Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнші податки
Читайте также:
  1. Податки
  2. Податки
  3. Податки з юридичних осіб.
  4. Податки на заробітну плату
  5. Технічні бар'єри. Вимоги про вміст місцевих компонентів. Внутрішні податки і збори

Більшість податків, які нараховує та сплачує підприємство, включаються до витрат та формують собівартість випущеної продукції, тому при нарахуванні цих податків складаються такі проводки:

Розглянемо їх на прикладі податку на землю

Нараховано податок на землю Д92 К641 (довідка (розрахунок) бухгалтерії)

Сплачено в бюджет податок на землю Д641 К311 (платіжне доручення)

Облік розрахунків за обов’язковими платежами

Для обліку розрахунків за обов’язковими платежами використовується рахунок 642. Він призначений для відображення різних платежів в бюджет (крім податків), зокрема штрафних санкцій.

Нараховано адміністративний штраф Д 661 К 642

Сплачено адміністративний штраф в бюджет Д642 К311


Практична робота №2

Тема: "Облік зобов’язань "

Мета: Закріпити набуті навики з відображення в зобов’язань

Завдання:

  1. Заповнити Журнал реєстрації господарських операцій
  2. Заповнити накладну, рахунок та платіжне доручення
  3. Скласти літачки за рахунками класу 5 та 6.
  4. Заповнити Журнал 3
  5. Заповнити ІІІ та ІV розділи пасиву балансу

 

Журнал реєстрації господарських операцій

за ________________

 

Зміст господарської операції Сума, грн Д К  
             
             
             
             
           
           
           
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
       
                     

      
               

 

       
    ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №            
    від «___» ___________ 200_ р.          
Одержано банком    
  Платник     «___» _____________200_ р.  
Код              
Банк платника   Код банку   ДЕБЕТ рах. № СУМА    
               
у м.  
Отримувач     КРЕДИТ рах. №      
Код      
   
         
   
Банк отримувача   Код банку    
   
    у м.        
   
Сума словами        
  Призначення платежу        
  ДР                  
   
             
  М. П. Підписи     Проведено банком «___»___________ 200_ р.      
            Підпис банку      
       
                                           

НАКЛАДНА № ____«___» _____________ 201 __ р. 

Відпущено: ________________________________ Одержано: _________________________________ Через: _____________________________________ Довіреність: Серія _____ № _________ від «___» ________ 201__ р.
Найменування Од. вим К-сть Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ  
 
 

Всього відпущено __________________ найменувань

на суму ________________________________________________________________ грн. ______ коп.,

в т.ч. ПДВ = __________________ грн.

Директор __________ Відпустив _________ Бухгалтер_________ Одержав __________

____________________ ЖУРНАЛ 3


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты