Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оформлення текстової частини
Текст роботи повинен бути надрукований на ПК, розмір шрифту допускається 14, інтервал одинарний або полуторний, вирівнювати текст необхідно по ширині сторінки. Відстань між заголовком і текстом повинна складати 2 інтервали. Кожен розділ роботи слід починати з нової сторінки.

Згідно вимогам вузу, сторінки роботи повинні бути формату А4 і мати поля наступних розмірів: ліве поле – 20 мм, верхнє, нижнее і праве – 15 мм.

Розділи і підпункти прийнято нумерувати арабськими цифрами. Підпункти нумерують окремо усередині кожного розділу. Порядкові номери розділів і підпунктів пишуть в одному рядку із заголовком, який вирівнюється по центру. В кінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше пропозицій, їх розділяють крапкою.

Всі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої сторінки (список використаної літератури) без пропусків або буквених додавань. Номер указують в правому верхньому кутку сторінки.

Курсова робота починається з титульного листа, проте цифра 1 на нім не ставиться, другою сторінкою вважається зміст з позначенням номерів сторінок, на ній цифра 2 також не ставиться, після змісту йде введення, де проставляється цифра 3, і далі сторінки нумеруються відповідно до порядку.

Ілюстрації можна розміщувати в тексті, але якщо вони громіздкі або стосуються теми лише побічно – їх слід оформляти у вигляді додатків.

Ілюстрації в тексті позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, приведених в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці в тексті нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" з вказівкою її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частин таблиці на інший лист (сторінку) слово "Таблиця" і номер її указують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і указують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля листа на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Посилання в тексті роботи слід давати в квадратних дужках, усередині яких указується номер джерела із списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання.

Додатки не входять в загальний об'єм роботи, проте вони підлягають нумерації.

Додаток повинен мати заголовок «Додаток__», розташований справа вгорі, а також цифру, яка нумерує додаток (наприклад, Додаток 1).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты