Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 5.
Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Видача завдання.
  5. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  6. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  8. Виконання завдання;
  9. Вирішити тестові завдання
  10. ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ТЕМА 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Завдання 1. Заповніть таблицю 1.1 за запропонованими критеріями

Таблиця 1.1

Основні форми міжнародного руху капіталу

Критерії Форми Характеристика, приклади
За джерелом походження    
За типом фінансових зобов’язань    
За цілями використання    
За терміном    

 

Завдання 2. Заповніть таблицю 2.1

Таблиця 2.1

Показники міжнародного руху капіталу

Назва Показники
Абсолютні  
Відносні  

Завдання 3. Заповніть таблицю 3.1 за запропонованими критеріями

Таблиця 3.1.

Порівняльна характеристика прямого та портфельного інвестування

Ключові риси Пряме інвестування Портфельне інвестування
Основна мета вивозу капіталу    
Форми вивозу капіталу    
Методи інвестування    
Отримання прибутку    
Переваги    
Недоліки    

 

Завдання 4.Використовуючи додаткові джерела інформації (World Bank, Financial Stability Report), заповніть таблицю 4.1. Які джерела мають найбільшу частку у структурі зовнішнього фінансування країн, що розвиваються? Чому?

Таблиця 4.2

Джерела зовнішнього фінансування країн, що розвиваються у 2005-2010рр.

Вхідні потоки капіталу
Чистий приплив офіційного та приватного капіталу 464,8 610,2 1 110,50 743,9 597,8  
% від ВНД 4,9 5,5 4,5 3,7  
Чистий приплив приватного капіталу 341,1 643,2 533,9 462,2  
Прямі іноземні інвестиції залучені 273,6 343,3 508,1 587,1 354,1  
Портфельні інвестиції залучені 67,5 107,7 135,1 -53,2 108,2  
Чистий приплив кредитних ресурсів 123,7 159,2 467,3 209,9 135,5  
Офіційні кредитні ресурси -64 -69,6 27,8 76,4  
Світовий Банк 2,7 -0,2 5,2 7,3 17,7  
МВФ -40,2 -26,7 -5,1 26,5  
Інші офіційні кредитори -26,6 -42,6 10,6 32,2  
Приватні кредитори 187,7 228,8 467,3 182,1 59,1  
Чисті середньо- та довгострокові залучені кредити 113,2 144,9 283,1 196,1 52,7  
Облігаційні позики 48,2 31,7 88,2 24,1 51,1  
Кредити комерційних банків та інших приватних кредиторів 113,2 194,9 1,6  
Чисті короткострокові залучені кредити 74,5 83,9 184,2 -14 6,4  
Інше 247,5 332,2 353,3 409,9 400,2  
Офіційні гранти (без урахування технічного співробітництва) 56,9 106,9 76,1 86,4  
Трансферти мігрантів 190,6 225,3 277,2 323,5 305,2  

 Завдання 5.

А. Проаналізуйте рисунок 5.1 за основними напрямками (двосторонні проекти та програми технічної допомоги, багатостороння ОДР, гуманітарна допомога, списання боргів, грантів) та обґрунтуйте виявлені тенденціїРис. 5.1. Структура ОДР у 2000-2008 рр., млрд. дол. США

Б. За даними OECD, Foreign Aid for development Assistance заповніть таблицю 5.1. та дайте відповіді на наступні питання:

· динаміка масштабів надання офіційної допомоги розвитку основними донорами;

· чи змінився рейтинг країн-ключових донорів ОДР та масштаби ОДР;

· як трансформувалася структура ОДР протягом 2000-2009рр?

· причини надання офіційної допомоги розвитку.

Таблиця 5.1


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты