Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди банківських операцій які здійснюють банки України
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  3. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  4. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.
  5. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Банки - лидеры по сумме средств бюджетов и фондов
  7. Банки в системе хозяйственных правоотношений. Небанковские финансово-кредитные организации
  8. Банки и банковские операции.
  9. Банки на рынке ценных бумаг.
  10. БАНКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ БЕЗ СИСТЕМ

Тема 8 Фінансові послуги на ринку позик

Мета заняття:

Навчальна: вивчити види банківських операцій які здійснюють банки України.

Розвиваюча:дізнатися про методи банківського фінансування капітальних вкладень

 

Виховна:мати уяву про порядок відкриття фінансування капіталовкладень

Зміст

 

 

1. Види банківських операцій які здійснюють банки України;

2. Сутність банківського кредиту;

3. Методи банківського фінансування капітальних вкладень;

4. Забезпечення кредитів (самостійна робота);

5. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень (самостійна робота);

 

Література

 

1. Маслова О.С. Опалов О.А. Ринок фінансових послуг. – К. 2006. – с 40-64

2. Маслова О.С. Опалов О.А.Фінансовий ринок . – К. 2003. – с. . 48-64

3. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок. – К. 2005. – с. 142-172

4. Ходаківська В.П. Бєляєва В.В. Ринок фінансових послуг. – К. 2002. – с. 277-282

 

 

Види банківських операцій які здійснюють банки України

 

На підставі банківської ліцензії банки в Україні мають право здійснювати такі банківські операції:

1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3. розміщення залучених кошів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

Банк, крім перелічених у частині першій, має паво здійснювати такі операції та угоди:

1. операції з валютними цінностями;

2. емісію власних цінних паперів;

3. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

5. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від тертіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

6. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

7. лізинг;

8. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;9. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних документів;

10. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

11. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції, визначені цими пунктами належать до виключно банківських операцій, здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківську ліцензію.

За умови отримання письмового дозволу НБУ банки також мають право здійснювати такі операції:

1. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

2. здійснення випуску, обігу, погашення державної та іншої грошової лотереї;

3. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

4. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

ü з інструментами грошового ринку;

ü з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

ü з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

5. довірче управління коштами цінними паперами за дорученням юридичних та фізичних осіб;

6. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.НБУ встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій. Дозвіл надається, якщо:

1. рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам НБУ, що підтверджується незалежним аудитором;

2. банк не є об'єктом застосування заходів впливу;

3. банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений НБУ;

4. НБУ дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты