Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Читайте также:
  1. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  2. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  3. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  4. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  5. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  6. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  7. IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  8. IV. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО СОЧИНЕНИЯ
  9. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  10. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях

В дипломному проекті повинні бути детально і ґрунтовно розроблені питання, які досконало і всебічно розкривають тему проекту згідно завдання, затвердженого кафедрою.

Дипломний проект виконується на основі грунтовного вивчення законодавчого та нормативно-методичного забезпечення, наукових та технічних досягнень у галузі містобудування.

В дипломному проекті, на основі отриманого завдання, мають бути подані: детальна характеристика об'єкту проектування (дослідження), аналіз містобудівних умов розміщення об’єкта, висвітлені методичні підходи, які були використані для вирішення завдань роботи, наведені всі необхідні розрахунки щодо прийнятих інженерних рішень по проекту, наведені всі необхідні креслення. Незалежно від теми дипломного проекту виконуються обов’язкові додаткові розділи: залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу (креслень).

Пояснювальна записка повинна мати наступну структуру:

1. Обкладинка;

2. Титульний лист (додаток 1);

3. Завдання на дипломну роботу (додаток 2);

4. Список виконавців з розподілом розділів, які вони виконують (в разі комплексного проекту) (додаток 3);

5. Зміст проекту;

6. Вступ;

7. Основна частина:

7.1. Характеристика об’єкту проектування;

7.2. Комплексний аналіз і оцінка містобудівних умов розміщення об’єкту проектування, його існуючого стану;

7.3. Експериментальна частина;

7.4. Розробка і обґрунтування прийнятих інженерних рішень згідно поставленої мети проекту;

8. Додаткові обов’язкові розділи:

8.1. Залізобетонні конструкції;

8.2. Економіка будівництва;

8.3. Організація будівельного виробництва;

8.4. Охорона праці в будівництві;

9. Загальні висновки та проектні рекомендації;

10. Перелік використаної літератури (законодавча, нормативно-методична база, монографії та статті з розглянутих питань);

11. Додатки (за необхідності).

 

Пояснювальна записка складається державною мовою (або, як виняток, з дозволу завідувача кафедри МБГ ІПО КНУБА – російською) і повинна мати обсяг 80-100 аркушів формату А4 (з розрахунку на 1 дипломника). Обсяг креслень становить в середньому 10 аркушів формату А1 (для одного дипломника), 8 аркушів за спеціальністю та 2 по додаткових розділах.Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, як структурний елемент вступної частини дипломного проекту, наводять лише за необхідності, у випадку багаторазового вживання (з повторенням більше трьох разів у роботі) мало поширених чи нових термінів, скорочень, умовних позначень тощо. Незалежно від наявності чи відсутності у роботі переліку зазначених умовних позначень, скорочень тощо за першої появи цих елементів у тексті слід подавати їх розшифровку у дужках.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты