документів
  3. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
  4. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  5. Вимоги до оформлення курсових робіт
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. Влаштування, устаткування і утримання продовольчого складу військової частини.
  8. До оформлення комплексних
  9. Документальне оформлення прийому і здачі справ і посади
  10. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.

Текст роботи повинен бути надрукований на ПК, розмір шрифту допускається 14, інтервал одинарний або полуторний, вирівнювати текст необхідно по ширині сторінки. Відстань між заголовком і текстом повинна складати 2 інтервали. Кожен розділ роботи слід починати з нової сторінки.

Згідно вимогам вузу, сторінки роботи повинні бути формату А4 і мати поля наступних розмірів: ліве поле – 20 мм, верхнє, нижнее і праве – 15 мм.

Розділи і підпункти прийнято нумерувати арабськими цифрами. Підпункти нумерують окремо усередині кожного розділу. Порядкові номери розділів і підпунктів пишуть в одному рядку із заголовком, який вирівнюється по центру. В кінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше пропозицій, їх розділяють крапкою.

Всі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої сторінки (список використаної літератури) без пропусків або буквених додавань. Номер указують в правому верхньому кутку сторінки.

Курсова робота починається з титульного листа, проте цифра 1 на нім не ставиться, другою сторінкою вважається зміст з позначенням номерів сторінок, на ній цифра 2 також не ставиться, після змісту йде введення, де проставляється цифра 3, і далі сторінки нумеруються відповідно до порядку.

Ілюстрації можна розміщувати в тексті, але якщо вони громіздкі або стосуються теми лише побічно – їх слід оформляти у вигляді додатків.

Ілюстрації в тексті позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, приведених в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці в тексті нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" з вказівкою її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частин таблиці на інший лист (сторінку) слово "Таблиця" і номер її указують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і указують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля листа на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Посилання в тексті роботи слід давати в квадратних дужках, усередині яких указується номер джерела із списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання.

Додатки не входять в загальний об'єм роботи, проте вони підлягають нумерації.

Додаток повинен мати заголовок «Додаток__», розташований справа вгорі, а також цифру, яка нумерує додаток (наприклад, Додаток 1).

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты