Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПодаток на прибуток
Читайте также:
  1. Валовий доход і прибуток підприємства. Норма прибутку
  2. Д) податок з власників транспортних засобів.
  3. Доходи витрати та прибуток страховика.
  4. Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток
  5. Критичний обсяг виробництва це такий обсяг виробництва при якому підприємство не отримує ні прибутків ні збитків, тобто прибуток дорівнює “0”.
  6. Прибуток і рентабельність.
  7. Прибуток– це різниця між сукупними витратами за період продажу. Прибуток – ТК-ТС.

Тема 6. Облік розрахунків з бюджетом

Облік розрахунків за податками

Облік розрахунків з ПДВ

Облік розрахунків за іншими податками

Облік розрахунків за обов’язковими платежами

 

Для обліку розрахунків за податками використовується рахунок ___________________________

__________________________________________________________________________________

Він має такі субрахунки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Облік розрахунків за податками ведеться в розрізі окремих податків з використанням аналітичних рахунків. Наприклад, 641.1 "ПДВ", 641.2 "Податок на прибуток", 641.3 "Податок на доходи фізичних осіб" і т.д.

При нарахуванні податків 641 рахунок використовується по кредиту. Сплата податків відображається в проводці: Д641 К311 – Сплачено податок (ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та інш.) в бюджет

Податки відображаються в обліку на підставі різних первинних документів. Наприклад, ПДВ - на підставі податкової накладної, податок на прибуток – на підставі довідки (розрахунку) бухгалтерії, податок на доходи фізичних осіб – на підставі розрахункової відомості і т.д.

Якщо підприємство використовує журнальну форму обліку, то інформація про нараховані податки відображається в журналі ____ та у відомості ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рахунок 641 може мати як дебетовий залишок, так і кредитовий. Дебетовий залишок відображається в другому розділі активу балансу серед оборотних активів (рядок 170), кредитовий залишок відображається в четвертому розділі пасиву балансу серед поточних зобов’язань (рядок 550). Інші обов’язвові платежі до бюджету (рахунок 642) відображаються в рядку 560 "(Поточні зобов’язання за розрахунками) з позабюджетних платежів" 

Облік розрахунків з ПДВ

ПДВ – непрямий податок, що нараховується за ставкою 20% (з 1.01.2014 – 17%) при здійснені операцій купівлі-продажу.

Податкове зобов’язання – ПДВ при продажу

Податковий кредит – ПДВ при придбані

Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет = податкове зобов’язання – податковий кредит

 

ПДВ визначається 2-ома шляхами: прямим і зворотнім. Суть прямого методу – базою для нарахування ПДВ є ціна продажу продукції без ПДВ. Податок нараховується зі ставкою 20%. Суть зворотного методу – базою для обчислення податку є ціна продажу з ПДВ. В даному випадку ПДВ вилучається із ціни.

ПДВ = Сума без ПДВ х 20% / 100% = Сума без ПДВ / 5

 

ПДВ = Сума з ПДВ х 20% / 120% = Сума без ПДВ / 6

Відображення податкового кредиту (перша подія придбання – одержання матеріальних цінностей, робіт, послуг, без оплати наперед)

Задача

12.10.ХХ р. придбано у постачальника послуги, вартість яких включена до загальновиробничих витрат, на суму 1080,00 грн з ПДВ. 15.10.ХХр. з поточного рахунку сплачено постачальнику кошти в рахунок погашення заборгованості


Дата Зміст господарської операції Сума Д К
             
             
             

Відображення податкового кредиту (перша подія придбання – сплата коштів наперед постачальникам за ще не одержані матеріальні цінності, роботи, послуги)Задача

21.10.ХХ р. сплачено кошти у вигляді передоплати постачальникам за МШП в сумі 1350,00 грн з ПДВ. 30.10.ХХ р. надійшли МШП від постачальників на суму 1350,00 грн з ПДВ. Розв’язати задачу з використанням рахунків 644 та 371.

Дата Зміст господарської операції Сума Д К
             
             
             
             
             
             

Відображення податкового зобов’язання (перша подія продажу – відвантаження покупцям матеріальних цінностей, робіт, послуг, без оплати наперед)

Задача

07.09.ХХр відвантажено фірмі "Магнолія" готової продукції на суму 5226,00 грн з ПДВ. Собівартість реалізації готової продукції 3100,00 грн.18.09.ХХ фірма "Магнолія" сплатила кошти в касу підприємства за готову продукцію

Дата Зміст господарської операції Сума Д К
             
             
             
             
             
             

Відображення податкового зобов’язання (перша подія продажу – одержання коштів від покупців у вигляді передоплати за ще не відвантажені товари, готову продукцію, роботи, послуги)Задача

05.09.ХХр. На поточний рахунок надійшли кошти у вигляді передоплати від покупців в сумі 3252,00грн з ПДВ. 17.09.ХХр відвантажено покупцям товари на суму 3252,00 грн з ПДВ. Собівартість реалізації товарів 1855,00 грн. Розв’язати задачу з використанням рахунків 643 та 681.

Дата Зміст господарської операції Сума Д К
             
             
             
             
             
             
             
             

Облік розрахунків за іншими податками

Податок на доходи фізичних осіб = (заробітна плата та прирівняні до неї виплати – утримання єдиного соціального внеску – соціальна пільга) х 15% (17%)

Нараховано податок на доходи фізичних осіб Д661 К641 (розрахункова відомість)

Сплачено в бюджет податок на доходи фізичних осіб Д641 К311 (платіжне доручення)

Податок на прибуток

Прибуток до оподаткування = доходи звітного періоду витрати звітного періоду

Податок на прибуток = прибуток до оподаткування х ставку податку

Ставка податку на прибуток:

Із 01.01.12 р. по 31.12.12 р. - 21%,

Із 01.01.13 р. по 31.12.13 р. - 19%,

Із 01.01.14 р. - 16%.

Нараховано податок на прибуток Д98 К641 (довідка (розрахунок) бухгалтерії)

Сплачено в бюджет податок на прибуток Д641 К311 (платіжне доручення)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты